Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Výchova k občanství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Výchova k občanství."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Výchova k občanství Ročník : 6. Téma : První pomoc Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

2 PRVNÍ POMOC

3 První pomoc Co je to první pomoc? první pomoc je soubor skutečně jednoduchých a velice účelných opatření a úkonů na sebe navazující pomocí těchto úkonů je možné v případě náhle vzniklého akutního stavu (úrazu) zabránit závažným zdravotním důsledkům a případně i smrti člověka většinou se jedná o laickou první pomoc před příjezdem Zdravotnické záchranné služby, nebo jiného kvalifikovaného odborníka poskytnout první pomoc je povinen každý, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

4 První pomoc - dělení Technická první pomoc odstranění příčiny úrazu a zajištění bezpečného prostředí pro poskytnutí PP může se jednat o vytáhnutí postiženého z hořícího domu, umístění výstražného trojúhelníku při dopravnách nehodách nebo odstranění kontaktu vodiče pod proudem s postiženým Laická první pomoc soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení do laické PP spadá zavolání odborné zdravotnické PP, péče o postiženého do příjezdu zdravotnické záchranné služby, případně improvizovaný transport

5 První pomoc - dělení Odborná zdravotnická první pomoc úkony prováděné zdravotnickým personálem (lékaři, sestry, záchranáři, apod.) spadá sem aplikace léků, použití diagnostických (např. EKG) a léčebných (např. defibrilátor) přístrojů

6 Základní činnosti prioritní je zajištění průchodnosti dýchacích cest záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti a zastavení masivního krvácení, v nouzi stlačením rány holými prsty nejpozději v tomto okamžiku voláme zdravotnickou záchrannou službu do příjezdu provádíme nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst prioritu má srdeční masáž umělé dýchání provádíme většinou jen u dětí (2× za minutu 1 vdech), u dospělých jen v případě, že záchranu poskytují dva lidé masáž srdce pokud možno NEPŘERUŠUJEME.

7 Zavolání záchranné služby je možno zavolat na tísňovém telefonním čísle ZZS 155 nebo za použití jednotného evropského čísla tísňového volání 112 je nutné sdělit pokud možno co nejstručněji a nejpřesněji co nejvíce informací o místě nehody a rozsahu zranění v případě nouzového volání je dobré uvést tyto informace: Kde se událost stala nejlépe přesnou adresu nehody (jméno, město, místo ulice, číslo popisné) v otevřené krajině je nutné popsat významné orientační body, v případě více zachránců se může jeden ze zachránců vydat záchranné službě naproti Pokud došlo k nehodě v místech nedostupných pro vozidla

8 Zavolání záchranné služby Co se stalo jedná-li se o úraz, otravu, autonehodu atp., popište rozsah zranění, případně sdělte počet zraněných osob, zda se jedná o dítě či dospělého člověka, jsou-li zranění při vědomí a zda dýchají Kdo volá uveďte své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte umožňuje-li to stav postiženého, vydržte na telefonu a řiďte se pokyny dispečera záchrannou službu voláme ještě před poskytnutím první pomoci v případě, že je postižen dospělý člověk je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou službu až po 1 minutě srdeční masáže a umělého dýchání

9 Hloubka bezvědomí Hodnocení hloubky bezvědomí můžeme rozlišit takto: Bdělost nemocný či zraněný má otevřené oči, vnímá své okolí, nemusíme jej oslovovat, abychom se ujistili o jeho vědomí Reaguje na slovní podnět na naše oslovení reaguje Reakce pouze na bolestivý podnět (štípnutí apod…) nemocný je v nebezpečí ucpání dýchacích cest zapadnutím jazyka Nereaguje ani na bolestivé podněty odborný termín kóma, který je hojně laiky používán i pro předchozí stavy

10 Vyšetření dýchání nejdříve bychom měli zjistit,jestli postižený nemá něco v dutině ústní, poté mu uvolnit dýchací cesty a nakonec zkontrolovat jestli sám dýchá pokud bychom první krok provedli na druhém místě nebo až naposled, nečistoty z dutiny ústní by zapadly do uvolněných dýchacích cest a postižený by se nám udusil pacientovi otočíme hlavu na stranu, otevřeme ústa a podíváme se, zda-li v nich není žvýkačka, bonbon, zubní protéza, zvratky či něco jiného co tam nepatří → pokud ano, pomocí prstů obalenými např. v kapesníku postiženému opatrně od jednoho koutku k druhému dutinu ústní vytřeme musíme si dávat pozor abychom nečistoty nezatlačili hlouběji do dýchacích cest

11 Vyšetření dýchání když máme čistou dutinu ústní, tlakem na čelo a tahem za bradu postiženému zakloníme hlavu tím jsme uvolnili dýchací cesty sledujeme hrudník - pokud nevidíme dýchací pohyby nebo vidíme jen ojedinělé nádechy, zahájíme resuscitaci

12 Vyšetření krevního oběhu vzhledem k velkému zdržení (u pacienta bez pulsu až minuta) se podle současných návodů u nereagujících a nedýchajících pacientů hledání pulsu neprovádí u laika existuje totiž riziko, že cítí svůj vlastní puls, který falešně považuje za puls postiženého z tohoto důvodu není hmatání pulzu u osob v bezvědomí doporučováno a vyšetřování pulzu není součástí postupů laické první pomoci puls je nejlépe hmatný na krkavici, na tepně na zápěstí, na stehenní tepně - pod tříselným vazem

13 Stabilizovaná poloha jejím cílem je udržení průchodných dýchacích cest a snížení rizika vdechnutí zvratků ani jedno ani druhé tím není definitivně zajištěno bezvědomý jedinec musí být trvale kontrolován a jeho poloha korigována Popis poloha je na boku je zajištěna pokrčením dolní končetiny strany, na níž postižený leží druhá dolní končetina je natažena horní končetina strany, na níž tělo spočívá je natažena a zapažena zakloněná hlava spočívá na druhé horní končetině, která je skrčena v lokti

14 Seznam použitých zdrojů http://www.vitalia.cz [online]. [cit. 2011-04-28]. První pomoc. Dostupné z WWW:. http://zelinkova-szs.wz.cz [online]. [cit. 2011-04-28]. Obrázek. Dostupné z WWW:. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-04-28]. První pomoc. Dostupné z WWW:. http://www.kolin.cz [online]. [cit. 2011-04-28]. Defibrilátor. Dostupné z WWW http://www.kolin.cz/Obcane-koupili-policiim-defibrilatory>. http://www.prvni-pomoc.info [online]. [cit. 2011-04-28]. První pomoc. Dostupné z WWW http://www.prvni-pomoc.info/download/prvni_pomoc.pdf>.


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Výchova k občanství."

Podobné prezentace


Reklamy Google