Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů MEDIA 2007 MEDIA 2007 Program podpory evropské a televizní tvorby, jejího šíření a propagace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů MEDIA 2007 MEDIA 2007 Program podpory evropské a televizní tvorby, jejího šíření a propagace."— Transkript prezentace:

1 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů MEDIA 2007 MEDIA 2007 Program podpory evropské a televizní tvorby, jejího šíření a propagace

2 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů 15. listopadu 2006 přijal Evropský parlament nový program na podporu evropského audiovizuálního odvětví: MEDIA 2007. Rozpočet programu na roky 2007-2013 činí 755 milionů EUR. Program se zaměřuje na podporu činností ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a následující po ní (distribuce, propagace).

3 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Hlavní cíle programu MEDIA 2007: zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zajistit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat mezikulturní dialog, zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni, posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci otevřeného a konkurenčního evropského trhu.

4 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Podpora programu je určena nezávislým evropským společnostem z oboru audiovize. Realizuje se formou přímého financování vývoje audiovizuálních děl a finanční podpory společností a organizací, které se zabývají jejím šířením – filmoví distributoři, festivaly, trhy a kina. VývojVývoj a příprava filmových a televizních projektů všech žánrů DistribuceDistribuce evropských filmů, podpora kin Televizní vysílání PropagacePropagace – filmové trhy, burzy námětů, databáze audiovizuálních děl Filmové festivalyfestivaly VzděláváníVzdělávání filmových profesionálů Využití nových technologiíVyužití nových technologií při distribuci, prezentaci obsahu a přístupu k databázím audiovizuálních děl Finanční nákladyFinanční náklady při výrobě audiovizuálních děl Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí.

5 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Kdo může žádat o podporu v programu MEDIA? O finanční podporu MEDIA může žádat pouze evropská společnost, organizace nebo instituce. Jaké musí tato společnost splňovat podmínky? Společnost musí mít sídlo a v době podání žádosti být registrovaná již alespoň 12 měsíců v jedné z členských zemí programu MEDIA (členské země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a přímo nebo většinově vlastněná státními příslušníky těchto zemí. Co to znamená registrovaná? O podporu může žádat pouze společnost nebo firma, nikoli jednotlivec jako osoba. V podmínkách ČR to znamená, že může žádat právnická osoba (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba (registrovaná na živnostenském úřadě). Filmové školy mohou podávat žádosti pouze v rámci programu MEDIA Training.

6 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Které členské země patří do programu MEDIA? Belgie, Bulharsko, Dánsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. V každé zemi zastoupení: MEDIA Desk/ Antennae

7 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Finanční podpora má charakter půjčky, zálohy nebo dotace, v závislosti na systému financování. MEDIA poskytuje finanční podporu maximálně do výše 50 % předloženého rozpočtu daného projektu, ve výjimečných případech až 60 %. Žádost o podporu je možné předložit pouze v rámci konkrétní výzvy k předkládání žádostí, vydané Evropskou komisí. Každý systém financování programu MEDIA vypisuje vlastní výzvy, obvykle jednou ročně.

8 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Vývoj … pro filmové producenty Finanční podpora vývoje a přípravy jednotlivých nebo souborných filmových a televizních projektů v kategorii hraný, dokumentární, animovaný film nebo multimédia. Žadatel musí prokázat, že v minulosti již realizoval a distribuoval projekt ve stejné žánrové kategorii (tzv. referenční dílo). … pro začínající filmové producenty (New Talent) Finanční podpora vývoje a přípravy jednotlivých projektů audiovizuálních děl všech žánrů. Žadatel musel před podáním žádosti o podporu MEDIA projít se svým projektem jedním ze vzdělávacích programů MEDIA Training. Žadatel musí prokázat, že v minulosti již realizoval projekt ve stejné žánrové kategorii, distribuce není nutná.

9 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Distribuce …pro filmové distributory Podpora distribuce nových evropských filmů v kinech formou selektivní (pro jednotlivé filmy) nebo automatické podpory (podle návštěvnosti). … pro provozovatele kin Podpora kin, které uvádějí zahraniční evropské filmy. Kino může získat podporu pouze jako člen spolupracující sítě kin. … pro obchodní zástupce Podpora obchodních zástupců, kteří se zabývají prodejem a propagací evropských filmů. Agent musí zastupovat alespoň 8 současných evropských filmů (z toho jeden zahraniční).V daném období musel obchodní zástupce prodat kinopráva k alespoň 4 z těchto filmů do alespoň 3 zemí programu MEDIA. Automatický systém. …pro poskytovatele video-on-demand nebo digitální kinodistribuce Podpora projektů on-line distribuce evropského audiovizuálního obsahu formou video-on-demand nebo digitální kinodistribuce. O podporu mohou žádat nezávislé evropské produkční nebo distribuční společnosti, sítě kin nebo agregátoři.

10 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Televizní vysílání … pro filmové producenty Podpora výroby hraných, dokumentárních nebo animovaných filmů určených pro vysílání v televizi. Projekty se musí účastnit minimálně dvě televizní stanice z členských států MEDIA z různých jazykových oblastí. Propagace … pro organizátory filmových trhů, burz námětů, databází Podpora akcí, které umožňují mezinárodní setkávání a spolupráci filmových profesionálů a přístup audiovizuálních děl na mezinárodní trhy. Organizátor musí zajistit servis pro účastníky – katalog, databázi, videotéku.

11 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Festivaly … pro organizátory filmových festivalů Program festivalu musí ze 70 % tvořit evropské filmy. Podpora je určena pouze na pronájem vybavení, propagaci, přepravu kopií, překlady a titulkování. Vzdělávání … pro školy a organizátory seminářů a školení pro filmové profesionály Podpora akcí zaměřených na další vzdělávání audiovizuálních profesionálů v následujících oblastech – psaní scénářů, vývoj a produkce, marketing a distribuce, nové technologie.

12 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Pilotní projekty … pro společnosti z oblasti nových médií Podpora pilotních projektů využívajících nová média a digitální technologie k distribuci, prezentaci obsahu a přístupu k databázím audiovizuálních děl. i2i Audiovisual … pro filmové producenty Podpora některých finančních nákladů vzniklých v souvislosti s financování filmu (úroky z půjček, pojištění apod.)

13 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Vývoj – Jednotlivé projekty Finanční podpora je určena pro: jednotlivé filmy i seriály hrané filmy delší než 50 min kreativní dokumenty delší než 24 min animované filmy delší než 25 min O kolik peněz je možné žádat? maximálně 50 % rozpočtu na vývoj projektu 60 % mohou získat projekty, které reflektují evropskou kulturní rozmanitost jakákoli částka v rozmezí 10 000 - 60 000 EUR maximálně 80 000 EUR na celovečerní animovaný film pro kina

14 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Distribuce – Selektivní podpora Podpora distribuce evropských filmů v kinech. Žádost o podoru může předložit každá evropská společnost, která se zabývá distribucí filmu v kinech. Finanční podpora je určena pro: hraný, dokumentární nebo animovaný film delší než 60 min Kolik peněz je možné získat? Můžete získat až 50 % rozpočtu na distribuční náklady. Maximální výše podpory je 150 000 EUR na distributora a film. Podpora se skládá z dotace, která pokrývá maximálně 50 % nákladů na dabování a titulkování a zálohy, která pokrývá 50 % dalších distribučních nákladů.

15 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Televizní vysílání Finanční podpora koprodukce a vysílání televizních programů. O podporu může žádat každá nezávislá evropská produkční společnost. Finanční podpora je určena pro: jednotlivé filmy i seriály primárně určené pro televizní vysílání: hrané filmy delší než 50 min kreativní dokumenty delší než 25 min animované filmy delší než 25 min O kolik peněz je možné žádat? hraný a animovaný film – až 12,5 % výrobního rozpočtu dokumentární film - až 20 % výrobního rozpočtu maximálně je možné získat 500 000 EUR Podpora má formu dotace.

16 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Festivaly program festivalu musí obsahovat minimálně 70 % evropských filmů z alespoň šesti zemí MEDIA podporu nemohou získat speciálně zaměřené festivaly (např. sportovní, ekologické, turistické, reklamní apod.). Kolik peněz je možné získat? Můžete získat až 50 % nákladů na jednu nebo více nákladových kategorií. Projekty, které prohlubují evropskou kulturní rozmanitost mohou získat až 60 %. Podpora má formu dotace.

17 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Vzdělávání filmových profesionálů Podpora vzdělávacích programů určených profesionálům v oblasti audiovize. Finanční podporu lze získat na projekty v oblastech: psaní scénářů – literární vývoj scénáře a jeho příprava pro mezinárodní trh, identifikace cílového publika management – legislativa, marketing, prodej, distribuce nové technologie – využívání nových technologií při produkci, post- produkci, distribuci, marketingu a uchovávání audiovizuálních děl Kolik peněz je možné získat? Můžete získat až 50 % celkového rozpočtu na projekt. Projekty v zemích s nízkou audiovizuální produkční kapacitou nebo v omezených jazykových oblastech mohou získat až 60 %. Podpora má formu dotace.

18 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Spolupráce a mobilita škol Podpora spolupráce a mobility studentů a pedagogů škol a vzdělávacích programů s audiovizuálním zaměřením. Finanční podporu lze získat na projekty v oblastech: psaní scénářů – literární vývoj scénáře a jeho příprava pro mezinárodní trh, identifikace cílového publika management – legislativa, marketing, prodej, distribuce nové technologie – využívání nových technologií při produkci, post- produkci, distribuci, marketingu a uchovávání audiovizuálních děl Kolik peněz je možné získat? Můžete získat až 50 % celkového rozpočtu na projekt. Projekt, jehož se účastní alespoň jeden partner z nové členské země EU, může získat až 75 %. Podpora má formu dotace.

19 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů Pilotní projekty Finanční podporu lze získat na: distribuci a propagaci obsahu prostřednictvím personalizovaných služeb využití digitálních technologií pro distribuci a evropských audiovizuálních děl a jejich uvádění v kinech po celé Evropě on-line přístup a výměnu informací o evropských audiovizuálních dílech Kolik peněz je možné získat? Můžete získat maximálně 50 % rozpočtu na projekt. Podpora má formu dotace.

20 21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů i2i Audiovisual – Inovation 2000 Initiative Podpora pro položku „pojištění“ ve výrobním rozpočtu Cílem podpory je spolu-financovat pojištění, které vyžadují banky při financování výroby filmu. Maximální výše podpory je 50 % nákladů na pojištění. Podpora pro položku „performance guarantee“ Tyto garance snižují riziko pro banku a investory při financování AV díla a následně umožňují přístup k nižším půjčkám. Cílem podpory je snížit náklady na tuto garanci prostřednictvím dotace. Maximální výše podpory je 50 % „performance guarantee“. Podpora nákladů na finanční služby Cílem podpory je snížení nákladů producenta na finanční služby prostřednictvím dotace některých úroků z jehl úvěrů a půjček u bank. Výše podpory závisí na výši úvěru – 4 % z půjčky na animovaný film a hraný film pro kina 3 % půjčky na dokument a 2 % půjčky na TV film


Stáhnout ppt "21.11.2007 Pardubice NK ČR - Školení projektových manažerů MEDIA 2007 MEDIA 2007 Program podpory evropské a televizní tvorby, jejího šíření a propagace."

Podobné prezentace


Reklamy Google