Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF v rámci programů vědeckotechnické spolupráce MŠMT 1 –PO5ME816)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF v rámci programů vědeckotechnické spolupráce MŠMT 1 –PO5ME816)"— Transkript prezentace:

1 Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF v rámci programů vědeckotechnické spolupráce MŠMT 1 –PO5ME816) Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha, prosinec 2008

2 Zahájení projektu : duben 2008 Ukončení projektu : prosinec 2008 Řešitelé : Česká strana : VŠMIE ve spolupráci s AIPČR a s dalšími českými vysokými školami (VŠE, VUT, ZČU a další) Ruská strana : Státní univerzita řízení Moskva (2005-2006) RINKCE ( 2006) Ruská Mendělejevova chemicko-technologická univerzita ( 2007 – 2008) Cíle projektu : - analýza přípravy odborníků pro oblast inovací v ČR i ve světě - příprava studijních materiálů (publikace, skripta a další) - příprava a realizace studijního kurzu - hodnocení výsledků projektu, doporučení

3 Výsledky řešení projektu a) analýza výuky inovací na více než 50 VŠ v Evropě, USA a Austrálii ( viz pracovní sešity č. 1, 6, 8 a sylaby) b) studijní materiály: skripta: J. Dvořák a kol.-(ze 7 českých VŠ a AIP ČR): Management inovací pracovní sešity: 1.Výuka inovací na českých vysokých školách 2.Vytváření firemní kultury nepřetržité inovace. Inovační sítě. 3.Informatika a inovace 4.Inovace a ICT 5.Informace pro analýzy inovačních procesů 6.Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích (I.) 7.Proinovační firemní kultura 8. Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích (II.) 9.Nové trendy inovací ICT 10.Finanční otázky inovačních projektů 11.Procesní inovace a agilnost podniku 12.Inovace výuky inovací 13.Tvorba inovačních projektů Ostatní aktivity: - spolupráce s nakladatelstvím C.H.Beck při vydání překladu publikace: V.Trommsdorff – F.Steinhoff: Innovationsmarketing - spolupráce s VUT Brno při prezentaci překladu publikace : F.P.Boer: The Valuation of Technology

4 c) příprava a realizace studijního kurzu (2006-2008) - pro 10 účastníků z ČR - rozsah : 10 modulů, celkem 88 hod. - obhajoba závěrečné práce - vydání certifikátů d) návrh osnov pro výuku inovací na VŠ, studiu MBA a v profesních kurzech (viz dále) e) prezentace výsledků a doporučení - mezivládní komise pro česko-ruskou vědecko-technickou spolupráci - Salon inovací a investicí Moskva - vedení a plenární zasedání AIP ČR - Akademické plénum a Akademická rada VŠMIE - vedení PIBS - vědecká rada strojní fakulty ZČU Plzeň - pedagogické kolegium Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze

5 Ad d) návrh osnov pro výuku inovací na VŠ, studiu MBA a v profesních kurzech 1.Návrh vedlejší specializace „Inovační podnikání“ Rozsah : 30 kreditů ECTS, celkem 6 předmětů 1.1 : Management inovací (6 ECTS ) Definice inovací a inovačního procesu. Inovace, ekonomika a vládní politika. Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu. Timing inovací. Modely inovačního procesu a jeho strukturování Organizační uspořádání inovační funkce v podniku. Proinovační podniková kultura. Aktéři inovací (promotoři, oponenti, šampioni). Financování a podpora inovací. Soukromé a veřejné zdroje financování. Nefinanční podpora inovačního procesu. Efektivnost a evaluace inovačního procesu. Inovace jako investice. Metodické přístupy ke zjišťování úspěšnosti inovací. Omezenost přístupů založených na zjišťování současné hodnoty budoucích výnosů. Bariéry inovací. Faktory úspěšnosti inovací. 1.2 : Marketing inovací (3 ECTS) Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh.

6 1.3 : Oceňování technologií ( 6 ECTS) Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje ( VaV), hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, inovace jako investice, evaluace inovací,výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků a jeho omezení, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, skutečné a reálné opce, kreativita jako rámec opcí, metriky výzkumu a vývoje. 1.4 : Projektový management ( 6 ECTS) Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů.

7 1.5: Tvořivost a inovace ( 6 ECTS) Podstata a postavení tvořivosti v podniku. Tvořivost jako konkurenční výhoda. Původ a druhy tvořivosti. Klíčové modely tvořivosti. Vnitřní a vnější podmínky tvořivosti. Zákonitosti kognitivních procesů. Tvořivost a inovace individuální, týmové, organizační. Tvořivost a celková kvalita života. 1.6: Právo duševního a průmyslového vlastnictví ( ECTS 3) Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, funkce práva duševního vlastnictví v inovačních procesech, funkce autorského práva v inovacích, počítačové programy, databáze, podmínky pro udělení právní ochrany na technická řešení, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž. 2. Zaměření studia MBA „Inovační podnikání” U obligatorních předmětů ( jako např. Finanční management, Základy marketingu, Personální management, Organizační architektura a další) posílení důrazu na otázky, související s inovacemi.) Mezi výběrové předměty zařadit ( s dotací 10 hodin za předmět) tyto discipliny 1. Management inovací 2. Projektový management 3. Právo duševního a průmyslového vlastnictví a informačních technologií 4. Marketing inovací 5. Oceňování technologií 6. Komercionalizace inovací 7. Tvořivost a inovace 8. TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání)

8 3. Zaměření manažerských kurzů 1. Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) 2. Manažeři inkubátorů a technologických parků 3. Manažeři finančních nástrojů podporujících inovační projekty (pre-seed, seed, rizikový kapitál) 4. Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace Manažeři v těchto podnicích nemají zpravidla ekonomické vzdělání. Proto jsou pro ně úvodem určeny přednášky, kde tyto základní znalosti získají ( např. z oblasti založení podniku, finančního a manažerského účetnictví, úvodu do marketingu, právní podoby podniku apod. Na tyto předměty potom navazují specializované předměty, jako je úvod do managementu inovací, marketing inovací, TRIZ a financování firmy a inovačního procesu, efektivnost inovací a finanční analýza. Rozsah: 9 modulů po 10 výukových hodinách. 5. Manažeři pro specializované oblasti inovační činnosti Jedná se o pilotní kurz připravený v rámci programu mezinárodní spolupráce Příprava odborníků pro inovační podnikání. Jeho účastníci se seznamují se zkušenostmi z inovačního podnikání z České republiky, Ruska, některých zemí EU, popř. dalších teritorií. Rozsah: 10 modulů, celkem 88 hod.

9 Přehled modulů: Základní pojmy managementu inovací. Efektivnost inovací (8 hod.) Financování výzkumu, vývoje a inovací (6 hod.) Oceňování technologií (4 hod.) Řízení projektů v praxi (12 hod.) Inovace jako zdroj konkurenční výhody (8 hod.) Marketing inovací pro malé a střední podniky (16 hod.) Komercionalizace inovací (14 hod.) Inovace v Ruské federaci (4 hod.) Inovační zdroje vysoké školy ( na příkladě Ruské Mendělejevovy chemicko- technologické univerzity- RCHTU) (6 hod.) Komercionalizace a transfer inovačních technologií v podmínkách RF (10 hod.)


Stáhnout ppt "Kulatý stůl 4. prosince 2008 „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF v rámci programů vědeckotechnické spolupráce MŠMT 1 –PO5ME816)"

Podobné prezentace


Reklamy Google