Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zdeněk Kondler, ředitel územního inspektorátu XXI. Seminář energetiků – Jelenovská 11. - 13. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zdeněk Kondler, ředitel územního inspektorátu XXI. Seminář energetiků – Jelenovská 11. - 13. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1 Ing. Zdeněk Kondler, ředitel územního inspektorátu XXI. Seminář energetiků – Jelenovská 11. - 13. ledna 2011

2  Kontrola dodržování ustanovení zákona 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 526/1990 Sb., o cenách 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  Vydávání stanovisek a závazných stanovisek k projektovým dokumentacím a stavbám při územních a stavebních řízeních  Vydávání stanovisek k žádostem o koncese  Šetření podnětů a stížností

3  Kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení – revize  Narušování ochranných pásem a nepovolené činnosti v těchto pásmech  Kontrola oprávněnosti podnikání v elektroenergetice  Kontrola dodržování povinností poskytování pravdivých informací  Kontrola opodstatnění přerušení dodávek elektřiny  Kontrola podezření na existenci neoprávněných odběrů elektrické energie

4  Kontrola technického stavu odběrných plynárenských zařízení – revize  Narušování ochranných pásem a nepovolené činnosti v těchto pásmech  Kontrola dodržování povinností poskytování pravdivých informací  Kontrola podezření na existenci neoprávněných odběrů plynu

5  Kontrola oprávněnosti podnikání v teplárenství - licence  Kontrola povinností výrobce a distributora tepelné energie uzavírat smlouvy  Kontrola povinností výrobce a distributora dodávky tepelné energie měřit  Kontrola cen tepelné energie – oprávněnost kalkulací  Kontrola hospodárnosti provozování budov – regulace dodávky tepla konečnému spotřebiteli  Kontrola výroby elektřiny z KVET vázané na výrobu tepelné energie  Kontrola výroby elektřiny z OZE  Kontrola dodržování povinností poskytování pravdivých informací  Kontrola opodstatnění přerušení dodávek tepla, resp. neoprávněné odběry

6

7

8

9  porušení ochranného pásma energetického zařízení (podzemní a nadzemní vedení plynu a elektrické energie)  porušení cenových předpisů při tvorbě ceny tepelné energie úplnost a pravdivost údajů v kalkulaci ceny (stálé a proměnné náklady) neoprávněné náklady v kalkulaci ceny (náklady na reprezentaci, dělení nákladů) překročení meziročního nárůstu ceny  regulace dodávky tepla konečnému spotřebiteli

10 ČR – Státní energetická inspekce Územní inspektorát pro Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 853 760 01 Zlín


Stáhnout ppt "Ing. Zdeněk Kondler, ředitel územního inspektorátu XXI. Seminář energetiků – Jelenovská 11. - 13. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google