Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovesné umění Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovesné umění Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová"— Transkript prezentace:

1 Slovesné umění Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Předmět Slovesné umění Autor: Mgr. Kateřina Kozlová 22. srpna 2013

2 SLOVESNÉ UMĚNÍ Literatura x ústní lidová slovesnost Funkce literatury
Základní literární druhy a žánry Základní vyjadřovací prostředky 22. srpna 2013

3 Literatura = písemnictví = jazykové projevy fixované písmem.
CO JE LITERATRURA? Literatura = písemnictví = jazykové projevy fixované písmem. Vzniku prvních písemných památek předchází ústní slovesnost. JAKÉ JSOU ZNAKY ÚSTNÍ SLOVESNOSTI? - šíří se ústním podáním - původní autor neznámý - kolektivnost - variabilita - folklórní tvorba 22. srpna 2013

4 Nejčastější útvary ústní lidové slovesnosti
Lyrika: písně (milostné, vojenské, ukolébavky) Epika: hrdinský epos (západní Evropa), byliny (Rusko), báje, pověsti, lidové pohádky, anekdoty Lyrika + epika: balady Drama: zpěvohry, loutkové divadlo 22. srpna 2013

5 Nejstarší slovesné projevy
Pravděpodobně souvisely s magií, čarováním, různými rituály, obřady… Pranostiky Přísloví Rčení a pořekadla Obřady Mýty 22. srpna 2013

6 Úkol Pokus se jednotlivě charakterizovat pranostiku, rčení/pořekadlo a přísloví. Vysvětli rozdíl mezi příslovím a rčením/pořekadlem. Uveď příklady pranostik, přísloví a rčení/pořekadel. Zjisti, kdo v české literatuře sbíral ÚLS. 22. srpna 2013

7 Březen - za kamna vlezem. Duben - ještě tam budem.
Pranostika  - útvar lidové slovesnosti - rčení dávající do souvislosti určité meteorologické  jevy a aktuální roční období - je spojeno s každým měsícem - vychází z dlouhodobé lidské zkušenosti - slovo pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis = předpověď Březen - za kamna vlezem. Duben - ještě tam budem. Únor bílý - pole sílí. Medardova kápě - čtyřicet dní kape. Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, nadělá je. Svatá Anna - chladna z rána. Na svatou Barboru jaro jde do dvoru. Na tři krále o skok dále. 22. srpna 2013

8 Bez práce nejsou koláče. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Přísloví  - ustálený stylizovaný výrok, který obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy, vyjádřené buď přímo, nebo obrazně - má často podobu rýmovaného dvojverší (snadnější zapamatování) Bez práce nejsou koláče. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Komu se nelení, tomu se zelení. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tichá voda břehy mele. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Když se dva perou, třetí se směje. 22. srpna 2013

9 Rčení / pořekadlo / úsloví  - útvar lidové slovesnosti - krátké průpovídky, vyjadřující určitou životní zkušenost - ustálená obrazná spojení, kdy původní význam nevnímáme doslova, ale jen obrazně - jsou produktem lidové fantazie - vyjadřují stručně něco, co bychom jinak popisovali mnoha slovy - rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (vzít nohy na ramena), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec ne (chyba lávky; já nic, já muzikant) Nemít všech pět pohromadě. Dávat si do nosu. Věšet bulíky na nos. PŘÍSLOVÍ - vyjádření životní moudrosti - smyslem je morální ponaučení, výstraha či pokárání - přísloví tvoří celé věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či časovat RČENÍ - výtvor lidové fantazie - smyslem je pobavení, oživení jazykového projevu - rčení a pořekadla se stávají částmi vět, rčení lze časovat 22. srpna 2013

10 Úkol – doplňte a pokuste se rozlišit, zda se jedná o přísloví, pořekadlo, rčení nebo pranostiku.
Je samá ruka samá …… Svatý Marek - sadˇ …… Kdo po tobě kamenem, ty …… Host do domu, …… Rozplácl se jak široký tak …… Kdo chce s vlky býti, musí …… Svatá Markéta hodila …… Prokázal mi …… službu. Není všechno zlato, co …… Přestaň chytat …… a dávej pozor. Stál tam jak kůl …… Přišel s křížkem po …… Srazili mu …… Čiň čertu dobře, …… se ti odmění. Na svatého Řehoře líný sedlák, …… Na každou svini se vaří …… Nechval dne …… Udělali …… zahradníkem. Pro jedno kvítí …… Ptáka poznáš po ……, vlka po ……, člověka po …… Sejde z očí, …… Uhodil …… na hlavičku. Všechna sláva, …… 22. srpna 2013

11 Řešení: Je samá ruka samá noha. Poř Svatý Marek – sad´ oharek. Pra Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Pří Host do domu, Bůh do domu. Pří Rozplácl se jak široký tak dlouhý. Poř Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Pří Svatá Markéta hodila srp do žita. Pra Prokázal mi medvědí službu. Poř Není všechno zlato, co se třpytí. Pří Přestaň chytat lelky a dávej pozor. Rč Stál tam jak kůl v plotě. Poř Přišel s křížkem po funuse. Poř Srazili mu hřebínek. Rč Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Pří Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. Pra Na každou svini se vaří voda. Pří Nechval dne před večerem. Pří Udělali kozla zahradníkem. Poř Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Pří Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči. Pří Sejde z očí, sejde z mysli. Pří Uhodil hřebíček na hlavičku. Rč Všechna sláva, polní tráva. Pří 22. srpna 2013

12 Další příklady: urči, o který útvar se jedná.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Na Nový rok o slepičí krok. Na Hromnice o hodinu více Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otevře. Plakat nad rozlitým mlékem. Trpělivost růže přináší. Zapřít nos mezi očima. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Dávat si do nosu. Škoda rány, která padne vedle. Poslouchat na půl ucha. V nouzi poznáš přítele. Mazat med kolem huby. Příliš mnoho psů – zajícova smrt. Mít někoho/něčeho plné zuby. Práce kvapná, málo platná. Pamatovat na zadní kolečka. Dvakrát měř, jednou řež. Vzít nohy na ramena. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Vytrhnout trn z paty. Mluviti stříbro – mlčeti zlato. pranostiky rčení přísloví 22. srpna 2013

13 Literatura = soubor textů
Z hlediska obsahu a způsobu zpracování můžeme literaturu rozdělit na: L. odbornou/věcnou (věcnost, fakta) hlavním cílem je …………….??? L. uměleckou/krásnou (originalita, působivost, typizace) hlavním cílem je ……………??? Jednací písemnictví (dokumenty – protokoly, smlouvy, žádosti…) poučení, vzdělání estetické působení, pobavení administrativa 22. srpna 2013

14 Základní literární druhy a žánry
Literaturu dělíme na literární druhy a ty pak dále na literární žánry. Dělení na literární druhy může být dvojí: Lyrika, epika, drama Poezie, próza, drama 22. srpna 2013

15 LYRIKA Znaky: - nedějovost - subjektivita - snaha zachytit pocit, náladu, úvahy autora - nejčastější formou verš (poezie) Žánry: - óda (oslavná báseň) - hymnus (slavnostní píseň týkající se např. národa, vlasti…) - elegie (žalozpěv) - píseň - sonet 22. srpna 2013

16 - vypravěč (ich-forma, er-forma) - monolog, dialog
EPIKA Znaky: - děj - příběh - vypravěč (ich-forma, er-forma) - monolog, dialog - nejčastější formou věta (próza) Žánry (prozaické, ale i veršované): velké – epos, román, legenda, mýtus, cestopis střední – novela, povídka, pověst, pohádka, legenda, mýtus/báje drobné – bajka, povídka publicistika – zpráva, referát, recenze, interview, glosa, fejeton 22. srpna 2013

17 DRAMA Znaky: - děj - určeno ke scénickému ztvárnění (mimo knižní
dramata) - častěji dialog než monolog - může být psané v próze i veršované Žánry: - tragédie - komedie - tragikomedie - historická hry - fraška - činohra - opera 22. srpna 2013

18 básnická povídka (poema)
LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY balada romance básnická povídka (poema) 22. srpna 2013

19 Základní vyjadřovací prostředky
Próza = řeč nevázaná důraz na obsah sdělení základem věta členění do větších celků s ohledem na významovou stránku (odstavce) vyjadřovací prostředek především epiky Poezie = řeč vázaná (veršovaná) důraz na rytmus základem je verš členění do větších celků s ohledem na zvukovou stránku (sloky) vyjadřovací prostředek především lyriky 22. srpna 2013

20 TEST A Uveď alespoň 4 znaky ÚLS.
K jednotlivým textům napiš, o jaký projev ÚLS se jedná a ke každému napiš ještě jeden příklad: Svatá Markéta hodila srp do žita. Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Prokázal mi medvědí službu. Napiš znaky lyriky (4) a alespoň 3 typicky lyrické žánry. Oprav chybná tvrzení: Základním vyjadřovacím prostředkem epiky je poezie. Základem řeči vázané je věta. Próza klade důraz na rytmus. Prozaický text je členěný do větších celků – slok. 22. srpna 2013

21 TEST B K jednotlivým textům napiš, o jaký projev ÚLS se jedná a ke každému napiš ještě jeden příklad: Stál tam jak kůl v plotě. Není všechno zlato, co se třpytí. Svatá Lucie noci upije. Napiš alespoň 4 znaky ÚLS. Uveď znaky epiky (4) a alespoň 3 typicky epické žánry. Oprav chybná tvrzení: Základem řeči vázané je věta. Prozaický text je členěný do větších celků – slok. Základním vyjadřovacím prostředkem epiky je poezie. Próza klade důraz na rytmus. 22. srpna 2013

22 Řešení TEST A 1. - šíří se ústním podáním - původní autor neznámý
- kolektivnost - variabilita - folklórní tvorba 2. a) pranostika b) přísloví c) rčení 3. nedějovost, subjektivita, snaha zachytit pocit nebo náladu, úvahy autora, nejčastější formou verš; óda, hymnus, elegie, píseň, sonet 4. a) Základním vyjadřovacím prostředkem epiky je próza. b) Základem řeči vázané je verš. c) Próza klade důraz na obsah sdělení. d) Prozaický text je členěný do odstavců. NEBO Zákl. vyj. prostředkem lyriky je poezie. Základem řeči nevázané je věta. Poezie klade důraz na rytmus. Poezie je členěná do větších celků – slok. TEST B a) rčení b) přísloví c) pranostika 2. - šíří se ústním podáním - původní autor neznámý - kolektivnost - variabilita - folklórní tvorba děj, příběh, vypravěč (ich-forma, er-forma), monolog, dialog, nejčastější formou věta (próza); epos, román, legenda, mýtus, cestopis, novela, povídka, pověst, pohádka, legenda, mýtus/báje, bajka, povídka, zpráva, referát, recenze, interview, glosa, fejeton 4. a) Základem řeči vázané je verš. b) Prozaický text je členěný do odstavců. c) Základním vyjadřovacím prostředkem epiky je próza. d) Próza klade důraz na obsah sdělení. NEBO viz řešení TEST A 22. srpna 2013

23 Použité zdroje KOSTEČKA, Jiří. Do světa literatury jinak: Učebnice teorie literatury pro I.-IV. ročník středních škol. Praha: SPN, ISBN SVOBODA, Martin. Přísloví a pořekadla, Citáty slavných osobností. Citaty.net [online] [cit ]. Dostupné z: http://citaty.net/prislovi/ SOCHOROVÁ. Literatura v kostce: Pro střední školy. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 22. srpna 2013


Stáhnout ppt "Slovesné umění Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google