Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elasticity poptávky a nabídky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elasticity poptávky a nabídky"— Transkript prezentace:

1 Elasticity poptávky a nabídky
Doc.Ing. Pavel Janíčko, CSc.

2 Elasticity cenová elasticita poptávky důchodová elasticita poptávky
důchodová spotřební křivka (ICC), Engelova křivka (EC) a Engelova výdajová křivka (EEC) křížová elasticita poptávky  cenová elasticita nabídky

3 Cenová elasticita poptávky (EPD)
Cenová elasticita poptávky vyjadřuje, jak se procentně změní poptávané množství statku, jestliže se cena tohoto statku změní o jedno procento

4 Výpočet elasticity poptávky

5 Cenová elasticita poptávky (.-1)

6 Extrémní případy poptávkové cenové elasticity
dokonale elastická - cenová elasticita poptávky se rovná nekonečnu (EPD = ∞). dokonale neelastická – cenová elasticita poptávky se rovná nule (EPD = 0).

7 Extrémní případy poptávkové cenové elasticity

8 Cenová elasticita lineární poptávky

9 Jednotková cenová elasticita poptávky
EPD = 1

10 Elasticita a příjem Celkový příjem (TR) prodávajícího lze vypočítat tak, že vynásobíme poptávané množství cenou statku, neboli:

11 Elasticita a příjem

12 Elasticita a příjem neelastická poptávka – vzroste-li cena o jedno procento, klesne množství o méně jak jedno procento, celkový příjem vzroste jednotkově elastická poptávka – vzroste-li cena o jedno procento, klesne množství také o jedno procento, celkový příjem prodávajícího se tudíž nezmění. elastická poptávka – vzroste-li cena o jedno procento, klesne množství o více jak jedno procento, celkový příjem prodávajícího tudíž klesne.

13 Elasticita a příjem

14 Důchodová elasticita poptávky
Důchodová elasticita poptávky (EID). Ta nám udává, jak se procentuálně změní poptávané množství, jestliže se důchod spotřebitele (I) změní o jedno procento, neboli:

15 Typy statků podle důchodové elasticity
EID > 0: Normální statky – důchodová elasticita vyjde kladná, neboť pokud roste důchod, roste množství nebo obráceně pokud klesá důchod, klesá množství. U normálních statků navíc můžeme rozlišit: EID = (0,1): nezbytné statky –důchodová elasticita je kladná a pohybuje se v intervalu nula až jedna. U nezbytných statků je procentní změna množství vlivem jednoprocentní změny důchodu nepatrná. EID > 1: luxusní statky – důchodová elasticita je také kladná, ale je větší než jedna. U luxusních statků je procentní změna množství vlivem jednoprocentní změny důchodu výrazná. EID < 0: Méněcenné statky – důchodová elasticita je záporná, neboť roste-li důchod klesá množství a obráceně klesá-li důchod roste množství.

16 Důchodová spotřební křivka ICC – standardní tvar
Y ICC IC3 S růstem důchodu roste rovnoměrně spotřeba obou „normálních“ statků IC2 E3 IC1 E2 E1 I3 I2 I1 X

17 Důchodová spotřební křivka – nezbytný a luxusní statek
ICC ICC E2 E2 E1 E1 X X Statek X je nezbytný – jeho spotřeba roste pomaleji než důchod Statek X je luxusní – jeho spotřeba roste rychleji než důchod

18 Důchodová spotřební křivka – méněcenný statek
Y ICC E2 E1 X Statek X je méněcenný – s růstem důchodu jeho spotřeba klesá

19 Engelova křivka (EC – Engel Curve)
Německý statistik 19.století Ernst Engel vyjadřuje závislost nakupovaného množství daného statku na disponibilním důchodu u normálních statků s růstem důchodu jejich spotřeba roste: - u nezbytných pomaleji než důchod, - u luxusních rychleji než důchod u statků méněcenných s růstem důchodu jejich spotřeba klesá

20 Engelova křivka - odvození
Y ICC E3 E2 E1 X I3 I2 I1 EC X1 X2 X3 X X3 X2 X1 I1 I2 I3 I

21 Engelova křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek
EC EC EC I I I Statek X je nezbytný - spotřeba roste pomaleji než důchod Statek X je luxusní - spotřeba roste rychleji než důchod Statek X je méněcenný - spotřeba s růstem důchodu klesá

22 Engelova výdajová křivka (EEC – Engel Expenditure Curve)
vyjadřuje závislost výdajů na nákup statku X na důchodu spotřebitele vyjadřuje tedy závislost PX.X a I

23 Engelova výdajová křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek
PX.X PX.X PX.X EEC EEC EEC 45° 45° 45° I I I Statek X je nezbytný – výdaje na jeho spotřebu rostou pomaleji než důchod Statek X je luxusní – výdaje na jeho spotřebu rostou rychleji než důchod Statek X je méněcenný – výdaje na jeho spotřebu s růstem důchodu klesají

24 Křížová elasticita poptávky
Křížová elasticita (ECD) vyjadřuje procentní změnu poptávaného množství jednoho statku vyvolaného jednoprocentní změnou ceny druhého statku, neboli:

25 Typy statků podle křížové elasticity
substituty – křížová elasticita poptávky bude kladná, neboť nárůst ceny statku B vyvolá zvýšení poptávané množství statku A a obráceně, pokles ceny statku B vyvolá snížení poptávané množství statku A. komplementy – křížová elasticita bude záporná, neboť nárůst ceny statku B vyvolá snížení poptávaného statku A a obráceně, pokles ceny statku B vyvolá zvýšení poptávaného množství statku A.

26 Cenová elasticita nabídky
Cenová elasticita nabídky (EPS) vyjadřuje procentní změnu nabízeného množství vlivem jednoprocentní změny ceny statku, neboli:

27 Typy nabídek podle cenové elasticity
neelastická nabídka - cenová elasticita je menší než jedna (EPS < 1). Pro tuto nabídku platí, že pokud se cena změní o jedno procento, nabízené množství se změní o méně jak jedno procento. jednotkově elastická nabídka – cenová elasticita nabídky je rovna jedné (EPS = 1). Pro tuto nabídku platí, že jednoprocentní změna ceny je spojena s jednoprocentní změnou nabízeného množství. elastická nabídka – cenová elasticita nabídky je větší než jedna (EPS > 1). Pro tuto nabídku platí, že pokud se cena změní o jedno procento, nabízené množství se změní o více jak jedno procento.

28 Typy nabídek podle cenové elasticity

29 Extrémní případy cenové elasticity
dokonale elastická – cenová elasticita nabídky se rovná nekonečnu (EPS = ∞). Při dané ceně je nabízející ochoten nabízet jakékoliv množství. dokonale neelastická – cenová elasticita nabídky se rovná nule (EPS = 0). Nabízené množství je zcela necitlivé na změnu ceny.

30 Extrémní případy cenové elasticity

31 Definice časových období
Velmi krátké období - období, ve kterém se nemění žádné výrobní faktory ani produkce Krátké období období, ve kterém se mění pouze jeden výrobní faktor Dlouhé období - období, ve kterém se mění všechny výrobní faktory

32 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu nabídky
časový horizont – na změnu ceny firma reaguje změnou množství. Její reakce může být výraznější v delším období. Proto v krátkém období bude křivka nabídky méně elastická oproti křivce v dlouhém období, reakce nákladů – tím, jak firma v reakci na zvýšení ceny zvyšuje nabízené množství, musí najímat dodatečné výrobní vstupy. Pokud ale ceny těchto vstupů s rostoucí poptávkou po nich výrazně rostou, musí firmy svou produkci nabízet také za vyšší cenu. Z toho vyplývá, že čím více budou citlivé ceny vstupů na rostoucí poptávku po nich, tím méně elastická bude křivka nabídky.

33 Cenová spotřební křivka PCC
PCC = množina bodů optima spotřebitele při různých cenách jednoho ze spotřebovávaných statků Y PCC E3 E1 E2 X

34 Substituční a důchodový efekt – Hicksův rozklad
substituční efekt (SE – Substitution Effect) = změna poptávaného množství v důsledku substituce statku relativně dražšího statkem relativně levnějším – je vždy negativní, tzn. ↓P → ↑X a naopak, posun po IC důchodový efekt (IE – Income Effect) = změna poptávaného množství v důsledku změny reálného důchodu, je negativní pro normální statky, pozitivní pro méněcenné (↓P→↓X a naopak), posun na vyšší IC, Pozn.: IE při růstu důchodu zvyšuje spotřebu všech normálních statků celkový efekt (TE – Total Effect) je dán součtem SE a IE

35 Hicksův rozklad na SE a IE – normální statky
Posun z A do B – substituční efekt, nemění se úroveň užitku Y Posun z B do C – důchodový efekt, přechod na vyšší IC Posun z A do C – celkový efekt, součet SE a IE A C B U2 U1 X SE IE TE


Stáhnout ppt "Elasticity poptávky a nabídky"

Podobné prezentace


Reklamy Google