Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk Sada: 1 Číslo materiálu v sadě: 13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Název: Present perfect and past simple Jméno autora: Mgr. Jana Novotná Předmět: anglický jazyk Jazyk: anglický, český Klíčová slova: present perfect affirmative, present perfect negative, present perfect questions, past simple affirmative, past simple negative, past simple questions Cílová skupina: žák 2. ročníku Stupeň a typ vzdělání: střední odborné Očekávaný výstup: žák si procvičí tvorbu vět v předpřítomném čase prostém a minulém čase prostém a uvědomí si rozdíl v použití těchto časů.

3 Metodický list/anotace: Žáci si na základě prezentace zopakují, jak vytvořit věty kladné a záporné v předpřítomném čase a minulém prostém čase a zároveň si procvičí tvorbu otázek v těchto časech. Žáci si uvědomí, jaký je rozdíl v použití těchto dvou časů. Datum vytvoření: 2. 11. 2012

4 1. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use present perfect or past simple. 1. Pablo Picasso ___ (paint) Guernica in 1937. 2. We ___ (live) in New York for 10 years. 3. My sister ___ (not come) home yet. 4. They ___ (not see) the horror yesterday. 5. Mary ___ (phone) me a few minutes ago. 6. Look! Someone ___ (break) my camera! 7. Lucy ___ (work) as a secretary since Christmas. 8. Carlos ___ (meet) him when they were in the army.

5 2. Complete the dialogues using the verbs in brackets. Use present perfect or past simple. 1.A: What´s the matter with Ben? B: (he / lose/ his bag) _____________________________. A: (when / he / lose/ it?) ___________________________ ? 2.A: What´s that piece of paper? B: It´s my certificate. (I / pass/ my exam) ______________. A: (What mark / you / get?) _________________________ ? 3.A: Why are you crying? B: Look. (I / cut / my finger) _________________________. A: (How / it / happen?) _____________________________?

6 3. Are the sentences right (R) or wrong (W)? Correct the ones that are wrong. 1.The plane has just taken off. __________ 2.Where have you been born? __________ 3.How many novels did Christie wrote? __________ 4.I wanted to phone her last night but I forgot. __________ 5.Oh! I´ve cut my finger! It´s bleeding! __________ 6.How long have Jim made this model? __________ 7.Einstein has developed the theory of relativity. __________ 8.My parents got married 25 years ago. __________ 9.Have you reads any of Shakespeare´s plays? __________

7 4. Complete the dialogue. Use present perfect or past simple. Policeman: Mr. Smith, how many times ___ (you / be) in prison? Joe Smith: Twice. Policeman: When ____ (you / finish) your last prison sentence? Joe Smith: I ___ (come) out of prison about 3 months ago. Policeman: How long ___ (you / live) in this town? Joe Smith: I ___ (move) here when I got married. Policeman: And when ___ (you / get married)? Joe Smith: I ___ (get married) 6 years ago. But my wife ___ (leave) me a few days ago.

8 Použité zdroje: vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google