Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Hejdánek www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Hejdánek www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Ladislav Hejdánek www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMLadislav Hejdánek Označení DUMVY_32_INOVACE_06_2_17 AutorMgr. Zdeněk Srna Datum23. 2. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhÚvod do filozofie a religionistiky Ročník3. ročník gymnázia

2 Klíčová myšlenka „Pod vlivem řeckých tradic si křesťanští myslitelé proměnili pravdu v cosi neproměnného a věčného nedovedli si pomyslet, že nepomíjivost pravdy by mohla být spojena s její proměnlivostí. Ale řešení je jiné, neřecké: pravda je vítězná, protože nikdy není jsoucí, ale stále, tj. vždy znovu přichází. Vítěznost pravdy není založena na větší kvantitě moci, nýbrž na moci zcela jiného druhu: superiorita pravdy spočívá v její adventivní povaze. Pravda však nepřichází, aby se zařadila mezi ostatní jsoucna, nýbrž jako míra, jako kriterion ale ne jako měřítko, které může mít člověk v ruce, aby jím sám měřil, ale aby jím byl naopak také sám měřen. “[1]

3 Život a dílo 1927 Praha FF UK žák J.Patočky Fil.ústav ČSAV, v r.1971 propuštěn dělnické profese, zakládající čl.CH-77 byt.semináře za účasti zahr.hostů samizdat.čas.Reflexe a kniž.OIKOUMENÉ od r.1990 ETF a FF UK(profesura)

4 je jedním z mála současných českých filosofů, kteří se odvažují promýšlet a formulovat vlastní systematickou filosofii zaměřuje se na otázky pravdy a víry, kterou zkoumá filosoficky, ne teologicky. Otázku pravdy tematizuje především z hlediska ontologického (kosmologického), a to nejen ve filosofii a teologii, ale i v oblasti umění, vědy, dějin a politiky. pravda, reflexe, subjekt, nepředmětnost - hl. fil.témata, jimiž se zabývá po celý život

5 primární inspiraci veškeré své myšlenkové práce vidí v promýšlení evropské tradice tématem zákl.důležitosti se mu začala jevit tzv. předmětnost myšlení, spjatá s řeckým vynálezem pojmů a pojmovosti rozvíjí motivy tzv. nepředmětného myšlení je tvůrce původní filosofické koncepce "meontologie" (ontologie nejsoucího) možnosti přesného a přísného myšlení pracujícího s „nepředmětnými“ výzvami

6 Na novém způsobu myšlení je však nutno pracovat dlouhodobě a cílevě- domě; odtud nutnost poukazovat i veřej- ně (esejisticky a populárnější formou)na „navazovací body“ již v dosavadním evropském mimovědeckém stylu myšlení, na nichž má rozhodující zásluhu křesťanství a jím zprostředkovaná a vždy znovu reinterpretovaná předpojmová tradice starožidovská

7 Dílo Filosofie a víra texty na téma vztahu filosofie a víry Dopisy příteli I-IV autobigraf.vzpomínky Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti Nejen pro člověka (a lidstvo), ale pro celý svět je vedle „jsoucího“ mimořádně důležité také „nejsoucí“. Nejde však pouze o to, si to uvědomit, ale také se lépe připravit na to, jak myslit „nejsoucí“. Což mimo jiné znamená rozloučit se s některými prastarými předsudky, které se tradují již od starých Řeků. Úvod do filosofování představuje své vlastní uvažování nad základními i širšími filosofickými otázkami

8 Texty k zamyšlení „…nikoliv Chruščovova odhalení, ale setkání s lidmi kteří nevinně strávili ve vězení a v táborech deset a více let. Tehdy jsem se začal stydět jakýmsi novým způsobem: zapomněl jsem na drobná příkoří, jimž jsem se byl vystaven, a umínil jsem si, že si už nedovolím trávit své dny stranou, v nějaké zátiší a závětří když jiní jsou vystaveni kruté nespravedlnosti. Poznal jsem, že svoboda je nedílná právě tak, jako je nedílné otroctví. A rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu mlčet vůči přívalu lží, poťouchlostí a nenávisti. – To byla tragická epizoda dějin socialismu v naší vlasti. Bylo třeba s ní skoncovat a začít nové, lepší období. “[2]

9 „Tradiční evropské myšlení se stále, a zejména v teorii, drží jednoho paradigmatu, které je spjato již se samotnými počátky filosofického a vědeckého myšlení (to ovšem původně nebylo takto odděleno). Jde o charakteristický rys, který nám dovoluje mluvit o zpředmětňujícím nebo přímo předmětném myšlení. Původně má totiž lidské vědomí různé skutečnosti jakoby přímo před sebou. Teprve po řeckém vynálezu pojmů si člověk může začít uvědomovat, že mezi subjektem a jeho vědomím na jedné straně a mezi skutečností na straně druhé je neprohlédnutá oblast komplikovaného zprostředkovávání, a tak se tuto oblast snaží jakoby postupně mapovat. Ve skutečnosti ovšem nejde jen o zmapování, nýbrž o celou novou organizaci této nadále stále ještě neprohlédnuté sféry, a to právě za pomoci pojmů a pojmovosti. Řecká zpředmětňující pojmovost se po některých stránkách a v některých směrech velice osvědčila, ale dnes se nám stále úporněji připomíná její nedostatečnost, a někdy dokonce její mystifikující charakter.“[3]

10 „Nejen filosofie, ale ani vědy nejsou možné ani mysli- telné beze všeho vztahu k Pravdě jako k tomu, co je tím posledním kritériem jejich myšlení a poznávání, tj. kri- tériem jejich správnosti a pravdivosti, ale také jejich omylů a scestí. Tato pravda však není věcí mezi věcmi, není to předmět mezi jinými předměty, nýbrž ryzí nepře- dmětnost, která se zpředmětňujícímu myšlení jeví jako nic, jako nihil. Nihilismus je tedy plodem a vyústěním onoho řeckého typu pojmovosti, jehož nedostatečnost je už mnohým zjevná a musí se stát zjevnou postupně všem. Vstupujeme tak do druhé velké epochy filosofického a nepochybně také vědeckého myšlení, které už nesmí a jistě nebude skutečnost redukovat na realitu, na předmětnou stránku“[4]

11 Otázky 01. V čem spočívá vítězství pravdy podle klíčové myšlenky? 02. O jaké nespravedlnosti hovoří autor v prvním txtu k zamyšlení? 03. Jakého paradigmatu se drží tradiční evropské myšlení? 04. Jak interpretuje L.H. nihilismus ve svém posledním txtu k zamyšlení?

12 Citace [1] Dostupné z http://www.husiti.cz/dialognaceste/hejdanek_tvorba.htm http://www.husiti.cz/dialognaceste/hejdanek_tvorba.htm Mezioborový seminář Pravdivost ve vědě a filosofii 9.-10.11.1999 ve vile Lanna [2] HEJDÁNEK, Ladislav. Dopisy příteli. Praha: OIKÚMENÉ, 1993. s. 33-34. [3] HEJDÁNEK, Ladislav. Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení. Praha: Vesmír 73, 383, 1994/7 [4] tamtéž

13 Odkazy a zajímavosti http://protestant.evangnet.cz/category/autori/l adislav-hejdanekhttp://protestant.evangnet.cz/category/autori/l adislav-hejdanek http://www.distance.cz/rocnik-1998/25-rocnik- 1998/1-cislo/869-ladislav-hejdanek- nepredmetnost-v-mysleni-a-ve-skutecnostihttp://www.distance.cz/rocnik-1998/25-rocnik- 1998/1-cislo/869-ladislav-hejdanek- nepredmetnost-v-mysleni-a-ve-skutecnosti http://www.youtube.com/watch?v=- fTOkQ1bTMEhttp://www.youtube.com/watch?v=- fTOkQ1bTME http://www.reflexe.cz/File/43%20Matejckova %20129-137.pdfhttp://www.reflexe.cz/File/43%20Matejckova %20129-137.pdf


Stáhnout ppt "Ladislav Hejdánek www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google