Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multi-Vac Základy teorie a pojmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multi-Vac Základy teorie a pojmy."— Transkript prezentace:

1 Multi-Vac Základy teorie a pojmy

2 Z čeho se skládá ventilátor

3 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
TŘI ZÁKLADNÍ TYPY : - Axiální - Radiální -Semiradiální

4 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
Axiální - U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Maximální délky odtahu se u těchto ventilátorů pohybují v těchto relacích: - max. 3 m pro axiální ventilátory o průměru 100 mm - max. 5 m pro axiální ventilátory o průměru 120 mm - max. 8 m pro axiální ventilátory o průměru 150 mm

5 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
Typická instalace axiálního ventilátoru

6 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
Radiální - U radiálních ventilátorů proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak.

7 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
Typická instalace radiálního ventilátoru

8 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
Semiradiální - přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru  axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°.

9 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola

10 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola
Obecné shrnutí Axiální ventilátor je určen pro dopravu většího množství vzduchu na kratší vzdálenost ( velké množství vzduchu – malý tlak ). Radiální ventilátor je určen pro dopravu menšího množství vzduchu na větší vzdálenost ( malé množství vzduchu – velký tlak ). Semiradiální ventilátor dosahuje větších tlaků jak axiální ventilátor a většího průtoku vzduchu než radiální ventilátor.

11 Z čeho se skládá ventilátor

12 Kuličková a kluzná ložiska
Ložiska nám slouží k omezení vznikajícího tření. DVA ZÁKLADNÍ TYPY - Kluzná - Kuličková

13 Kuličková a kluzná ložiska
Kluzná ložiska - Řešení s nízkými náklady, se střední dobou životnosti. Je doporučováno jsou-li ventilátory používány ve vertikální pozici(vyhněte se použití těchto ventilátorů v horizontální pozici). Kluzné ložisko je také dobré řešení pro aplikace vyžadující nízkou hlučnost. Kluzná ložiska mají v ideálním případě životnost 20 až hodin.

14 Kuličková a kluzná ložiska
Možná instalace ventilátoru s kluznými ložisky

15 Kuličková a kluzná ložiska
Kuličková ložiska - Řešení pro aplikace s požadovanou vysokou životností. Co se týká montáže, ventilátory s kuličkovým ložiskem mohou být použity ve vertikální i horizontální poloze. Kuličková ložiska mají v ideálním případě životnost 30 až hodin.

16 Kuličková a kluzná ložiska
Možná instalace ventilátoru s kuličkovými ložisky

17 Kuličková a kluzná ložiska

18 Kuličková a kluzná ložiska
Obecné shrnutí Kuličková ložiska mají delší životnost cca dvojnásobnou oproti kluzným ložiskům a nemají omezení při instalaci. Kluzná ložiska mají kratší životnost , omezení pouze na vodorovnou instalaci , ale stojí méně peněz a mají menší hlučnost.

19 Z čeho se skládá ventilátor

20 Hodnoty které jsou pro nás u motoru zajímavé : - Příkon
- Výkon

21 Příkon a výkon motoru Příkon motoru – elektrický příkon naměřený na svorkách motoru , jedná se tedy o množství energie kterou do motoru dodáváme.Jednotkou je Watt Výkon motoru – mechanický výkon na hřídeli motoru, jedná se tedy o množství energie kterou nám motor vydá..Jednotkou je Watt. Výkon motoru je vždy menší než příkon motoru.Je to dáno tím že každý stroj na přeměnu energie pracuje s jistou účinností, tedy i naše elektromotory. Pokud předpokládáme účinnost např. 80%, náš elektromotor je : z 80% stroj na přeměnu elektrické energie z 20% "vařič"

22 Příkon a výkon motoru Pokud známe příkon můžeme si spočítat
kolik peněz nás bude stát provoz ventilátoru. Příklad : používám sazbu D 02d kde je cena za 1 Kw/h = 4,07569 Kč .Používám ventilátor E-STYLE 100 příkonem 14 W. Výpočet ceny za jednu hodinu trvalého provozu vypadá tedy takto : 14/1000x4,07569 = 0,057 Kč. Výpočet ceny za trvalý 30-ti denní provoz vypadá takto : 14/1000x4,07569x24x30 = 41,08 Kč.

23 Příkon a výkon motoru

24 Příkon a výkon motoru Obecné shrnutí
Příkon udává spotřebu elektrické energie nutnou pro provoz ventilátoru a tedy i cenu v korunách kterou za jeho provoz budeme muset zaplatit. Výkon říká kolik energie nám ventilátor vydá na práci a kolik si vezme pro svůj provoz.Výkon má vždy menší hodnotu než příkon.

25 Z čeho se skládá ventilátor

26 Volitelné příslušenství
U některých typů ventilátoru si zákazník může přiobjednat hygrostat nebo časový doběh.

27 Volitelné příslušenství

28 Hluk ventilátoru HLUK VENTILÁTORU UDÁVAJÍ DVĚ HODNOTY :
- Hladina akustického tlaku - Hladina akustického výkonu

29 Akustický tlak a akustický výkon
Akustický výkon W - množství zvukové energie, kterou vyzáří akustický zdroj za jednu sekundu.Jednotka je Watt. Hladina akustického výkonu Lw – je akustický výkon přepočítaný na jiné jednotky.Jednotkou hladiny akustického výkonu jsou dB. Hladina akustického tlaku Lp - vyjadřuje energii hluku zaznamenanou v určitém místě.Hladina akustického tlaku musí být tedy vždy doplněna o údaj o vzdálenosti od zdroje hluku, ve kterém byla měřena..Jednotkou hladiny akustického tlaku jsou dB.

30 Akustický tlak a akustický výkon
Pro zajímavost - každých 6 až 10dB vnímá člověk jako dvojnásobně hlasitější zvuk Když sečteme hodnotu dvou stejně silných zvuků, hodnota hluku se nezdvojnásobí, nýbrž se zvýší o 3 dB. Tabulka některých intenzit zvuků ( dB ) : 0 Práh slyšitelnosti 20 Extrémě tiché - šelest  listí, tichá místnost 40 Velmi tiché - vrčící lednička 60 Středně hlasité - běžná konverzace, restaurace 80 Velmi hlasité - městský provoz, nákladní auto 100 Extrémně hlasité - symfonický orchestr, traktor 120 Práh bolesti - startující tryskové letadlo

31 Akustický tlak a akustický výkon

32 Krytí IP Krytí IP (protection provided by enclosure - IP code) vyjadřuje krytí elektrických zařízení, jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN Stupně ochrany krytem Předpisem který řeší instalaci el. zařízení do prostor s koupacími vanami a sprchami je v současnosti norma ČSN Stupeň vstupní ochrany je dán označením IP a dvojicí čísel xy (např. IP68), kde: První číslice (x):Ochrana osob proti kontaktu s částmi uvnitř krytu a ochrana zařízení proti vniku pevných cizích těles Druhá číslice (y):Ochrana zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vnikání vody.

33 Krytí IP IP 0x - Nechráněno IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

34 Krytí IP IP x0 - Nechráněno. IP x1 - Svisle kapající. IP x2 - Kapající ve sklonu 15o. IP x3 - Kropení, déšť. IP x4 - Stříkající. IP x5 - Tryskající. IP x6 - Intenzivně tryskající. IP x7 - Dočasné ponoření. IP x8 - Trvalé ponoření.

35 Krytí IP Doporučené krytí ventilátoru do koupelny :

36 Krytí IP

37 Krytí IP Obecné shrnutí Krytí IP nám vlastně udává schopnost ventilátoru pracovat ve vlhkém ( např. koupelna ) nebo prašném prostředí ( např. průmyslový provoz ) bez toho že by došlo k poškození nebo přímo zničení ventilátoru.

38 Pracovní bod ventilátoru
Ventilátor v potrubní síti zajišťuje dopravu vzduchu přičemž má za úkol překonávat hydraulické odpory (ztráty) v potrubí. Tlaková ztráta potrubní sítě je dána součtem tlakových ztrát třením a místními odpory.

39 Pracovní bod ventilátoru
Pokud chceme dosáhnout vysokého objemového průtoku vzduchu lze zařadit ventilátory paralelně vedle sebe.

40 Pracovní bod ventilátoru
Pokud chceme dosáhnout vysokého tlaku vzduchu lze zařadit ventilátory sériově za sebe.

41 Vzduchotechnická jednotka
Co je to vzduchotechnická jednotka ? Je to zařízení do kterého je integrováno několik vzduchotechnických komponentů ( ventilátor , filtr , výměník ) a je zajištěno jejich vzájemné propojení do funkčního celku. Velkou výhodou takovéto jednotky je velice rychlé a jednoduché uvedení do provozu , které prakticky vylučuje chybu při zapojení. Nevýhodou je vyšší cena takovéhoto kompletu.

42 Vzduchotechnická jednotka

43 Vzduchotechnická jednotka

44 Vzduchotechnická jednotka
Pokud je rozhodující cena lze požadované zařízení vyskládat z jednotlivých komponentů a nabídnout jednodušší variantu regulace.

45 Ne vždy máme všechny rozměry skladem.
Zákazník požaduje potrubí + filtr + ventilátor vše v průměru 160 mm. Pokud máme vše skladem vydáme toto zboží : SPIRO 160/3 + FLK-B-160-3/4 + CK160C

46 Ne vždy máme všechny rozměry skladem.
Pokud není skladem filtr FLK-B-160-3/4 , ale máme FLK-B-200-3/4 můžeme nabídnout tuto sestavu : Ze skladu tedy vydáme toto zboží : SPIRO 160/3 + FLK-B-200-3/4 + CK160C + 2 x NS x PRO200160

47 Novinky na stránkách 2VV
Výpočet ceny za provoz jednotky AVENTIS a možnost porovnání s konkurenční jednotkou.

48 Novinky na stránkách 2VV
Kalkulátor vodních výměníků.

49 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Multi-Vac Základy teorie a pojmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google