Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 „ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_3_01 Název vzdělávacího materiáluDělení počítačových sítí Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblastPočítačové sítě a internet Vzdělávací oborVšechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník1. a 2. Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.

2 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka. Časový harmonogram1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012

3

4 Pojem počítačová síť Zahrnuje jak hardwarové prostředky (počítače, kabely a technická zařízení), softwarové prostředky, což jsou např. programy, pracující na základě síťových protokolů, tak i technické prostředky, které zabezpečují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují uživatelům komunikovat a sdílet hardwarové, softwarové a aplikační zdroje.

5

6

7 Sběrnicová topologie (bus), je jednoduchá. Účastníci sítě jsou připojeni na společné koaxiální vedení (tenký koaxiální kabel RG58/50 Ω), prostřednictvím odbočovacích prvků (T-konektory BNC). Na konci sběrnice musí být ukončovací člen – terminátor (50 Ω). Ve sběrnicové topologii se nemusí vyskytovat centrální nebo řídící stanice (Server). Datové zprávy (pakety), se šíří všemi směry a všechny stanice k nim mají přístup.

8

9 Hvězdicová (star) je tvořena uzly, které jsou připojeny do jednoho centrálního bodu (většinou kroucenou dvojlinkou (UTP), do přepínače (SWITCH) nebo dříve do rozbočovače (HUB). Výhodou této topologie je, že při výpadku jednoho segmentu sítě, ostatní uzly pracují bez problémů dále. Nevýhodou je fatální porucha centrálního bodu (Switche nebo Hubu), potom nepracuje žádný z uzlů této sítě, které jsou k tomuto bodu připojeny kabelem UTP.

10

11 Kruhová (ring) topologie, představuje zapojení počítačů tak, že první je propojený s druhým, ten s třetím atd., až poslední opět s prvním - čímž uzavírají kruh. Datové zprávy (pakety) se předávají postupně jedním směrem mezi stanicemi – vysílá vždy stanice, která vlastní token (pešek). K zamezení poruchových stavů na optických kabelech se používá dvojité vedení orientované opačnými směry, které v případě poruchy stanice nebo přerušení optického spojení je schopno přemostit místo poruchy opačným směrem (FDDI).

12

13 PAN (Personal Area Network - osobní síť) tvoří ji počítače umístěné v těsné blízkosti nebo jiná zařízení (telefony, tiskárny atd.), pro přenos údajů, se nejčastěji využívá bezdrátové připojení (IrDA, Bluetooth, atd.), hlavím cílem sítě je přenos a synchronizace údajů, přenosová rychlost obvykle dosahuje desítky Mb/s.

14 LAN (Local Area Network - lokální síť) je počítačová síť, kterou využívají domácnosti, podniky, instituce, školy, atd., pracuje v režimu neustálého spojení, maximální vzdálenosti mezi počítači jsou stovky metrů až několik kilometrů, většinou jsou umístěné v jedné nebo více blízkých budovách (podnik, škola, atd.), rychlost přenosu dat dosahuje řádově Gb/s.

15 MAN (Metropolitan Area Network - městská (metropolitní) síť je speciálním typem LAN, pro kterou je charakteristická větší rozloha jako pro standardní LAN, zatímco klasická LAN je většinou využívána zaměstnanci vlastníka sítě, MAN slouží velkému množství různých uživatelů, kteří za umožnění přístupu do ní obvykle platí provozovateli této sítě.

16 WAN (Wide Area Network - rozlehlá síť) používá prostředky pro dálkový přenos údajů a nevyžaduje neustálé spojení, její rozloha je v podstatě neomezena, spojuje počítače na větších územích (jako stát, kontinent) nebo i na celém světě, rychlost WAN závisí na typu spojení a pohybuje v řádu desítek Gb/s, nejznámější sítí WAN je internet.

17

18 Client-to-server je architektura založena na dvou typech počítačů, a to na serveru, který poskytuje služby nebo údaje tzv. podřazeným počítačům označovaným jako klienti (pracovní stanice nebo uzly). Na jednom počítači může běžet i více serverových služeb a v rámci sítě může pracovat několik stanic jako server.

19 Peer-to-peer je označení pro počítačovou síť, ve které jsou všechny pracovní stanice rovnocenné a každá z nich může, ale nemusí, vyčlenit část svých prostředků i ostatním pracovním stanicím (tiskárny, disková kapacita atd.). Výhodou tohoto zapojení je, že v případě poruchy libovolné stanice mohou ostatní bez omezení pokračovat v práci.

20

21 Přesuňte obrázky PC tak, aby vytvořili topologii počítačové sítě – sběrnici (Bus) a zájemně je propojte spojnicemi, které představují koax. kabel.

22 Přesuňte obrázky PC tak, aby vytvořili topologii počítačové sítě – hvězdu (Star) a zájemně je propojte spojnicemi, které představují kroucenou dvojlinku. (Jako centrální prvek použijte kruh s popisem prvku.)

23 Přesuňte obrázky PC tak, aby vytvořili topologii počítačové sítě – kruh (Ring) a zájemně je propojte spojnicemi, které představují optický kabel.

24

25 1. Kruhová (ring) topologie: a)účastníci sítě jsou připojeni na společné spojovací vedení prostřednictvím odbočovacích prvků (T- konektory) b)je tvořena uzly, které jsou připojeny do jednoho centrálního bodu c)představuje zapojení počítačů tak, že první je propojený s druhým, ten s třetím atd., až poslední opět s prvním - čímž uzavírají kruh

26 2.LAN (Local Area Network): a)osobní síť je zpravidla tvořena počítači umístěnými v těsné blízkosti nebo počítačem a jiným elektronickým zařízením b)rozlehlá síť používá prostředky pro dálkový přenos údajů a nevyžaduje neustálé spojení c)městská (metropolitní) síť je speciálním typem LAN d)maximální vzdálenosti mezi počítači jsou stovky metrů až několik kilometrů

27 3.Hvězdicová (star) topologie: a)představuje zapojení počítačů tak, že první je propojený s druhým, ten s třetím atd., až poslední opět s prvním - čímž uzavírají kruh b)je tvořena uzly, které jsou připojeny do jednoho centrálního bodu c)účastníci sítě jsou připojeni na společné spojovací vedení prostřednictvím odbočovacích prvků (T- konektory)

28 4.Sběrnicová (bus) topologie: a)je tvořena uzly, které jsou připojeny do jednoho centrálního bodu b)účastníci sítě jsou připojeni na společné spojovací vedení prostřednictvím odbočovacích prvků (T- konektory) c)představuje zapojení počítačů tak, že první je propojený s druhým, ten s třetím atd., až poslední opět s prvním - čímž uzavírají kruh

29 5.PAN (Personal Area Network): a)městská (metropolitní) síť je speciálním typem LAN b)maximální vzdálenosti mezi počítači jsou stovky metrů až několik kilometrů c)osobní síť je zpravidla tvořena počítači umístěnými v těsné blízkosti nebo počítačem a jiným elektronickým zařízením d)rozlehlá síť, používá prostředky pro dálkový přenos údajů a nevyžaduje neustálé spojení

30 6.MAN (Metropolitan Area Network): a)rozlehlá síť, používá prostředky pro dálkový přenos údajů a nevyžaduje neustálé spojení b)městská (metropolitní) síť je speciálním typem LAN c)osobní síť, je zpravidla tvořena počítači umístěnými v těsné blízkosti nebo počítačem a jiným elektronickým zařízením d)maximální vzdálenosti mezi počítači jsou stovky metrů až několik kilometrů

31 7.WAN (Wide Area Network): a)maximální vzdálenosti mezi počítači jsou stovky metrů až několik kilometrů b)osobní síť, je zpravidla tvořena počítači umístěnými v těsné blízkosti nebo počítačem a jiným elektronickým zařízením c)rozlehlá síť, používá prostředky pro dálkový přenos údajů a nevyžaduje neustálé spojení d)městská (metropolitní) síť je speciálním typem LAN

32 1. Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 2. Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv, Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. 3. http://www.wikipedia.cz http://www.wikipedia.cz 4. Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0 Odkazy a použitá literatura:


Stáhnout ppt "„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google