Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Manuál postupu realizace TP RPS Dokončen a schválen poradnou ministra 4. 8. 2004. Aktualizován k 1. 12. 2004. Obsahuje detailní postup pro čerpání TP RPS včetně: –přípravy a schválení rozpočtu na celé programovací období, –přípravy a schválení rozpočtu na jednotlivé roky, –přípravy a schválení projektu, –výběru dodavatele (výběrová řízení), –realizace projektu a kontrolu realizace, –proplácení ze státního rozpočtu a s tím spojenou kontrolu, –proplácení ze strukturálních fondů, –psaní zpráv, –archivace.

3 Zadávání veřejných zakázek Výběr dodavatele v závislosti na výši celkové předpokládané ceny projektu je uskutečňován dle: postupů daných zákonem č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek (130.000 € > □ >2.000.000 Kč), formou zjednodušeného otevřeného nebo užšího výběrového řízení (2.000.000 Kč ≥ □ >1.000.000 Kč), formou výzvy k podání nabídky zaslané alespoň 3 dodavatelům (1.000.000 ≥ □ >500.000 Kč ), formou přímého zadání (0 □ ≤ 500.000 Kč ).

4 Útvary čerpající z TP RPS Prostředky TP RPS čerpaly v roce 2004: MMR: Oddělení metodiky a řízení RPS Oddělení monitoringu RPS Oddělení pro publicitu, informace a vzdělávání RPS Oddělení evaluační jednotky RPS Odbor monitorování programů MF – Platební orgán V roce 2005 budou tyto prostředky také čerpat: MMR: Oddělení koordinace RKS a programování HSS Odbor kontroly

5 Stav čerpání TP RPS za rok 2004 Čerpání v roce 2004 bylo započato v srpnu schválením prvních projektů. První smlouvy byly uzavřeny v průběhu září. Celkový rozpočet na rok 2004 činil 31,910,646 Kč. Schváleno 45 projektových žádostí ve výši 25,248,497 Kč. Uzavřeno 36 smluv ve výši 15,856,240 Kč. další smlouvy jsou postupně ke všem projektům uzavírány Proplaceno ze státního rozpočtu 7,002,368 Kč. plnění smluv z roku 2004 přesahuje do roku 2005, proto budou faktury propláceny v 1. čtvrtletí roku 2005 Proplaceno 11 projektů ze strukturálních fondů ve výši 1,515,831 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 6,662,149 Kč z roku 2004 budou využity v roce 2005.

6 Čerpání TP RPS v roce 2004 Z prostředků TP RPS bylo úspěšně čerpáno zejména na aktivity spojené s: evaluací SF, informační a komunikační kampaní, tvorbou metodických dokumentů. Výrazně nebyly čerpány prostředky: určené k monitorování SF, vyčleněné pro Platební orgán. Očekává se, že plné čerpání bude započato až v průběhu 2005, kdy se zintenzivní implementace jednotlivých OP.

7 Plán čerpání TP RPS na rok 2005 Schválen poradou ministra 21. 12. 2004. Předkládán Monitorovacímu výboru RPS ke schválení. Zahrnuje aktivity spojené zejména s: –řízením RPS a PO, –tvorbou metodických dokumentů, –monitorováním SF a pořádáním MV RPS, –realizací Komunikačního akčního plánu, –evaluací SF, –přípravou programového období 2007 -2013, –kontrolou. Celková částka na rok 2005 činí: Eur 2,561,078 83, tj. 83,235,035 Kč.

8 Plán čerpání TP RPS na rok 2005

9 Děkuji za pozornost Mgr. Arnošt Marks, PhD. ředitel odboru RPS Kontakt: sekretariat.rps@mmr.cz info.rps@mmr.cz

10


Stáhnout ppt "RPS/CSF Technická pomoc RPS Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google