Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cash Flow Jiří Uhman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cash Flow Jiří Uhman."— Transkript prezentace:

1 Cash Flow Jiří Uhman

2 Analýza rozdílovými ukazateli
Pro analýzu společnosti je nutné sledovat také její absolutní ukazatele. Nikdy neopomeňte sledovat čistý pracovní kapitál, peněžně finanční fond a cash flow podniku. Čistý pracovní kapitál - je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (CKkr). Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok až po splatnost 3měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů (závazků), od té části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond. Peněžně finanční fond – přísnější ukazatel. Rozdíl mezi finančními prostředky a aktuálně splatnými závazky.

3 Analýza Cash Flow ? Máš na něj peníze?! Zisky !!!
Tak teď si ho koupím ! ?

4 Můžeme si nové koupit ve firmě za hotové ?
Proč Cash Flow ? Můžeme si nové koupit ve firmě za hotové ? Určujeme ho především z důvodu toho, že výnosy a náklady podniku často neodpovídají skutečným výdajům a příjmům v podniku. Analýza stavu a změny stavu peněžních prostředků. Explicitně nám ukazuje přírůstek či úbytek disponibilních peněžních prostředků.

5 Struktura Cash flow a) Cash flow z provozní činnosti (též vyplacené dividendy z dceřiných společností akcionářům!!) + b) Cash flow z Investiční činnosti (platby za pořízení dlouhodobých aktiv, příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv, peněžní příjmy ze splátek úvěrů, půjček atd. od spřízněných osob) c) Cash flow z oblasti financování Celkové Casf flow

6 Důležité je sledovat strukturu peněžních toků!!!!!
Mít na paměti !!! Správný výsledek cash flow lze ověřit: Součet počátečního stavu peněžních prostředků a zjištěného cash flow = konečný stav peněžních prostředků na konci účetního období. V podniku je výkaz cash flow sestavován účetním programem, ovšem toto neznamená, že postup jeho stanovení není třeba znát !!! Důležitá je vzájemná souvislost a vztahy mezi výkazy a analyzovanými hodnotami z nich vycházejícími. Kladné a vysoké cash flow podniku lze chápat jako pozitivní fakt, nelze však zjednodušovat toto konstatování na to, že je naší hlavní snahou usilovat o co nejvyšší kladné cash flow podniku. Důležité je sledovat strukturu peněžních toků!!!!!

7 Stav peněz na počátku období Výdaje
Součet počátečního stavu peněžních prostředků a zjištěného cash flow = konečný stav peněžních prostředků na konci účetního období. Cash flow reálně zobrazuje investiční politiku firmy a její vliv na tvorbu hodnoty. Rozvaha Stav peněz na počátku období Výdaje Rozvaha Investice Tvorba hodnoty Příjmy Stav peněz na konci období

8 Nelze opomenout Cash flow podniku je užíváno v souvislosti s řadou ukazatelů:
Vstupujících do samotných ukazatelů finanční analýzy firmy Ty dnes tvoří např. samostatnou skupinu poměrových ukazatelů. Tuto skupinu nazýváme ukazatele na bázi cash flow. Při oceňování podniku Pracujeme např. s celou řadou ukazatelů tzv. volných cash flow (především u metody DCF . Využíváme volné cash flow pro akcionáře (vlastníky) FCFE nebo volný peněžní tok pro firmu (vlastníky a věřitele) FCFF


Stáhnout ppt "Cash Flow Jiří Uhman."

Podobné prezentace


Reklamy Google