Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SAVANY A STEPI3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SAVANY A STEPI3."— Transkript prezentace:

1 SAVANY A STEPI3

2 Okolí vod teplých krajin
Příští hodinu REFERÁT Okolí vod teplých krajin

3 řád CHOBOTNATCI

4 sloni

5 Slon indický Slon africký

6 Slon je největší žijící suchozemský savec
Slon je největší žijící suchozemský savec. Sloni jsou v současnosti po celém světě přísně chránění. Dožívá se 60 až 70 let. Sloni jsou býložraví. Dospělý slon dokáže sežrat 100 až 320 kg potravy za den. Sloni mají velmi špatný zrak, ale vynikající sluch a čich. Slon africký

7 Typickým znakem slona je jeho chobot, který vznikl přeměnou nosu a horního rtu. Slon ho používá nejen pro dýchání, ale i pro získání potravy. Je schopen jím zvednout náklad o hmotnosti až 1 tuny, ale také uchopit drobné předměty. Slouží k podávání vody do úst (ne k pití – utopil by se). Při plavání ho používají jako šnorchl. Chobotem se zdraví a matka se jím mazlí s mládětem. Kly slonů jsou velké zuby (horní řezáky), které vyčnívají z tlamy. Jsou tvořené zubovinou = slonovina. Slonovina klů je hlavní důvod lovu slonů. Sloni používají kly k loupání kůry stromů, k prohrabávání půdy při vyhledávání minerálů či vyvracení menších stromů ze země a také při boji mezi samci. Největší změřené kly byly dlouhé přes 3m a vážily přes 100 kg.

8 x SLONOVINA

9 Afričtí sloni jsou společenská zvířata. Skupinu vede dominantní samice
Afričtí sloni jsou společenská zvířata. Skupinu vede dominantní samice. Samci žijí stranou v mládeneckých skupinách, starší jedinci pak samotářsky. Sloni mají velmi vyvinuté sociální cítění. Když někdo ze stáda zemře, ostatní sloni ho „pochovají“ pod hromadu dříví a několik hodin truchlí.

10 Indičtí sloni jsou používání pro transport ale i pro zábavu, jsou velmi známí v cirkusových představeních. Nicméně sloni nebyli nikdy plně domestikováni, samci slonů jsou v období říje velmi nebezpeční a obtížně se kontrolují. Sloni používaní lidmi jsou převážně samice. Váleční sloni jsou výjimkou. Je ekonomičtější chytit divokého mladého slona, než vychovat slona v zajetí. Slon indický

11 Slon indický Slon africký
. Slon indický Africký slon je větší než indický (měří až 4 m a váží kg) a má větší uši. Cirkulace krve v tepnách boltců slouží k lepšímu ochlazování pod africkým sluncem. Zatímco samice slona afrického má kly, samice slona indického je nemá. Africký slon má na chobotu dva „prstíky“, zatímco asijský jen jeden. Slon africký

12

13 řád ŠELMY

14 kočkovité šelmy

15 gepard

16 Gepard štíhlý je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 100 km/h. Gepard na rozdíl od většiny kočkovitých šelem nemá úplně zatažitelné drápy. Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy táhnoucí se z koutku oka až k tlamě - proto je někdy nazýván „kočka, která pláče.“ V současnosti se vyskytují především v Africe, gepard indický je kriticky ohrožený. Gepard štíhlý

17 Jsou aktivní ve dne, aby se vyhnuli jiným, silnějším šelmám.
Gepard loví převážně antilopy. Po zabití kořisti dlouho odpočívá, teprve pak se snaží zkonzumovat najednou co nejvíce masa. O kořist často přichází, lvi nebo hyeny mu ji snadno ukradnou.

18 Gepard je nelegálně loven kvůli atraktivní kožešině, také je pronásledován farmáři. Kvůli nárůstu lidské populace je zatlačován do rezervací, ve kterých žijí také lvi a hyeny, po člověku největší nepřátelé geparda. Budoucnost gepardů je tedy značně nejistá.

19

20 Gepard lovící gazelu

21 lev

22 samec samice Lev pustinný

23 Lev je po tygrovi druhou největší kočkovitou šelmou.
Dříve lvi žili v celé Africe, Asii i v Evropě, dnes se vyskytují pouze v Africe a na několika místech v Indii. V současnosti žije 2x více lvů v zajetí než ve volné přírodě. Jsou to společenská zvířata a loví ve smečkách. U lvů se znatelně projevuje pohlavní dvojtvárnost. Samci od jednoho roku mají hřívu a na rozdíl od samic nikdy nešplhají na stromy. Kořist, hlavně antilopy, pakoně a zebry loví obvykle v noci lvice. Nepohrdnou však ani zdechlinami, které usmrtila jiná zvířata.

24 lvi a buvol kaferský Protože jsou samice lehčí a menši, jsou více hbité a daleko rychlejší než samci. Proto se podílejí na lovu největší měrou. Samec využívá svou sílu a velikost pro ochranu teritoria a střežení ulovené kořisti. Až 20 hodin denně tráví lvi odpočinkem. Odpočívající lvi si mezi sebou vzájemně projevují náklonnost, čistí si srst a drbou se. Když ale dojde na jídlo, každý se snaží urvat co největší kus.

25 Běžně lvi na člověka neútočí, nejsou tak agresivní jako třeba bengálští tygři nebo levharti, které mají na svědomí větší počet lidských obětí. Nejznámější útok na člověka se stal v roce 1898, kdy se v Africkém městě Tsavo stavěla železnice. Dva lvi tu zabili 35 afrických dělníků za pouhé dva dny.

26 Vzácný bílý lev – albín - z jižní Afriky

27

28 Liger – kříženec lva a tygra
Lvi bývají kříženi s tygry. Kříženec, tzv. liger dosahuje úctyhodných rozměrů a stává se tak největší kočkovitou šelmou světa. S tygrem sdílí pruhy, které má po celém těle, se lvím samcem zase hřívu.

29 levhart

30 Levhart skvrnitý Levhart žije v Africe a v Asii, kde je ohrožený vyhubením. Kromě člověka, který je hubil pro krásný kožich nebo jako škůdce stád domácích zvířat mají řadu dalších nepřátel. V Africe jsou to lvi a v Asii tygři.

31 Značnou část času tráví levhart rozvalováním se na větvích vysokých stromů, kde spí nebo kde se upravuje. Do koruny stromů si vynáší kořist a ukrývá si ji zde před dalšími predátory, např. před lvy a hyenami. Kořistí se stávají hlavně antilopy a prasata bradavičnatá. Nezřídka napadají i domácí kozy, ovce, mladý dobytek.

32 Jsou známí i levharti lidožrouti, kteří byli v některých oblastech postrachem širokého okolí. Jakmile jednou zaútočí na člověka a pozná, že se jedná o snadnou kořist, stane se z něj nebezpečný lovec lidí.

33 Hyenovité šelmy

34 hyeny

35 Hyena skvrnitá Obývá hlavně savany a polopouště Afriky. Za nocí se ozývá daleko slyšitelným jakoby chechtavým hlasem. Tak si zvukem označuje revír. Žije v párech nebo tlupách až o 30 zvířatech vedených dominantní samicí. Smečka uloví i velké kopytníky, jakými jsou třeba zebry. Někdy tlupa přepadne i stádo domácích zvířat. Dokonce zraní i lva, které ho odhání od kořisti. Rovněž sama vyhledává mršiny. Svým mohutným chrupem rozdrtí i silné kosti.

36 Hyena žíhaná Hyena žíhaná je samotářské zvíře. Vyskytuje se od západní Afriky až po Indii. Je všežravec. Loví hmyz a menší savce, ale živí se také plody a rostlinami. Často konzumuje mršiny.

37 Hyena čabraková Nápadným znakem hyeny čabrakové je po obou stranách splývající černohnědá hříva, která je tvořena až 25 cm dlouhými chlupy. V rozčilení se hříva vztyčuje. Podobně jako hyena skvrnitá i hyena čabraková žije v až 15-ti členných klanech. Hyena čabraková je mrchožrout, živí se hlavně zdechlinami.

38 Chrup hyeny

39

40 Příští hodinu písemka tropický deštný les,
Hospodářské rostliny, Savany a stepi

41 Savci savan a stepí řád CHOBOTNATCI slon – v Africe a v jv. Asii (využití pro práci); největší suchozemský savec; dlouhý chobot (=nos) – čich + k uchopování a hmatání; horní řezáky  kly; býložravec; ohrožený - lov pro slonovinu = kly řád ŠELMY Kočkovité - masožravci: gepard – v Africe a v Asii; nejrychlejší savec; nezatažitelné drápy lev – v Africe a v Asii; ve smečkách; pohlavní dvojtvárnost (♂ - hříva); ohrožený levhart – v Africe a v Asii; šplhá na stromy Hyenovité - obvykle mrchožrouti: hyeny - v Africe a v Asii, obvykle mrchožrouti

42 Závěr: Které šelmy žijí v savanách a stepích? V jakých světadílech? Popiš je, uveď, čím se od sebe liší. Kteří chobotnatci žijí v savanách a stepích? V jakých světadílech? Popiš je.


Stáhnout ppt "SAVANY A STEPI3."

Podobné prezentace


Reklamy Google