Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuOdpovědnost za škodu Stupeň a typ vzděláváníStřední odborná škola s maturitou Vzdělávací oblastEkonomika Vzdělávací obor63-41-M/01 Tematický okruhPersonalistika a mzdy Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák,2. – 4. ročník AnotaceŽáci získají nové znalosti z oblasti personalistiky a naučí se orientovat v základních pojmech. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaOdpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, kontrolní otázky. Datum5. 10. 2013 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

2 Odpovědnost zaměstnance za škodu zaměstnanec je odpovědný za každou škodu, kterou způsobí, kromě škody vyplývající z hospodářského rizika rozlišuje se: – obecná odpovědnost zaměstnance za škodu – zvláštní druhy odpovědnosti: odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách (hmotná odpovědnost) odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody Další

3 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obecná odpovědnost zaměstnavatel musí prokázat zaměstnancovu vinu jestliže zaměstnanec způsobil škodu úmyslně nebo v opilosti nebo pod vlivem jiné návykové látky, je povinen nahradit celou skutečnou škodu v plné výši jestliže zavinil škodu nedbalostí, náhrada nesmí přesáhnout čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku Další

4 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Hmotná odpovědnost musí být uzavřená písemná dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách hodnotami mohou být peníze, zboží, palivo apod. zaměstnavatel není povinen dokazovat vinu, ale pouze škodu škoda se uhrazuje v plném rozsahu v případě, že zaměstnanec prokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění (např. sklad byl vyloupen) – zbaví se této odpovědnosti Další

5 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů tuto odpovědnost má zaměstnanec za věci (např. za pracovní pomůcky), které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného potvrzení zaměstnanec uhrazuje jejich zůstatkovou cenu zaměstnavatel není povinen dokázat mu vinu Další

6 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody tuto odpovědnost má zaměstnanec, který vědomě neupozornil vedoucího pracovníka na hrozící škodu ani proti ní nezakročil Další

7 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Odpovědnost zaměstnavatele za škodu odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci: – je jednak obecná, – jednak existují zvláštní druhy odpovědnosti Další

8 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obecná odpovědnost za škodu zaměstnavatel má obecnou odpovědnost za škodu, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním zaměstnavatelovým porušením právní povinnosti nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití – např. když zaměstnanec dostal neprávem výpověď Další

9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Zvláštní odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání – i v případě, kdy zaměstnavatel neporušil žádnou povinnost vyplývající z předpisů o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BZOP) Další

10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Další Zvláštní odpovědnost za škodu Pracovní úraz Nemoc z povolání Škoda na odložených věcech Při odvrácení škody

11 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU pracovní úraz je poškození zdraví nebo úmrtí při plnění pracovního úkolu v přímé souvislosti s ním nemoc z povolání je nemoc uvedená v předpisech o sociálním zabezpečení (v seznamu nemocí z povolání), jestliže vznikla za podmínek tam uvedených – některé nemoci mají dlouhou inkubační dobu – proto je odpovědný ten zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec naposledy pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc, kterou byl postižen Další

12 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU zaměstnavatel se zcela zbaví odpovědnosti za pracovní úraz nebo za nemoc z povolání důkazem, že jedinou příčinou bylo zaměstnancovo zaviněné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo zaměstnancova opilost, popř. jeho zneužití jiných návykových látek, a že zaměstnavatel nemohl škodě na zdraví zabránit Další

13 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU za pracovní úraz nebo nemoc z povolání se zaměstnanci poskytuje náhrada, která zahrnuje tyto čtyři složky: – náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, popř. i po jejím skončení – náhradu za bolest (bolestné) a za ztížení společenského uplatnění – náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení – náhradu věcné škody, např. za zničený oděv Další

14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení, náhradu přiměřených nákladů: – na pohřeb – náhradu nákladů na výživu pozůstalých – jednorázové odškodnění pozůstalých – náhradu věcné škody Další

15 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Odpovědnost za škodu na odložených věcech zaměstnavatel má tuto odpovědnost v těch případech, kdy zaměstnanec tyto věci odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají za věci, které zaměstnanci obvykle do zaměstnání nenosí (např. klenoty, cennosti atd.) a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, je odpovědnost zaměstnavatele omezena do částky 10 000 Kč Další

16 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU nárok na náhradu škody na odložených věcech zaniká, jestliže zaměstnanec neuvědomí zaměstnavatele o vzniklé škodě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl Další

17 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Odpovědnost zaměstnavatele při odvracení škody vztahuje se na případy, kdy zaměstnanec utrpěl věcnou škodu nebo vynaložil účelné náklady, když odvracel nebezpečí hrozící zaměstnavateli a počínal si způsobem přiměřeným okolnostem každý zaměstnavatel je podle zákona povinně pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance, jestliže zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance (zákonné pojištění) Další

18 1. Jaké rozlišujeme odpovědnosti zaměstnance za škodu. 2. Charakterizujte obecnou odpovědnost zaměstnavatele za škodu. 3. Charakterizujte nemoc z povolání. 4. Kdy má zaměstnavatel odpovědnost za škodu na odložených věcech.

19 ZDROJE A PRAMENY RYSKA R., PUŠKINOVÁ M., Právo pro střední školy, 2013. EDUKO nakladatelství s.r.o., Praha 2013. ISBN: 978-80- 87204-76-4. ČECHOVÁ J., M Ű NCH O., MACHÁČKOVÁ J., KLÍNSKÝ P., Ekonomika pro gymnázia, 2013. EDUKO nakladatelství s.r.o., Praha 2013. ISBN: 978-80-87204-69-6. KLÍNSKÝ P., M Ű NCH O., CHROMÁ D., Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ, 2010. EDUKO nakladatelství s.r.o., Praha 2010. ISBN: 978-80-87204-21-4.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google