Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA"— Transkript prezentace:

1 IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

2 Geometrický popis uspořádání částic v krystalu
Polohu částic, z nichž se skládá krystal, je vhodné udávat vzhledem k trojrozměrné soustavě rovnoběžek, jež rozděluje prostor na shodné rovnoběžnostěny. Mezi nejjednodušší patří rovoběžnostěny pravoúhlé, z nichž nejjednodušší je krychle.

3 Geometrický popis uspořádání částic v krystalu
Základní (elementární) buňka Základní buňka je základní útvar (rovnoběžnostěn) obsazený určitým způsobem částicemi.

4 Geometrický popis uspořádání částic v krystalu
Ideální krystalová mřížka Ideální krystalová mřížka je soustava pravidelně rozlože- ných částic pevné látky v prostoru, utvořená z velkého počtu základních buněk.

5 Geometrický popis uspořádání částic v krystalu
Ideální krystalová mřížka Ideální krystalová mřížka vznikne posouváním základní buňky podél jejích prodloužených hran.

6 Druhy krystalových mřížek se od sebe odlišují tvarem
buněk, jejich rozměry, polohami částic apod. Elementární buňkou je rovnoběžnostěn, který je charakterizován dálkami hran a, b, c a úhly  ,  , . Tyto parametry určují vlastnosti příslušné krystalické látky.

7 Druhy krystalových mřížek se od sebe odlišují tvarem
buněk, jejich rozměry, polohami částic apod. Podle parametrů elementární buňky rozlišujeme krystalové soustavy: 1. Trojklonná soustava, 2. Jednoklonná soustava, 3. Kosočtverečná soustava, 4. Klencová soustava, 5. Čtverečná soustava, 6. Šesterečná soustava, 7. Krychlová soustava.

8 1. Trojklonná (triklinická)
a  b  c  a,        2. Jednoklonná (monoklinická) a  b  c  a,  = 90°       3. Kosočtverečná (ortorombická) a  b  c  a,  =  =  = 90° 4. Klencová (trigonální rombická) a = b = c,  =  =   90° 5. Čtverečná (tetragonální) a = b  c,  =  =  =90° 6. Šesterečná (hexagonální) a = b  c,  =  = 90°,  = 120° 7. Krychlová (kubická) a = b = c,  =  =  = 90°

9 Krychlová (kubická) soustava
Základní buňka má tvar krychle. aPo = 0,334 nm aAl = 0,405 nm aFe = 0,287 nm Mřížková konstanta a - udává délku hrany krychle.

10 Krychlová (kubická) soustava
Základní buňka: - primitivní (prostá), Primitivní buňka má částice ve vrcholech krychle. V přírodě se toto rozložení vyskytuje vyjímečně.

11 Krychlová (kubická) soustava
Základní buňka: primitivní (prostá), plošně centrovaná, Kovy Al, Ni, Cu, Ag, Au … Plošně centrovaná buňka má částice umístěné ve vrcho- lech krychle a ve středech jejích stěn.

12 Krychlová (kubická) soustava
Základní buňka: primitivní (prostá), plošně centrovaná, prostorově centrovaná. Kovy Fea, Li, Na, Cr, W... Prostorově centrovaná buňka má částice umístěné ve vrcholech krychle a v jejím středu.

13 Hustota látky je dána podílem hmotnosti tělesa a jeho objemu.
Částice ve vrcholu krychle patří 8 elementárním buňkám. Částice ve středu stěny krychle patří 2 elementárním buňkám. Částice ve středu krychle patří 1 elementární buňce.

14 Hustota látky Krychlová prostá soustava
Z částice ve vrcholu krychle na objem jedné elementární buňky připadá 1/8. Na objem elementární buňky připadá 1 atom.

15 Hustota látky Krychlová prostorově centrovaná soustava
Z částice ve vrcholu krychle na objem jedné elementární buňky připadá 1/8 a jedna částice je v její středu. Na objem elementární buňky připadají 2 atomy.

16 Hustota látky Krychlová plošně centrovaná soustava
Z částice ve vrcholu krychle na objem jedné elementární buňky připadá 1/8 a z částice ve stěně krychle 1/2. Na objem elementární buňky připadají 4 atomy.

17 Test 1 Krystalické pevné látky jsou charakterizovány:
a) přibližně pravidelným rozložením nejbližších částic kolem vybrané částice, b) pravidelným rozložením nejbližších částic kolem vybrané částice, c) pravidelným uspořádáním částic, z nichž se skládají, d) nepravidelným uspořádáním částic, z nichž se skládají. 1

18 Test 2 Uvnitř monokrystalu jsou částice uspořádané tak, že:
a) částice nejbližší k vybrané částici jsou kolem ní uspořádané pravidelně, b) se skládají z velkého počtu krystalků, c) určité rozložení částic se periodicky opakuje v celém krystalu, d) jsou nepravidelně uspořádány. 2

19 Test 3 Základní nebo elementární buňka je:
a) základní útvar obsazený částicemi určitým způsobem, b) atom, z něhož je daná látka vytvořena, c) oblast, v níž se nacházejí atomy, d) vždy krychle s objemem V = a3. 3

20 Test 4 Na objem elementární buňky krychlové soustavy
plošně centrované připadají: a) dva atomy, b) jeden atom, c) čtyři atomy, d) osm atomů. 4

21 Test 5 Na objem elementární buňky krychlové soustavy
prostorově centrované připadají: a) dva atomy, b) jeden atom, c) čtyři atomy, d) osm atomů. 5

22 Test 6 Na objem elementární buňky krychlové soustavy prosté připadají:
a) dva atomy, b) jeden atom, c) čtyři atomy, d) osm atomů. 6


Stáhnout ppt "IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google