Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Islám Postup vložení tohoto snímku do prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Islám Postup vložení tohoto snímku do prezentace"— Transkript prezentace:

1 Islám Postup vložení tohoto snímku do prezentace
Uložte tuto šablonu do počítače jako prezentaci (soubor PPT). Otevřete prezentaci, do které chcete snímek s obrázkem vložit. Na kartě Snímky umístěte kurzor za snímek, který má být před snímkem s obrázkem. (Dejte pozor, abyste nevybrali žádný snímek. Kurzor musí být mezi snímky.) V nabídce Vložit klepněte na příkaz Snímky ze souboru. V dialogovém okně Hledání snímků klepněte na kartu Najít prezentaci. Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte a vyberte prezentaci, která obsahuje snímek s obrázkem, a klepněte na tlačítko Otevřít. V dialogovém okně Hledání snímků vyberte snímek s obrázkem. Zaškrtněte políčko Zachovat formátování zdroje. Pokud byste toto políčko nezaškrtli, zkopírovaný snímek by zdědil návrh snímku, který je v prezentaci umístěn před ním. Klepněte na tlačítko Vložit. Klepněte na tlačítko Zavřít.

2 Islám Je nejmladší z velkých monoteistických světových náboženství.
Uctívající jediného Boha – Alláha. Věřící se nazývají muslimové. Slovo „islám“ znamená „odevzdání se Bohu“ Posvátnou knihou je korán - Korán tvoří základ islámského vyznání Nejvýznamnější prorok se jmenuje Muhammad

3 Rozšíření islámu Nejvíce muslimů žije v Indonésii, Bangladéši, Pákistánu, Indii a Nigérii.

4 Základní knihou islámu je Korán.
Islám je nejmladší z velkých monoteistických světových náboženství. Základní knihou islámu je Korán. Tuto posvátnou knihu podle muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh.

5 Prorok Muhammad narodil se 570 n.l. v Arábii
otec Abdullah zemřel ještě před jeho narozením, matka v 6 letech zemřela pracoval jako poháněč velbloudů a kupec poctivým vystupováním dostal přízvisko al-Almin „důvěryhodný“ 595 n.l. si vzal za svou ženu Chadídžu vykořisťování, zkaženost a modlářství, jež viděl kolem sebe, jej vyhnalo do hor za město, kde se oddal rozjímání a půstu tehdy se mu podle islámské tradice zjevil v jeskyní na vrchu Híra archanděl Gabriel Archanděl mu nařídil zapamatovat si a recitovat verše, později uspořádané do koránu. Gabriel mu měl sdělit, že si Bůh (Alláh) vybral jako posledního proroka pro lidstvo

6 Prorok Muhammad 616 n.l. začíná vystupovat jako prorok, v Mekce je některým lidem svým kázáním nepohodlný a jde mu o život 622 n.l. odchází se svými věrnými do Mediny ( tato událost tzv.hidžra je pokládána za počátek muslimského letopočtu ) do Mekky se vrací s vojskem, tažení skončilo jeho vítězstvím 632 n.l. Mohamed umírá okolo poledne v pondělí 8. června, po krátké nemoci, v Medíně. Bylo mu 63 let.

7 Zajímavosti z rodinného života:
Po její smrti první manželky Chadídži se později oženil ještě s dalšími manželkami, celkem s jedenáct. Chadídža byla matka jediného dítěte, které ho přežilo, dcery Fátimy. Manželství s mladičkou Áišou je dnes často kritizováno, protože podle tradičních zdrojů ji bylo v době svatby pouhých devět let.

8 Uctívání Mohameda muslimy
Při vyslovování či psaní Mohamedova jména se před něj umisťuje titul „Prorok“ a je následováno frází „Nechť je mír při něm“. Kritizování Mohameda je v některých muslimských státech považováno za rouhání a je trestáno smrtí. Mohamed je často uváděn s pochvalnými tituly.

9 Pět pilířů islámu Vyznání víry Modlitba Almužna Půst Pouť do Mekky

10 Vyznání víry dosvědčující, že „Není boha kromě Boha a Muhammad je posel Boží“. Kdo se chce stát muslimem, musí je odříkat na veřejnosti před muslimskými svědky.

11 Almužna Rozdávání almužen, obvykle na vzdělávací a dobročinné účely.

12 Modlitba prohlášená pětkrát za den. Věřící všech národností se modlí směrem k Mekce. Před modlitbou si omyjí ruce, hlavu, obličej, nohy. Dospělí muži se v pátek musejí modlit v mešitě, kde si vyslechnou kázání imána (vedoucího modlitby )

13 Modlitba Modlící se stojí směrem ke Ka'abě v Mekce, zvedá obě ruce k uším a hlasitě pronáší následující text: Alláhu Akbar (Bůh je největší), (opakuje se čtyřikrát); Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh (Dosvědčuji' že není boha kromě jediného Boha), (opakuje se dvakrát); Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh (Dosvědčuji, že Muhammad je Prorokem Božím), (dvakrát); Hajja 'Ala-s-sálah (Pojďte rychle k modlitbě), (dvakrát a obrací tvář doprava); Hajja 'Ala-l-faláh (Pojďte rychle k úspěchu), (dvakrát, obrací tvář doleva); Alláhu Akbar (Bůh je největší ze všech), (dvakrát); Lá lláha llla-l-láh (Není Boha kromě jediného a opravdového Boha), (jednou). Když se svolává k časné ranní modlitbě, přidá vyvolávač jednu větu hned za část 5. Požadovaná věta zní takto: As-salátu Chajrun Minan-naum. (Modlitba je lepší než spánek), (dvakrát).

14 Půst Půst dodržovaný od rozbřesku do soumraku po celý měsíc ramadán, v němž byl Muhammadovi poprvé zjeven Korán.

15 Pouť do Mekky Tzv. Hadždž. Muslim by jí měl vykonat alespoň jednou za život, má-li na ni prostředky a neohrozí-li nepřítomností svou rodinu.

16 Ramadán Ramadán se nazývá též saum, tedy „půst“. Během ramadánu musí zdravý dospělý muslim každý den od východu do západu slunce dodržovat naprostý půst, to jest zdržovat se jídla, pití, kouření, žvýkání a sexu. Pro muslimy celého světa je tradičně ramadán nejsvátečnějším měsícem, kdy ponocují a hodují společně s příbuznými a přáteli.

17 Sunnité a Šíité Sunnité Šíité
Šiíté a sunnité tvoří dvě základní větve islámu. Sunnité sunnité je odvozeno od arabského slova sunna (zvyk, cesta). Sunnité tvoří asi 90% všech muslimů. Za sunnity se označují ti muslimové, kteří již od roku 632 ( rok 10 podle islámského kalendáře ) po smrti Mohameda uznali za jeho nástupce Abú Bakra. Šíité Jejich protipólem se stali šíité (z arabského ší'at Alí – strana Alího), kteří tvrdili, že titul chalífy by měl dědičně připadnou Mohamedově rodině, konkrétně jeho zeťovi Alímu.

18 Rozšíření Islámu (více než 10%)
Rozšíření Islámu (více než 10%). Tmavě zelená barva znázorňuje oblasti s většinovým zastoupením sunnitů a červená šíitů.

19 Zpracoval: J.Vídeňský http://www.alescenek.cz/data/produkty/koran.jpg


Stáhnout ppt "Islám Postup vložení tohoto snímku do prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google