Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti terapie poruch čtení u pacientů s homonymní hemianopsií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti terapie poruch čtení u pacientů s homonymní hemianopsií"— Transkript prezentace:

1 Možnosti terapie poruch čtení u pacientů s homonymní hemianopsií
Solná G., Václavík D. neurol. odd.,Vítkovická nemocnice a.s.

2 Homonymní hemianopsie (HH)
20-30% pacientů po CMP má poruchy zraku, např. HH, která se kromě jiného může projevovat narušenou schopností číst až úplnou alexií Terapie poruch zraku centrálního původu není v ČR obvyklou součástí komplexní rhb

3 HH Z literatury jsme zjistili, že je možné terapii HH např. v rámci logopedické intervence provádět Tato terapie není náročná ani nákladná a téměř všichni pacienti z ní mají benefit Vypracovali jsme v průběhu posledních 3 let metodiku k základní dg. a terapii HH

4 HH- symptomy Výpadek až celé poloviny obou zorných polí
Zhoršená orientace v prostoru (v místnosti, na poličce, na stole apod.) Potíže se sebeobsluhou (oblékání, jídlo) Potíže v dopravě Zhoršená schopnost nebo neschopnost číst

5 HH- druhy pravostranná HH Projevuje se výpadkem P půlky zorného pole
jeví se jako těžší, projevuje se těžšími poruchami čtení-až alexií, pacient často nepoznává vůbec písmena, přehazuje je, zaměňuje apod., čte velmi pomalu jsou těžší poruchy orientace v prostoru

6 HH- druhy 2) Levostranná
Je výpadek L strany zorného pole, je většinou mírnější v celkovém dopadu pro pacienta pacienti často čtou až od poloviny stránky, rychleji se schopnost čtení obnovuje, objevují se chyby ve čtení

7 HH- druhy Úplná – výpadek celé poloviny
Neúplná- jen kvadrantový výpadek zorného pole- většinou jsou deficity minimální, pacient často nepozná, že se něco stalo

8 Perimetr P HH před a po 4 měsíční terapii

9 Ukázka kvadrantové HH

10 HH Od roku 2003 jsme pracovali s 26 pacienty s HH, kteří měli různý stupeň poruchy, ne vždy byla HH jediným postižením (afázie, parézy apod.) Vyloučeni byli pacienti s narušeným porozuměním řeči a demencí Stanovili jsme si stupně poruch čtení – Alexie

11 HH Prováděli jsme trénink i orientace v prostoru- především u lůžkových pacientů (při jídle, orient. v místnosti apod.) u ambulantních pacientů toto ve většině případů nebylo třeba (zvládli již sami) a soustředili jsme se zejména na poruchy čtení- alexie, které pacienti nesli velmi těžce

12 Alexie 1) úplná - ztráta schopnosti číst
2) těžká alexie (T)- pacient diferencuje izolovaná písmena, popř. slabiky, ne slova 3) středně těžká alexie (S)- pacient má zachováno globální čtení, čte krátká slova 4) lehká alexie (L)- pacient čte slova i věty, zpomaleně, s chybami

13 Alexie Pro pacienty s lehkým stupněm alexie byl dalším kritériem čas a způsob čtení – zvolili jsme článek o 100 slovech, zaznamenali jsme čas (norma je kolem 45sec –100 slov, 120 slov asi za 1 minutu) a druhy chyb (vynechávání, přidávání, přehazování, písmen, komolení slov, záměny, apod.)

14 Metodika Dg. prováděl neurolog, poté klinický logoped – vyšetření zorného pole, orientace v prostoru, čtení Stanovili jsme stupeň hemianopsie a alexie a zvolili příslušné formy a postupy terapie individuálně pro každého pacienta

15 Metodické materiály Vytvořili jsme si soubor materiálů a pomůcek k terapii Pracovní listy s písmeny, čísly, slabikami, slovy, geometrickými tvary, obrázky, texty – různých velikostí Různé malé i větší předměty, tvary, obrázky

16 Materiály

17 Materiály Text s vloženými nulami
000Dnes0000je0000pěkný00000den.000Venku000svítí000slunce000,je0000teplo0000a0000neprší.Zítra000bude0000pátek,000pojedeme0000na0000chatu00do00Beskyd.000Na00oběd000mám000rád0000vepřovou000se00zelím00a00knedlík Také000si000dám00dobrý000dezert00v000podobě000nanukového000dortu.

18 Materiály

19 Terapie Je zaměřená především na obnovení pohybu očí, který je HH narušen Pacienti se točí celým tělem, hlavou a oči „nevědí,co dělat“ a zůstávají stát- fixují se nesprávné stereotypy Hlava pacienta musí být fixována na místě (stačí slovní pokyn) a pacient vyhledává očima předměty, tvary, apod. jen očima

20 Terapie Dle stupně poruchy je pak trénink zaměřen na čtení čísel (nedovolují sémantickou podporu) – podobných písmen, slabik, slov, vět, textu Využívají se texty s vloženými nulami, texty s chybami apod. Po celou dobu je nutné myslet na čtení s porozuměním

21 Terapie Často při přechodu ze slov na věty a texty pacienti vydají mnoho energie na čtení na úkor porozumění- to je nutné podpořit i tichým čtením apod. Trénink je nutné provádět denně a nejlépe první 3.měs.- 6.měs., poté je reedukace velmi náročná a téměř zbytečná, protože dojde k fixaci nesprávných stereotypů

22 Naše výsledky 9/ /2007 celkem lůžkoví ambulantní PHH LHH 26 18 8

23 Výsledky alexie T alexie S alexie L alexie 27% 7% 16%
50% -z toho 11% minim.deficit

24 Výsledky alexie T alexie S alexie L alexie 100 slov/?min. Před terapií
27% 7% 16% 50% 100 slov prům. za 2min 20sec Po terapii 0% 11% 50%, 100 slov prům. za 1min 15sec 23% bez deficitu

25 Závěry Prokázalo se zlepšení u všech pacientů
Průměrné zlepšení bylo o 1 stupeň U ambulantních pacientů až o 2 stupně 6 pacientů bylo v závěru terapie bez deficitu (Průměrná doba ambulantní terapie 6měs., na lůžku 2 týdny)

26 Závěry Infomovaností lékařů se zvýšil počet dg. pacientů
Terapií pacienti předešli vytváření těžce odstranitelných zlozvyků ve čtení a orientaci Plánujeme zmapovat tyto zlozvyky a srovnat pacienty s terapií a bez terapie, nyní pracujeme na vytváření kontrolní skupiny

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti terapie poruch čtení u pacientů s homonymní hemianopsií"

Podobné prezentace


Reklamy Google