Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL Psané útvary.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL Psané útvary."— Transkript prezentace:

1 PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL Psané útvary

2 Charakteristika psaného projevu:
nebývá vázán na konkrétní situaci, můžeme se k němu kdykoliv vrátit bývá zpravidla připravený, kontakt mezi pisatelem a adresátem je nepřímý příprava umožňuje promyšlený výběr jazykových prostředků, stavba vět a souvětí je propracovanější a složitější zvukové prostředky jsou nahrazeny interpunkcí a grafickým členěním textu (nadpisy, odstavce) či zvýrazněním určitých částí

3 DOPIS: je určen k delšímu sdělení než např. pohled či psaný vzkaz
to, co řekneme jiné osobě přímo, můžeme vyjádřit i dopisem v dopise obvykle sdělujeme různé informace - něco vypravujeme, popisujeme, zveme někoho např. na návštěvu, na výlet, děkujeme za něco, žádáme určitou informaci, něco objednáváme apod.

4 Rozdělení dopisů podle obsahu:
dopisy soukromé (neformální, neoficiální) dopisy úřední a obchodní (formální, oficiální) – posíláme je na různé úřady, institucím, příp. něco objednáváme, někam se přihlašujeme dopisy blahopřejné a děkovné, projevující soustrast apod., můžeme je psát příbuzným a kamarádům, ale i významným a známým osobnostem

5 Způsob vyjádření: Dopisy se od sebe liší obsahem i formou:
Soukromé dopisy: píšeme lidem, které známe vyjadřování bývá srdečnější a je z něho patrný náš bližší vztah k adresátovi mívají styl mluvených projevů – často zde bývají prvky nespisovného vyjadřování a tematická neuspořádanost při psaní se řídíme určitými společenskými pravidly

6 Způsob vyjádření: Úřední dopisy:
slouží k podávání žádostí, objednávek, různých oznámení a odpovědí na ně bývají psány vážněji, uctivěji mívají určité ustálené formy psaní vyjadřování bývá značně neosobní mají být psány spisovnou češtinou, tematicky uspořádané s přesnými a úplnými formulacemi při psaní se řídíme normami

7 Kompozice dopisu: dopis má ustálenou stavbu a úpravu: a) Úvod:
místo a datum( Uh. Brod ) oslovení adresáta (Milý Petře, Milí rodiče) počáteční obrat k adresátovi b) Vlastní text dopisu C) Závěr: zakončovací závěrečná formule přání pozdrav podpis

8 Psaní adresy na obálky:
titul (Pan, Vážená paní, Slečna…) jméno a příjmení (případně s akademickým titulem: Ing., MUDr.) ulice a číslo domu (Moravská 567) poštovní směrovací číslo a místo bydliště ( UHERSKÝ BROD) Adresu příjemce píšeme do pravého dolního rohu obálky, adresu odesílatele do levého horního rohu.

9 Příklady psaní adres: Pan Josef Novák Moravská UHERSKÝ BROD Vážená paní PhDr. Lenka Nováčková Za Humny 1234

10 Otázky pro opakování: 1) Charakterizujte psané útvary prostě sdělovacího stylu. 2) Jaké druhy dopisů znáte? 3) Které ustálené formální znaky má dopis? 4) Čím se liší dopis soukromý a úřední? 5) Jak se píší adresy na obálky dopisů?

11 Zdroje: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 253 – 0189 – 0 Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 082 – 9 Průvodce českým jazykem. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80 – 7358 – 019 – 5 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klíč ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978 – 80 – 00 –


Stáhnout ppt "PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL Psané útvary."

Podobné prezentace


Reklamy Google