Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný nerůst Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 15.7.2012 | LA SZ Výštice kresby: Katka Jelínková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný nerůst Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 15.7.2012 | LA SZ Výštice kresby: Katka Jelínková."— Transkript prezentace:

1 Udržitelný nerůst Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 15.7.2012 | LA SZ Výštice kresby: Katka Jelínková

2 Na úvod pár otázek … Kdo má pocit, že ví, co znamená pojem udržitelný nerůst? Kdo si myslí, že je udržitelný nerůst nutný? Kdo si myslí, že je udržitelný nerůst možný? Kdo si teď dovede představit udržitelný nerůst jako součást politického programu SZ? Kdo si ho dovede v programu SZ představit dlouhodobě?

3 Zdroje nerůstové argumentace ekologická/environmentální etika, spiritualita, etika anti-utilitarismu psychologie, kritika životního způsobu založeného na závislosti či posedlosti růstem, kritika ekonomismu, Easterlinův paradox bioekonomie, ekologická ekonomie industriální ekologie, Jevonsův paradox kritika rozvoje, včetně tzv. developmentalismu demokracie, vč. otázek technologického rozvoje téma spravedlnosti, ekonomické, sociální i environmentální, vnitro- i mezigenerační, nerůst nerovností (volně dle Demaria et al. 2012)

4 Možné výklady nerůstu (dle van den Bergh 2011 – sympatizující kritik udržitelného nerůstu) nerůst, resp. snižování HDP (pouze by-produkt, nikoli hlavní motiv) nerůst spotřeby (výrobků a služeb, a tedy i přírodních zdrojů) nerůst pracovní doby (součást návrhů nerůstových politik, nikoli hlavní cíl) radikální nerůst (celý soubor radikálních změn v celé ekonomice – preferencí, trhů, vlastnictví atd.) fyzický nerůst (zmenšení fyzického objemu ekonomiky) nerůst GDP fetišismu, a-growth

5 Definice nerůstu „politický slogan s teoretickými důsledky.“ (Latouche 2010:519) „sociálně spravedlivé postupné snižování produkce a spotřeby, které zvyšuje lidskou spokojenost a zlepšuje ekologické podmínky na lokální i globální úrovni, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.“ (Schneider et al. 2010:512) „sociálně spravedlivý (eqitable) a demokratický přechod k menší ekonomice s menším množstvím produkce a spotřeby.“ Martínez-Alier et al. (2010:1742) „Udržitelný nerůst může být z ekologicko-ekonomické perspektivy definován jako sociálně udržitelné a spravedlivé snižování (a případně stabilizace) [materiálového a energetického] průtoku na úrovni společnosti.“Kallise (2011:874) (Průtok je přitom dle Dalyho (1996) vymezen jako hmota a energie, kterou daná společnost/společenský systém vytěží, přepraví, přerozdělí, spotřebuje, a vrátí zpět do prostředí ve formě odpadu.)

6 Specifika nerůstu explicitní opozice současnému mainstreamovému ekonomickému systému (X koncept udržitelného rozvoje, zelené ekonomiky apod.) ambice ovlivnit také celospolečenskou úroveň (X dobrovolná skromnost) napřed sociální hnutí, až následně akademická reflexe (X jednotlivé myšlenky a argumenty samozřejmě starší) zastřešující rámec úvah, ne konkrétní program či soubor opatření – konkrétní opatření by měla být výsledkem celospolečenské debaty cílem v prvé řadě vytvořit prostor pro kritickou reflexi a celospolečenskou debatu o současném systému, v rámci ní pak hledat konkrétní řešení

7 Některé návrhy politik snížení počtu pracovních hodin instituce zajišťující minimální zdravotní a ekonomické zajištění, např. základní příjem politiky v oblasti práce, které umožní menší tlak na produktivitu a vyšší zaměstnanost v sektorech jako je školství či zdravotnictví redistributivní zdanění, zdanění mezinárodních kapitálových transakcí a větší kontrolu daňových rájů, které umožní získat finance na potřebné změny v dalších sektorech zavedení lokálních komplementárních měn, podpora místních potravin decentralizaci bank a finančních institucí zdanění environmentálních škod, emisí CO 2 a jaderné energetiky zavedení caps na emise CO 2, spotřebu energie i materiálů a znečištění moratoria na další těžbu některých zdrojů a budování nové infrastruktury zákaz některých velmi škodlivých aktivit, včetně zákazu reklamy (dle Kallis 2011)

8 Politické projevy nerůstu Francie 2000: počátky současného hnutí nerůstu 2002: prezidentský kandidát Pierre Rabhi: udržitelný nerůst 2005/2006: Partir pour la decroissance (PPLD) 2007/2008: Association d‘Objecteurs de croissance (AdOC) –Mouvement d‘Obejcteurs de Croissance (MOC) 2007: prezidentský kandidát José Bové 2009: volby do Evropského parlamentu, kampaň Evropa – nerůst 2010: Parti des Objecteurs de Croissance (POC) 2012: prezidentský kandidát Clément Wittman Více viz Baykan (2007) Belgie 2009: Mouvement politique des Objecteurs de Croissance (MPOC)

9 Zdroje zahraniční Baykan. 2007. From limits to growth to degrowth within french green politics. Environmental Politics, Volume 16, no. 3, pp. 513-517 Daly, H. E. 1996. Beyond growth: the economics of sustainable development. Boston: Beacon Press. Demaria et al. 2012. What is degrowth? From an activist slogan to a social movement. Environmental Values, in press. Kallis G. 2011. In defence of degrowth. Ecological Economics 70 : 873-880. Latouche S. 2010. Degrowth. Journal of Cleaner Production 18 : 519-522. Latouche S. Malé pojednání o poklidném nerůstu. Za tratí 2012. Martinez-Alier J. 2010. Sustainable degrowth: Mapping the context, criticism an future prospect of an emergent paradigm. Ecological Economics 69, pp 1741-1747. Schneider F. et al. 2010 Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue. Journal of Cleaner Production, Volume 18, Issue 6, pp 511-518 Další informace, videa, odkazy atd. - web skupiny Research and Degrowth: http://degrowth.org/http://degrowth.org/ - nerůstová encyklopedie: http://degrowthpedia.orghttp://degrowthpedia.org

10 Další zdroje česky Latouche, Serge (2012): Malé pojednání o poklidném nerůstu. Za tratí, Beroun. Johanisová, Naďa (2012): Spor o ekonomický růst: K otázkám dluhu, životního prostředí a ekonomického (ne)růstu. Respekt, roč. 23, č. 19, 7.- 13.5.2012, str. 78-79. Johanisová, Naďa (2011): Růst, či nerůst? Sedmá generace, roč. 20, č. 1, str. 3 – 5. Johanisová, Naďa (2010): Nerůst, odrůst, úbytek: Západní hnutí Decroissance navrhuje, jak uniknout ekonomii. A2, kulturní čtrnáctideník, č. 8 r. 6, str. 35. Fraňková, Eva (2012): Nerůst jako příležitost klást si podstatné otázky. Britské listy, 8.6.2012 Fraňková, Eva (2012): Pro myšlenku nerůstu je krize přínosem. Rozhovor s Françoisem Schneiderem. Sedmá generace, roč. 21, č. 1, str. 7 – 10. Fraňková, Eva (2011): Prosperita bez ekonomického růstu. Sedmá generace, roč. 20, č. 1, str. 8 – 9. Více viz český web: http://nerust.wordpress.com/http://nerust.wordpress.com/

11 Díky za pozornost Kontakt: Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno Joštova 10 602 00 Brno eva.slunicko@centrum.cz


Stáhnout ppt "Udržitelný nerůst Mgr. Eva Fraňková Katedra environmentálních studií FSS MU Brno 15.7.2012 | LA SZ Výštice kresby: Katka Jelínková."

Podobné prezentace


Reklamy Google