Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřeba tepla Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřeba tepla Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka."— Transkript prezentace:

1 Spotřeba tepla Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1 AutorIng. Jaroslav Dufka Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/3–SO-2/17 Název DUM Spotřeba tepla Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP36-52-H/01 Obor vzděláváníInstalatér Vyučovací předmětVytápění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Potřeba zjišťovat a snižovat spotřebu tepla Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Potřeba a spotřeba tepla, energetická náročnost budov, průkaz energetické náročnosti budov, závislost na venkovní teplotě, poměrové rozúčtování spotřeby tepla Datum2. 3. 2013

3 Spotřeba tepla Náplň výuky: Potřeba a spotřeba tepla Energetická náročnost budov Průkaz energetické náročnosti budov Závislost na venkovní teplotě Poměrové rozúčtování spotřeby tepla Poměrové měřidlo tepla

4 Potřeba a spotřeba tepla Potřeba tepla charakterizuje tepelně - izolační vlastnosti objektu, přímo souvisí s celkovou tepelnou ztrátou. Tato veličina, která uvádí kolik tepla je třeba pro vytopení domu na požadovanou teplotu. Měrná potřeba tepla (kWh/m 2.rok) je vztažena na jednotku plochy za rok a umožňuje zařazení stavby do škály energetické náročnosti domů a definovat tak nízkoenergetický nebo pasivní dům, či dům energeticky náročný. potřeba energie na vytápění (kWh/m 2.rok) : nulové domy < 5 pasivní domy < 15 nízkoenergetické domy < 50 obvyklá novostavba 80 - 140 starší výstavba až dvojnásobek hodnot obvyklých novostaveb a více Spotřeba tepla je naopak to, co se skutečně spotřebuje a také musí zaplatit - závisí na otopné soustavě a její účinnosti, možnosti regulace, ale také na tepelných ziscích slunečních, od přístrojů a osob apod. Spotřeba tepla je uvedena formou procentuálního podílu z celkové spotřeby energií na tzv. průkazu energetické náročnosti budov.

5 Energetická náročnost budov Jde o zhodnocení budovy z hlediska její roční energetické náročnosti. Hodnotí se kompletně spotřeba všech energií, které do budovy vstupují, tj. energie na vytápění, chlazení (klimatizace), mechanické větrání, přípravu TUV, osvětlení a další podpůrné systémy (čerpadla, motory, ventilátory). Od 1. 1. 2009 musí být podle zákona o hospodaření energií prováděn výpočet energetické náročnosti budov a je povinnou součástí dokumentace všech nových staveb, protože se stává součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Zjišťováním podmínek pro výpočet a samotným výpočtem energetické náročnosti budov se zabývají akreditované odborné firmy.

6 Obr. 1: Průkaz energetické náročnosti budov Bez tohoto průkazu se nebudou smět prodávat domy a byty. Rovněž k pronájmu bytů a domů se bude vyžadovat tento průkaz.

7 Závislost na venkovní teplotě Spotřeba tepla závisí na okamžité venkovní teplotě. Jestliže bude venkovní teplota – 12 °C, bude mít domek tepelnou ztrátu 15 kW a do otopných těles by měla proudit topná voda o teplotě 80 °C, teplota vratné vody bude 60 °C. Čím je venku tepleji, tím má domek menší tepelnou ztrátu a tedy spotřebu tepla dodávaného ze zdroje tepla (kotle).

8 Obr. 2: Měřič tepla Vzhledově vypadá jako vodoměr. Měření tepla je založeno na množství protečené vody. Pro zjištění množství odebraného tepla je třeba vědět: teplotu protékající vody a množství vody v m 3 /hod.

9 Poměrové rozúčtování spotřeby tepla Náklady na celkovou spotřebu tepla v objektu se rozdělují mezi jednotlivé uživatele na základě obecně platných právních předpisů. Pro zjišťování spotřeby se na všechna otopná tělesa v objektu instalují indikátory topných nákladů. V současné době se dodávají elektronické indikátory. Používají se dosud také odpařovací indikátory, které zaznamenávající spotřebu pomocí úbytku indikační kapaliny. Moderní jsou elektronické indikátory tepla, které mají nízkou spotřebu elektrické energie, takže baterie má životnost až 12 let. Tyto indikátory umožňují naprogramování ukládacího dne, displej zobrazuje mimo jiné i spotřebu v minulém odečítacím období. Radiové indikátory jsou bezdrátový systém pro dálkové odečítání, vhodný do všech objektů, do kterých jsou energie dodávány jednotlivým uživatelům. Síť tvoří různé druhy měřičů spotřeby, které vysílají na frekvenci 868 MHz. Výpočet nákladů vychází přímo z dat systému, odečtených v komunikačním uzlu. K hlavním přednostem patří zkvalitnění přenosu dat a zvýšení komfortu uživatelů bytů. Pro odečet dat spotřeby jednotlivých medií není potřeba zpřístupňovat byty.

10 Obr. 3: Indikátory tepla Proti poměrovým měřidlům mají vždy digitální stupnici a pracují při zapojení na elektrické napětí.

11 Obr. 4: Poměrové měřidlo tepla Osazuje se na otopné těleso. Pracuje na principu odpařování kapaliny. Hlavní pracovní částí je tepelný můstek upevněný na topném tělesu. Pomocí něho se přenáší vyzařované teplo na ampulku kapalinou, která se odpařuje úměrně teplotě tělesa a době dodávky tepla. Ampule se uschovává 1 rok pro možnost kontroly při reklamaci a na její místo je vložena nová. Měřič je zajištěn plombou proti neoprávněné manipulaci.

12 Kontrolní otázky: 1.K čemu se používá jednotka kWh/m 2.rok ? 2.Co je energetická náročnost budovy? 3.K čemu slouží průkaz energetické náročnosti budov? 4.Co je poměrové měřidlo tepla? 5.Co je indikátor tepla?

13 Seznam obrázků: Obr. 1: anonym, [vid. 2. 3. 2013], dostupné z: http://www.elektricke-topeni.cz/5,0,Navrh-topneho-vykonu,-potreba- a-spotreba-tepla,-PENB.html Obr. 2: anonym, [vid. 2. 3. 2013], dostupné z: http://www.meibes.cz/produkty/termostaticke-ventily-mechanicke- merice/merice-tepla/merice-tepla-heat-one.html Obr. 3: anonym, [vid. 2. 3. 2013], dostupné z: http://www.plzenskesluzby.cz/vyuctovani_tepla_a_TUV-merice.asp Obr. 4: anonym, [vid. 2. 3. 2013], dostupné z: http://www.jati.cz/merice/

14 Seznam použité literatury: [1] Štěchovský, J.: „Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB“, Praha, Sobotáles, 2010, ISBN 978-80-86817-11-8

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spotřeba tepla Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka."

Podobné prezentace


Reklamy Google