Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Maria Gutknecht-Gmeiner 2008 ÚVOD DO EVROPSKÉ METODIKY KOLEGIÁLNÍ EVALUACE - projekty - postupy - metoda kolegiální evaluace a CQAF (Společný rámec zajišťování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Maria Gutknecht-Gmeiner 2008 ÚVOD DO EVROPSKÉ METODIKY KOLEGIÁLNÍ EVALUACE - projekty - postupy - metoda kolegiální evaluace a CQAF (Společný rámec zajišťování."— Transkript prezentace:

1 © Maria Gutknecht-Gmeiner 2008 ÚVOD DO EVROPSKÉ METODIKY KOLEGIÁLNÍ EVALUACE - projekty - postupy - metoda kolegiální evaluace a CQAF (Společný rámec zajišťování kvality pro odborné vzdělávání a přípravu)

2 2 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Struktura prezentace  Projekty  Kolegiální evaluace pro počáteční odborné vzdělávání  Rozšíření kolegiální evaluace  Rozšíření kolegiální evaluace II  Postup evropské metodiky kolegiální evaluace  Kolegiální evaluace a CQAF (Společný rámec zajišťování kvality)  Perspektiva  Webová stránka a kontakt

3 3 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Projekt „Kolegiální evaluace pro počáteční odborné vzdělávání“  Cíl: Přenést a přizpůsobit metodiku kolegiální evaluace pro počáteční odborné vzdělávání a přípravu v Evropě  Myšlenka projektu: Mandát od pracovní skupiny „Quality in VET“ (2003)  Trvání projektu: říjen 2004 – září 2007  22 (25) partnerských institucí z 11- ti evropských zemí  Dánsko, Finsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švýcarsko, Velká Británie  13 (15) poskytovatelů počátečního odborného vzdělávání  Hlavní produkty/výstupy  Manuál Evropské metodiky kolegiální evaluace  výukový program pro kolegiální evaluaci  Pilotní fáze 2006  uskutečněno 15 pilotních kolegiálních evaluací, databáze kritických přátel (92), evaluace, přizpůsobení metodiky 2007  Aktuální stav  Projekt je dokončen, všechny úkoly a výstupy jsou splněny

4 4 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Projekt „Rozšíření kolegiální evaluace“  Cíle: založeny na projektu „Kolegiální evaluace pro počáteční odborné vzdělávání“  Šíření metodiky kolegiální evaluace do nových zemí (Maďarsko, Německo, Španělsko)  Revize manuálu Evropské metodiky kolegiální evaluace; vytvoření praktických nástrojů pro poskytovatele počátečního odborného vzdělávání  Scénáře pro implementaci metodiky kolegiální evaluace pro regionální/národní úroveň (Finsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Španělsko)  Trvání projektu: leden 2007 – prosinec 2007  9 partnerských institucí z 6 - ti evropských zemí  4 poskytovatelé počátečního odborného vzdělávání (Německo, Maďarsko, Rakousko, Španělsko), 2 koordinující partneři (Maďarsko, Španělsko), 2 partneři rozvíjející metodiku (Finsko, Itálie)  Hlavní produkty/výstupy  přepracovaný manuál evropské kolegiální evaluace, Nástroje  Dokumenty: 1) Národní scénáře (viz výše) 2) Přispění Metodiky kolegiální evaluace do modelu CQAF  Pilotní fáze  září – říjen 2007  Uskutečnění 4 pilotních kolegiálních evaluací  Aktuální stav  Projekt splněn, všechny úkoly a výstupy jsou splněny

5 5 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Projekt „Rozšíření kolegiální evaluace II“  Cíle: Přenos inovací z projektů „Metodika kolegiální evaluace pro počáteční odborné vzdělávání „ a „Rozšíření kolegiální evaluace"  Přizpůsobení Evropské metodiky kolegiální evaluace novým zemím a poskytovatelům dalšího OVP  Vývoj otevřeného školícího kurzu pro kritické přátele  Další praktické pilotní aplikace, rozšiřování  Trvání projektu: listopad 2007 – říjen 2009  14 partnerských institucí z 9 zemí, 3 „nové“ země (Česká republika, Slovinsko, Turecko)  Hlavní výstupy  Evropská metodika kolegiální evaluace pro poskytovatele dalšího odborného vzdělávání a přípravy  Školení kritických přátel  Instrukční materiály  Pilotní fáze  duben 2008 – duben 2009  plánovaných 6 pilotních kolegiálních evaluací  Aktuální stav  Na výstupech se pracuje  Probíhá etapa řízení (do jara 2009)  Kurz kritických přátel: Vídeň - říjen 2008

6 6 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Co je kolegiální evaluace?  Externí evaluace, forma externího hodnocení  zajišťována „kritickými přáteli", což je externí skupina odborníků, jež mají „stejné postavení“ jako osoby, jejichž výkon se hodnotí  Navazuje na vlastní hodnocení školy  obsahuje návštěvu skupiny kritických přátel v organizaci  je dnes běžná v evaluaci vzdělávacích institucí

7 7 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Souhrnný cíl Evropské metodiky kolegiální evaluace  Postup evropské metodiky kolegiální evaluace podporuje poskytovatele počátečního odborného vzdělávání v jejich snaze/úsilí zlepšit kvalitu jimi poskytovaných služeb.

8 8 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Postup Evropské metodiky kolegiální evaluace  Hlavní charakteristiky  Postup – fáze kolegiální evaluace  Kritičtí přátelé  Oblasti kvality

9 9 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Kolegiální evaluace jako formativní evaluace Evropská metodika kolegiální evaluace Vnější pohled Odpovědnost Růst Profesionalita Vnitřní pohled Kontrola/Řízení SílaCitlivost OdpovědnostDůvěra Model je adaptován dle Nisbet (1990)

10 10 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Souhrnné charakteristiky metodiky kolegiální evaluace  Externí formativní evaluace  v profesi = profesionálové pro oblast odborné vzdělávání  dobrovolná: na základě rozhodnutí poskytovatele OVP, vlastnictví výsledků náleží poskytovateli OVP  kvalitativní: kvalitativní metody evaluace, použití existujících kvantitativních dat  v síti

11 11 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Fáze Evropské metodiky kolegiální evaluace

12 12 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Kdo je kritický přítel? Kritický přítel je osoba, která:  je na stejné úrovni nebo v rovnocenném postavení s osobou (osobami), jejíž/jejichž výkon se hodnotí  pracuje v podobném prostředí  Je externí a nezávislá (nemá žádné osobní/institucionální „zájmy“ na postupu evaluace) a  má specifické profesní odborné zkušenosti a znalosti v daném oboru (má stejné hodnoty, odborné schopnosti a postoje, jazyk, …)  může vnést určitou úroveň „zasvěcených“ znalostí o předmětu evaluace a kombinovat je s externím pohledem osoby přicházející z jiné organizace („externí zasvěcenec“)

13 13 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Složení týmu kritických přátel Počet kritických přátel (4 kritičtí přátelé) Odborné zkušenostiPožadované kompetence 2 „Skuteční" kritičtí přátelé* (minimálně) Odborníci od jiných poskytovatelů OVP (učitelé, poradci, manažeři, odborníci na kvalitu atd.)  Znalosti hodnocených oblastí kvality  Zkušenosti s procesy vyučování a učení  Zkušenosti s postupy řízení a rozvojem kvality 1 „Zainteresovaný" kritický přítel ** Zástupce z jiných skupin zainteresovaných osob (jiné úrovně vzdělávání, firmy, sociální partneři atd.)  Znalosti hodnocených oblastí kvality  Zkušenosti s postupy řízení a rozvojem kvality 1 Odborník na evaluaci*Profesionální evaluátor/hodnotitel kvality (např. z nějakého výzkumného ústavu/univerzity, nezávislého kontrolního/akreditačního orgánu, rovněž z instituce poskytující OVP)  Zkušenost s hodnocením, moderováním a komunikací  Znalost systému OVP Další: 1 Odborník na oblast gender mainstreamingu*; 1 Mezinárodní kritický přítel*** * Požaduje se; ** doporučuje se, *** požaduje se při mezinárodní kolegiální evaluaci

14 14 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Co se bude evaluovat?  Instituce nebo části institucí (nejde o evaluaci jednotlivých lidí!)  „Evropské oblasti kvality" při mezinárodní kolegiální evaluaci  „hlavní poslání" – tj. učení a vyučování  Na národní úrovni, Evropská metodika kolegiální evaluace může být prováděna s využitím vhodného národního rámce kvality.

15 15 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Evropské oblasti kvality  Oblast kvality 1: Kurikulum  Oblast kvality 2: Učení a vyučování  Oblast kvality 3: Hodnocení  Oblast kvality 4: Výsledky učení  Oblast kvality 5: Sociální prostředí a dostupnost  Oblast kvality 6: Řízení a administrativa  Oblast kvality 7: Cíle a hodnoty instituce, strategické plánování  Oblast kvality 8: Infrastruktura a finanční zdroje  Oblast kvality 9: Rozvržení, nábor a rozvoj pracovníků  Oblast kvality 10: Pracovní podmínky pracovníků  Oblast kvality 11: Externí a mezinárodní vztahy  Oblast kvality 12: Společenské zapojení a interakce  Oblast kvality 13: Gender mainstreaming  Oblast kvality 14: Řízení kvality a evaluace Čtyři klíčové oblasti kvality jsou 1-4 (důležité při klíčových procesech).

16 16 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Kolegiální evaluace a CQAF (Společný rámec zajišťování kvality) Kolegiální evaluace (analýza sebehodnotící zprávy; návštěva kritických přátel) Sledování: zavádění plánů do praxe (důsledky kolegiální evaluace, návštěvy kritických přátel a následných činnostech Zpráva z kolegiální evaluace ( naznačení silných stránek a oblastí pro zlepšení Vlastní hodnocení poskytovatelů OVP (Zpráva z vlastního hodnocení) Metodika kolegiální evaluace Části modelu CQAF v Evropské metodice kolegiální evaluace kolegiální evaluace jako metodologie Přispívání k externímu monitoringu Použití indikátorů Přispívání k profitu: oboustranná důvěra, transparentnost

17 17 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Kolegiální evaluace jako evaluační metodologie  kolegiální evaluace jako nástroj externího hodnocení kvality (složka č. 3 modelu CQAF).  Založena na vhodných strategiích a aktivitách zajišťování a rozvoje kvality (hlavně autoevaluace/vlastní hodnocení) – žádná dvojitá práce.  Snadné využití pro poskytovatele OVP (také pro „začátečníky“ v oblasti externí evaluace), široký rozsah.  Kombinace interní a externí evaluace: zlepšení kvality a odpovědnosti.  Ekonomická procedura.

18 18 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Kolegiální evaluace jako evaluační metodologie  Očekává se vysoká užitečnost  účinnost/účelnost (přispění k 4. části z modelu CQAF):  Odpovědnost/vlastnictví poskytovatelů OVP rozšiřuje účinnost.  Očekává se vysoké přijetí kritických přátel od poskytovatelů OVP.  Periodická evaluace rozšiřuje nekončící rozvoj kvality.  Inovace, transfer a síťování  Otevřenost, dialog  oboustranné učení (přináší prospěch všem); odborná znalost zůstává uvnitř systému.  Étos kvality profesionálů OVP je vybudován zdola nahoru prostřednictvím decentralizovaných metod.

19 19 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Oblasti kvality v CQAF (Společný rámec zajišťování kvality) Implementace/ realizace Oblasti kvality 2, 8, 9, 10, 11, 12 Přezkoumávání Oblasti kvality 13, 14 Evaluace a hodnocení Oblasti kvality 3, 4 Plánování Oblasti kvality 5, 6, 7, 1 Metodologie kolegiální evaluace 2) Cyklus kvality pozorovaný v hodnocení každé oblasti kvality. 1) Přiřazení oblastí kvality částem modelu CQAF

20 20 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Perspektiva  ENQA-VET: Tematická skupina věnující se kolegiální evaluaci (2008-2009)  Národní/regionální implementace:  Finsko, Itálie, Katalánsko, Maďarsko, Rakousko  Další aktivity poskytovatelů počátečního odborného vzdělávání v různých zemích

21 21 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Webové stránky kolegiální evaluace Web. stránky kolegiální evaluace poskytují informace o  postupu evropské metodiky kolegiální evaluace,  projektech kolegiální evaluace  zkušenostech s kolegiální evaluací  realizacích kolegiální evaluace  literaturu a praktický materiál jako:  Manuál kolegiální evaluace  Nástroje kolegiální evaluace  Zprávy, články, publikace, zkušenosti www.peer-review-education.net

22 22 © öibf, Gutknecht-Gmeiner 2008 Kontakty  Koordinace Evropské kolegiální evaluace Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (Rakouský ústav pro výzkum odborného vzdělávání) Dr. Maria Gutknecht-Gmeiner m.gutknecht-gmeiner@oeibf.at Judith Proinger j.proinger@oeibf.at +43 – 1 – 31 0 33 34 - 0 www.oeibf.at www.peer-review-education.net  Kontakt v České republice: Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), Stanislav Michek stanislav.michek@nuov.cz Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10; tel.: +420 274 022 413 Česká Republika


Stáhnout ppt "© Maria Gutknecht-Gmeiner 2008 ÚVOD DO EVROPSKÉ METODIKY KOLEGIÁLNÍ EVALUACE - projekty - postupy - metoda kolegiální evaluace a CQAF (Společný rámec zajišťování."

Podobné prezentace


Reklamy Google