Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické prostředky počítačových sítí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické prostředky počítačových sítí"— Transkript prezentace:

1 Technické prostředky počítačových sítí

2 sběrnicová – hvězdicová - kruhová
(způsob, jakým jsou jednotlivé stanice mezi sebou propojeny) V současné době se používají jako základní standardy tři následující topologie: sběrnicová – hvězdicová - kruhová Sběrnicová topologie: (topologie bus) topologie, kdy je použito průběžné spojovací vedení, přičemž jednotlivé stanice jsou k němu připojeny pomocí příslušných rozbočovacích prvků (T konektory). Používá se především tam, kde je jako vedení použit koaxiální kabel. Výhody:přirozenost,menší spotřeba kabelu, snazší realizace Nevýhody:vyšší poruchovost, při porušení linky přestávají pracovat všechny stanice v dané větvi sítě Topologie sítí LAN Technické prostředky počítačových sítí

3 Sběrnicová topologie Zakončovací prvek Koax.kabel Stanice sítě
T - konektor Technické prostředky počítačových sítí

4 Sběrnicová topologie Technické prostředky počítačových sítí

5 Sběrnicová topologie Sběrnicová topologie s využitím pasivního rozbočovače PC-Basket : terminátor T BNC konektor 4 portový PC-Basket Technické prostředky počítačových sítí

6 Hvězdicová topologie Hvězdicová topologie: (topologie star) topologie, kdy jednotlivá vedení se rozbíhají z rozbočovače (HUB, SWITCH) vždy k jedné stanici sítě. V běžných sítích má tato topologie většinou poněkud složitější podobu, místo některých stanic sítě se zapojuje další rozbočovač a vzniká tak další hvězdice. Výsledná podoba sítě se pak přibližuje stromové struktuře. Používá se především tam, kde je jako vedení použita kroucená dvoulinka. Výhody:menší náchylnost k poruchám kabeláže, při poruše se odpojí pouze jedna stanice sítě, resp. jedna část subsítě (je-li na této větvi připojen rozbočovač). Nezanedbatelným rysem je i snadné vyhledávání závady v kabeláži Nevýhody:složitější a „mohutnější“ kabelový svazek, tedy i vyšší pořizovací cena, jsou nezbytné aktivní prvky - rozbočovače Technické prostředky počítačových sítí

7 Hvězdicová topologie Rozbočovač Stanice sítě
Společným rysem sběrnicové i hvězdicové topologie je to, že zpráva vyslaná jednou stanicí se šíří po celém vedení (nejsou-li zde speciální prvky - SWITCH, ROATER), přičemž ji přijímá pouze ta stanice, pro kterou je zpráva určena. Tím se samozřejmě síť do značné míry zahlcuje a klesá reálná propustnost sítě. Kolizní síť! Technické prostředky počítačových sítí

8 Hvězdicová topologie Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

9 Hvězdicová - stromová topologie
Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

10 Kruhová topologie Kruhová topologie: (Token Ring) topologie, kdy jednotlivé stanice jsou spolu propojeny tak, aby vytvářely souvislý kruh. Zprávy jsou pak v této síti předávány postupně od stanice ke stanici. Výhody: jednoduchá koncepce předávání zpráv mezi stanicemi, možnost ověřování neporušenosti zprávy při oběhu celým kruhem. Nevýhody: bez dodatečných prostředků při poruše rozvodů je nefunkční celá síť, je nutné přemosťovat vypnuté či odpojené stanice (jednotky MAU). Při jejich použití se již síť však spíše podobá síti s hvězdicovou topologií Tento typ sítě se v českých zemích používá spíše výjimečně s jedinou výjimkou - rychlé páteřní rozvody (backbone) středně velkých a velkých sítí. Celosvětově je spíše obvyklejší v anglosaských zemích, kde má jistou tradici (IBM). Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

11 Kruhová topologie Stanice sítě Rozvody
Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

12 Kruhová topologie Kruhová topologie Stanice sítě Jednotka MAU
Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

13 Možné topologie a jejich zapojení
Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

14 Architektura LAN V podstatě existují dva typy síti rozdělené podle architektury. Síť bez serveru (peer-to peer), kde není žádný vyhrazený (dedikovaný) server pro správu sítě a poskytování služeb a síť serverového typu (client-server), kde existuje min. jeden takový server. Zvážit, jaký typ sítě bude pro konkrétní nasazení vhodný není zcela triviální. Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

15 Architektura LAN V zásadě platí:
čím více pracovních stanic, tím spíše je vhodné zvolit serverovou architekturu. Při počtu stanic nad cca 15 již není vhodné ani o jiném řešení uvažovat pokud na pracovních stanicích používáme OS, který umožňuje realizaci bezserverové sítě (Win9x, Me, XP), je to samozřejmě podstatný argument pro tuto síť počítačové sítě bez serveru jsou výrazně náročnější na HW pracovních stanic (každá stanice může být „tak trochu“ serverem). Čím více stanic na takové síti je připojeno, tím jsou nároky vyšší Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows

16 Architektura LAN V zásadě platí: serverové sítě jsou koncipovány pro výrazně větší zatížení, zabezpečení, umožňuji vytváření globální bezpečnostní politiky sítě vztažené až na koncové uživatelské jméno na síti sítě se servery poskytují řadu služeb, které bezserverové sítě běžně neposkytují, jedná se především o propojení k dalším sítím a na s tím související zabezpečení. Vzdálené počítačové sítě WAN a programování v prostředí Windows


Stáhnout ppt "Technické prostředky počítačových sítí"

Podobné prezentace


Reklamy Google