Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půdní typy v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půdní typy v ČR."— Transkript prezentace:

1 Půdní typy v ČR

2 Litozem Regozem Litozem – Slabý horizont A na skalnatém podkladu Regozem – Slabý humusový horizont na sypké hornině

3 Ranker Typický půdní typ na sutích(silikátových) Nachází se na úpatí svahů Osidlován často javory Humusově dobře zásobený, propustný, skeletnatý

4 Rendzina Častá v krasových oblastech – vápence, dolomity
Živinově bohatá Nedostatek vody – ztrácí se v krasových skulinách Často zakrslé stromy Teplomilná vegetace Řadíme mezi ně i třetihorní půdy dříve označované jako TERRA ROSA a TERRA FUSCA – oranžové,rudé nebo červené

5 Černozem Horizont A až 70 cm C – vápnitá spraš
Velké množství edafonu, krotovin (chodby) různého typu Typické jsou cicváry (broky) Nejúrodnější, zemědělsky intenzivně využívané Vznikaly v teplých oblastech pod travními porosty Pro stromy nedostatek vody

6 Hnědozem Vznikla degradací černozemě Často náznak horizontu B
Horizont A méně mocný Úrodná, zemědělsky intenzivně využívaná V teplejších lesích je častá na svahových deluviích

7 Kambizem Dříve hnědá lesní půda Nejčastější půda našich lesů
Typicky trojhorizontová půda Horizont Bv – až 70 cm, hnědý, okrový, rezavý – dochází k procesu hnědnutí (tvorba jílu)

8 Luvizem Dříve ilimerizovaná nebo také lessyvovaná půda
Pravděpodobně vznikla rozmrzáním a promrzáním ke konci dob ledových Má charakteristický horizont E, kde dochází k vyluhování jílu = ilimerizace Velmi častý typ podbeskydské pahorkatiny Fyzikálně i chemicky průměrné půdy vhodné pro les

9 Podzol Extrémní půdní typ s morem
Fyzikálně i chemicky nepříznivý – půda těžká, uléhavá, nepropustná, toxicita hliníku Má typický horizont E s vyplavením Fe a Al – podzolizace Tvrdý,oranžový až hnědý B s ornštejnem (křemičité broky)

10 Glej Půda ovlivněná povrchovou nebo spodní vodou
Glejové horizonty jsou mokré, zabahnělé, často modro-šedo zelené V okolí kořenů oranžové skvrny Go – Glejový oxidační horizont – přístup O2 Gr – Glejový redukčtní horizont – bez přístupu O2 – dochází ke hnití

11 Fluvizem Dříve naplavená půda
Nemá charakteristické horizonty, ale zeminové vrstvy – co řeka v určitou dobu uložila Často i v okolí desítek metrů od řeky – změna koryta Horizont A nemusí být vždy plně vytvořen

12 Organozem Dříve rašelinná půda
Vzniká hromaděním rašeliníku až do několika metrových vrstev T – jednotlivé rašelinné vrstvy

13 Pseudoglej Na jaře a na podzim zamokřený, v létě vyschlý a rozpraskaný
Pro rostliny a edafon velmi nepříznivý Tvorba oxidu železa (oranžový), při trvalém zamokření redukce (zelená) a také srážení černého manganu Vzniká kolísáním hladiny v okolí řek nebo na půdách s nepropustným podložím (půdy přemístěné na jiný podložní substrát) Bm – šedomodrý s oranžovým mramorováním


Stáhnout ppt "Půdní typy v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google