Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Mgr. PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Mgr. PhD."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Mgr. PhD.
Název ročníkové práce Vaše Jméno Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Mgr. PhD.

2 Vaše Jméno: Název práce
Cíle a hypotézy práce jaký je současný stav řešení problému a čeho jste chtěl/a svou bakalářskou/diplomovou prací dosáhnout (objektivní a subjektivní důvody)? s jakými výchozími hypotézami jste pracoval/a?

3 Teoretická východiska práce
Vaše Jméno: Název práce Teoretická východiska práce kdo již o daném problému psal? jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Neseznamujte komisi s teorií, kterou dobře zná. Zde máte pouze prokázat, že jste si příslušnou teorii sám/sama nastudoval/a a znáte nejdůležitější práce k danému tématu.

4 Vaše Jméno: Název práce
Metodologie jaké konkrétní analytické či výzkumné metody jste využil/a (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč jste zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

5 Výsledky analýzy jaká jsou hlavní zjištění a výstupy Vaší práce?
Vaše Jméno: Název práce Výsledky analýzy jaká jsou hlavní zjištění a výstupy Vaší práce? Neprezentujte v plné šíři konkrétní výstupy (grafy, tabulky apod.), ale pokuste se shrnout, jaké nejdůležitější závěry jste učinil/a. Rozsah této části by v ideálním případě neměl překročit snímky.

6 Závěr ověřil/a nebo vyvrátil/a jste hypotézy, s nimiž jste pracoval/a?
Vaše Jméno: Název práce Závěr ověřil/a nebo vyvrátil/a jste hypotézy, s nimiž jste pracoval/a? dosáhl/a jste cílů, které jste si stanovil/a? v čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

7 Vaše Jméno: Název práce
Otázky Xxx? Yyy? Zzz? Vaše prezentace skončila předchozím snímkem. Po něm následuje vyjádření vedoucího práce a oponenta. Doporučuje se na tento snímek umístit otázky oponenta (vedoucího), případně podstatné informace k Vašim odpovědím, na něž se dostane po přečtení posudků.


Stáhnout ppt "Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Mgr. PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google