Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁTNÍ SYMBOLY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁTNÍ SYMBOLY"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁTNÍ SYMBOLY
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 STÁTNÍ SYMBOLY Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

3 VELKÝ STÁTNÍ ZNAK Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.

4 MALÝ STÁTNÍ ZNAK Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.

5 Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.

6 STÁTNÍ VLAJKA Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.

7 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ STÁTNÍ VLAJKY
Státní vlajka je trvale vyvěšena na budovách Parlamentu v Praze, při příležitosti státních svátků se vyvěšuje na budovách státních orgánů. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba může užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt · vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek, · uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo · v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek. +

8 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ STÁTNÍ VLAJKY
Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla: při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře, při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů, státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy, státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země, +

9 PRAVIDLA PRO POUŽITÍ STÁTNÍ VLAJKY
při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi, při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště, na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice, státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. +

10 STÁTNÍ HYMNA Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.

11 PREZIDENTSKÁ STANDARTA
Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků, je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

12 STÁTNÍ PEČEŤ Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

13 STÁTNÍ SYMBOLY Použity následující materiály a www stránky:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály a www stránky:


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ STÁTNÍ SYMBOLY"

Podobné prezentace


Reklamy Google