Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství."— Transkript prezentace:

1 Volitelný předmět Moderní ošetřovatelství

2 Moderní ošetřovatelství Multikulturní ošetřovatelství se zaměřením na Islám a ošetřovatelskou péči u muslimských klientů

3 Multikulturní výchova
Zvyšuje způsobilost lidí chápat a respektovat odlišné kultury Oblast teorie a praxe, edukační činnosti realizované na školách, v institucích celoživotního vzdělávání s cílem sbližování a spolupráce mezi národy, kulturami a rasami

4 Multikulturní ošetřovatelství
Praktický a teoretický obor zaměřený na rozdíly v péči o různé kultury s jejich souborem hodnot, životních zvyklostí s cílem poskytovat vhodnou a účinnou podporu ve zdraví a chorobě

5 Smysl multikulturního ošetřovatelství
Naplnit lidské potřeby tak, aby klient neměl důvod odmítnout spolupráci a nepociťoval nespokojenost Vědomosti sestry Vnímavost Pochopení a zájem o klienta

6 Faktory ovlivňující multikulturní ošetřovatelství
Zvýšený nárůst migrace populace Požadavky kulturních menšin na adekvátní péči Zájem o zdraví, léčbu a pocit pohody klienta, rodiny a skupin Holistický přístup ke klientovi Porozumění sebe samého Úzká spolupráce s klientem – vzájemná interakce Zhodnocení zdravotního stavu a naplnění jeho očekávání

7 Islám Islám je nejmladší z velkých monoteistických světových náboženství Založil jej svým zjevením Mohamed (přesněji Muhammad, asi n.l.). V současné době má Islám více než jednu miliardu vyznavačů po celém světě Islám pochází ze západního pobřeží Arabského poloostrova, z měst Mekky a Medíny. Slovo „islám“ znamená „odevzdání se Bohu“

8 Mekka

9 Medína

10 Části Islámu Víra (Ímán) Modlitba (Salát) Almužna (Zakát) Půst (Saum)
Pouť(Hadž)

11 Muslimové a zdraví Život většiny muslimů je svázán mnoha tradicemi, které přetrvávají do dnešních dnů Mentalita muslimského klienta je značně odlišná od běžného našeho klienta

12 Osobní modlitba Muslim se musí modlit pětkrát denně
Je pevně stanoveno v jakých časových intervalech probíhají a) První modlitba je při východu slunce b) Druhá modlitba je v poledne c) Třetí modlitba 3-4 hodiny po polední modlitbě d) Čtvrtá modlitba je při západu slunce e) Pátá modlitba je 1,5 hodiny po západu slunce

13 Osobní modlitba Každá modlitba je spojena s povinností omývat se
Omytí se skládá z vypláchnutí úst, očí, uší a z omytí rukou po lokty a nohy po kolena Nemocný člověk se může denně modlit pouze třikrát

14 Náboženské předměty Modlitební koberec a korán jsou předměty, které jsou pro muslima klíčové Těchto předmětů se nesmí dotýkat osoba, která má ruce znečištěné krví, či močí, je totiž rituálně nečistá

15 Stravování muslimů Muslimové nesmějí jíst vepřové maso a ani žádné výrobky z vepřového masa Nesmějí pít žádný alkohol a ani nápoje do, kterých je alkohol přimíchán Při sestavování jídelníčku se dává přednost hovězímu a drůbežímu masu

16 Obřady spojené s narozením dítěte
Bezprostředně po porodu se nejprve dítě vykoupe a teprve potom je předáno matce Poté matka či otec pošeptají dítěti do pravého ucha výzvu k modlitbě a do levého ucha začátek modlitby Provádí se proto, aby první zvuky, které dítě uslyší se týkaly muslimské víry

17 Obřady spojené s narozením dítěte
Za sedm dní po narození dostane dítě jméno Poté se ostříhá dohola a vlásky se zváží Stejná hodnota zlata, stříbra, nebo peněz se rozdá chudým Obětuje se zvíře, nejčastěji ovce

18 Porodnost a interrupce
Kontrola porodnosti se připouští, pokud metoda, která se používá nemá nepříznivý vliv na zdraví manželů Potrat je povolen v případech kdy je ohroženo zdraví matky, pokud došlo k otěhotnění ženy po znásilnění a mohou se u ženy objevit psychická traumata (nutný souhlas obou manželů a doklad o tom podepisují oba partneři)

19 Lékařská péče o muslimské ženy
Je odlišná Ženy nosí oděv, který jim zakrývá celé tělo a) Burka b) Hidžáb c) Nikáb

20 Lékařská péče o muslimské ženy
a) Burka Zakrývá celý obličej Žena se dívá pouze malou mřížkou pro oči

21 Lékařská péče o muslimské ženy
b) Hidžáb Schovává vlasy a krk Odhalený zůstává obličej Název pochází z arabského slova hajaba – muslimkám dovoluje odhalit tvář

22 Lékařská péče o muslimské ženy
c) Nikáb Obvykle zahalí celý obličej muslimské ženy kromě jejích očí Tento oděv má různé styly a délky Většinou smí ženy ukázat jen oči

23 Lékařská péče o muslimské ženy
Při lékařském vyšetření je nutné, aby ženu vyšetřovala a léčila pokud je to možné žena – lékařka V případě, že není možné ošetření ženy lékařkou, lze požádat manžela o výjimku, ale musí být přítomen 5 – 6 dnů po menstruaci je žena osvobozena od rituální modlitby (je to doba, která je nutná pro její očištění)

24 Život zachraňující zákroky a eutanázie
Islám dovoluje používat všechny prostředky k záchraně života Transfúze krve jsou povoleny a to i od dárců, kteří Islám nevyznávají Islám nedovoluje eutanázii a to jak klientem vyžádanou eutanázii, tak asistovanou sebevraždu klienta

25 Postoj muslimů k homosexualitě a péče o klienty s AIDS
Islám je proti homosexualitě Lidé by měli předcházet onemocnění AIDS tím, že žijí takových sexuálním životem, který je v souladu s Boží vůlí Pokud člověk onemocní AIDS bez sexuálního kontaktu neporušil náboženská ustanovení

26 Rituály při umírání a smrti muslimů
Muslimský klient, který umírá si skoro vždy přeje, aby seděl, nebo ležel s tváří obrácenou k Mekce Přítomnost o lůžka umírajícího mohou vyžadovat jednak rodinní příslušníci, jednak duchovní V případě muže – je to možné, pokud to ovšem stav klienta dovoluje V případě ženy – mohou mužští členové komunity přijít pouze tehdy, je-li to přání umírající ženy

27 Rituály při umírání a smrti muslimů
Jakmile nastane smrt, mělo by být tělo zemřelé osoby zahaleno a otočeno nohama k Mekce Islám doporučuje, aby byl proveden pohřeb co nejdříve Je zakázána kremace

28 Pitva Pitva je zakázaná Mrtvé tělo nepatří zemřelému, ani pozůstalým.
Patří Alláhu Dovolená je pouze tehdy, pokud je nutné určit příčinu smrti a pokud to zákony dané země předepisují

29 Speciálně léčebné a preventivní metody
Islám přikazuje pravidelné čištění zubů Střídmost v jídle při dodržování Ramadánu Islám doporučuje jíst med k léčbě a prevenci různých nemocí

30 Ramadán Náboženský svátek Trvá jeden měsíc
Muslim nesmí od východu do západu slunce nic jíst ani pít

31 Ramadán Lze ho porušit jen v několika případech
a) Jestliže je věřící nemocný b) Pokud je člověk na cestách c) Při probíhající menstruaci d) Těhotenství e) Laktaci V těchto případech je muslim povinen dobu, kterou zameškal nahradit a Ramadán si prodloužit

32 Závěr Realizace specifického ošetřovatelského přístupu ke klientům s islámským vyznáním vyžaduje nejen hledání nových a účinných metod a forem práce zdravotnického personálu, ale nutné rozšíření znalostí k této problematice Existují však překážky a to materiální, finanční, prostorové, personální a organizační

33 Literatura 1. Ivanová, K., Špirudová, L.,Kutnohorská, J.: Multikulturní ošetřovatelství I.. Praha: Grada, 2005, 248 stran, ISBN 2. Špirudová, L.,Tomanová, D., Kudlová, P., Halmo, R.: Multikulturní ošetřovatelství II.. Praha: Grada, 2006, 248 stran, ISBN x 3. Lorenzová, D., Mareš, J., Měrka, V.: Zdravotnická péče o muslimské pacienty – Stručná příručka pro vojenské lékaře působící v zahraničí. Hradec Králové: Vojenská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové, 1999, 20 stran, ISBN 4. Pečlová, K.: Bakalářská práce na téma Multikulturní ošetřovatelská péče u klientů se specifickou náboženskou příslušností

34


Stáhnout ppt "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google