Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Odborná praxe 2 2. ročník prezenčního studia 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Odborná praxe 2 2. ročník prezenčního studia 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Odborná praxe 2 2. ročník prezenčního studia 2012/2013 PhDr. Jana Marešová

2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Charakteristika předmětu Odborná praxe: celoškolsky povinný předmět v každém ročníku studia propojení studia a teorie s praktickou činností studenta ve firemním prostředí vede k získávání pracovních zkušeností studenta a tím k jeho profesní profilaci založen na aktivitě a iniciativě studenta při hledání profesního uplatnění /s podporou pracovníků Kabinetu profesní přípravy(KPP)/

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cíle předmětů Odborná praxe: poznávání různých firemních prostředí práce s firemní dokumentací získávání potřebných znalostí a dovedností, rozvoj praktických přístupů studenta aplikace dosavadních schopností, dovedností a získaných teoretických znalostí studenta v pracovním prostředí získávání podkladů pro bakalářskou práci (seminární práce) rozvíjení potenciálu studenta uplatnitelného na trhu práce příprava na vstup a zapojení do pracovního prostředí adekvátní uplatnění absolventa na trhu práce

4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cíle Odborné praxe 2  Zapojení do různých pracovních prostředí, jejich poznávání.  Aktivní podíl studenta na běžných činnostech firmy.  Aplikace schopností, dovedností a teoretických znalostí studenta v konkrétním pracovním prostředí.  Formování profesního zaměření.  Rozvíjení a doplňování potenciálu studenta.  Rozvoj a posílení prezentačních a komunikačních dovedností, včetně obhajoby vlastních postojů, poznatků a názorů.  Získávání podkladů pro bakalářskou práci (seminární práce).

5 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozsah odborné praxe ročník:minimálněmaximálně 1. ročník: 5 dní / 40 hodin 10 dní / 80 hodin 2. ročník: 120 hodin / 15 dní přičemž může z 1. ročníku převést max. 40 hod / 5 dní 200 hodin / 25 dní 3. ročník: 160 hodin / 20 dní přičemž může z 2. ročníku převést max. 80 hodin / 10 dní Není určeno, je iniciativou studenta

6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracoviště pro odbornou praxi  si student volí individuálně podle svého uvážení (oboru studia, profesního zaměření, místa bydliště apod.) současně s ohledem na podmínky a možnosti vybrané firmy  praxi lze absolvovat i na více pracovištích (ve více firmách)  pracovištěm/firmou pro odbornou praxi mohou být: výrobní a nevýrobní podniky, instituce veřejné správy a samosprávy, neziskové organizace a instituce, OSVČ atd.  k dispozici jsou nabídky spolupracujících firem

7 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu:  absolvování odborné praxe: průběžně, nejpozději do 26. 4. 2013  odevzdání dokumentů: průběžně, co nejdříve po absolvování praxe, nejpozději do 26. 4. 2013  Hodnotící zpráva studenta, Hodnotící zpráva pracoviště: průběžně, co nejdříve po absolvování praxe nejpozději do 26. 4. 2013  osobní prezentace: průběžně, nejpozději do 24. 4. (15. 5.) 2013  tištěná verze prezentace: ihned po prezentaci  účast studenta na dalších alespoň 2 setkáních: průběžně, nejpozději do 24. 4. (15. 5.) 2013  účast na propedeutickém týdnu: 11.- 15. 2. 2013 Zápočet bude udělen po splnění všech podmínek, v termínu: průběžně, nejpozději do 17. 5. 2013 Poznámka: nedodržení stanovených termínů je důvodem k neudělení zápočtu!

8 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu absolvování odborné praxe  formou souvislého nebo průběžného pobytu ve firmě  spolupráce s MVŠO formou pomocné síly  v rozsahu minimálně 120 hodin / 15 pracovních dní Poznámka: z toho nejvýše 40 hodin / 5 dní může být absolvováno během 1. ročníku vše nad 120 hodin / 15 dní, maximálně však 80 hodin / 10 dní, bude převedeno do 3. roč. Student je povinen termín (harmonogram),místo realizace a kontakt své odborné praxe nahlásit vyučujícímu, popř. pracovníkům KPP, nejpozději 5 pracovních dní před nástupem na praxi!

9 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu odevzdání dokumentů o odborné praxi Dohoda o zabezpečení odborné praxe řádně vyplněná a potvrzená - 1x Záznamový arch řádně vyplněný a potvrzený - 1x Upozornění: Formulář Dohody o zabezpečení odborné praxe (jedná se o originál potvrzený ze strany MVŠO) je studentům k dispozici na studijním oddělení. Pro realizaci konkrétní odborné praxe student potřebuje dvě vyhotovení formuláře (jeden pro firmu/pracoviště realizující odbornou praxi, druhý pro následné odevzdání). Formulář Záznamového archu je k dispozici na intranetu pro studenty (materiály k předmětu).

10 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu písemné zhodnocení praxe studentem, firmou  Hodnotící zpráva studenta odevzdání tištěné verze vyplněné Hodnotící zprávy studenta  Hodnotící zpráva pracoviště odevzdání tištěné verze vyplněné a potvrzené Hodnotící zprávy pracoviště Poznámka: Formulář Hodnotící zprávy studenta a Hodnotící zprávy pracoviště je k dispozici na intranetu pro studenty (součást materiálů k předmětu Odborná praxe 2).

11 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu osobní prezentace  1x osobní prezentace vlastních dosavadních zkušeností a poznatků z odborné praxe studenta před skupinou kolegů (dle harmonogramu)  v rozvrhu výuky: „Odborná praxe 2“ (1 x 2 hod týdně)  1 výuka – jedna skupina = 21 studentů, z toho prezentuje 7 studentů  časový rozsah jedné prezentace - max. 8 minut (po prezentaci - rozbor, diskuse)  závazné přihlášení do harmonogramu nejpozději do 27. 9. 2012 (harmonogram je k dispozici v knihovně MVŠO)

12 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu tištěná verze prezentace student odevzdá tištěnou verzi své prezentace ihned po vlastní prezentaci

13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky pro udělení zápočtu účast studenta alespoň na dalších dvou setkáních  aktivní účast na setkáních, na kterých budou své zkušenosti z praxe prezentovat kolegové  účast alespoň na dvou setkáních  aktivní podíl na rozboru prezentace a diskusi

14 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Požadavky k udělení zápočtu účast na propedeutickém týdnu 11. – 15. 2. 2013 vybraná témata ekonomiky, managementu a dalších oblastí firemního prostředí (harmonogram bude upřesněn před konáním)

15 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Harmonogram Odborné praxe 2: říjen 2012 – duben 2013  odborná praxe studenta ve firmě  odevzdání požadovaných dokumentů a materiálů  osobní prezentace vlastních zkušeností a poznatků z odborné praxe před skupinou kolegů  odevzdání tištěné verze prezentace  účast alespoň na 2 setkáních, na kterých budou své zkušenosti prezentovat kolegové 11. - 15. 2. 2013Propedeutický týden průběžně, nejpozději do 26. 4. 2013 splnění podmínek k zápočtu průběžně, nejpozději do 17. 5. 2013 udělení zápočtu

16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kontakt: PhDr. Jana Marešová Kabinet profesní přípravy MVŠO (2. patro budovy TESCO SW) Jeremenkova 42 772 00 Olomouc tel: 587 332 306 email: jana.maresova@mvso.cz konzultační hodiny: středa 7.30 – 9.00 hod čtvrtek 13.30 – 15.00 hod


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Odborná praxe 2 2. ročník prezenčního studia 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google