Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K otázce aplikace PPP v politikách a příkladech Evropské unie Petr Zahradník EU Office, Česká spořitelna Praha, 19. září 2007 Připraveno pro konferenci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K otázce aplikace PPP v politikách a příkladech Evropské unie Petr Zahradník EU Office, Česká spořitelna Praha, 19. září 2007 Připraveno pro konferenci."— Transkript prezentace:

1 K otázce aplikace PPP v politikách a příkladech Evropské unie Petr Zahradník EU Office, Česká spořitelna Praha, 19. září 2007 Připraveno pro konferenci “Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru”

2 Vymezení PPP v politikách EU - explicitní (specifické nástroje, politiky, strategie a přístupy) - implicitní (například strukturální a kohezní politika; program rozvoje venkova, zemědělství a rybolovu, nové iniciativy EIB) - experimentální (například ESRIF – Evropské fórum pro bezpečnostní výzkum a inovace)

3 Explicitní vymezení PPP v pojetí EU -Termín PPP není na úrovni EU legislativně definován, nicméně v praxi fungování institucí je jím chápána spolupráce mezi veřejnými autoritami (na nejrůznějších úrovních) a soukromými podnikatelskými i neziskovými entitami, která je převážně zaměřena na zajištění financování, pořízení, renovaci, management nebo údržbu infrastruktury, či zajištění služby

4 -Zelená kniha (Květen 2004) -Zahájení debaty o PPP na úrovni exekutivy EU; -Cíl: přizpůsobit komunitární pravidla systému veřejných zakázek a koncesí k usnadnění rozvoje PPP Explicitní vymezení PPP v pojetí EU

5 -Během přibližně 10 minulých let se PPP pozvolna rozvinul v několika členských státech; stále však zůstává značný potenciál jeho růstu; -V současné době používán v řadě oblastí, které byly ještě donedávna typicky ztotožňovány s veřejným sektorem

6 Explicitní vymezení PPP v pojetí EU -Zkušenost členských zemí EU je zaměřena v převážné míře na realizaci infrastrukturních projektů a projektů v dopravě, veřejném zdravotnictví, vzdělávání, zajišťování veřejné bezpečnosti, odpadovém hospodářství a distribuci vody; -Společné charakteristiky dosud realizovaných projektů: relativně dlouhodobé trvání spolupráce (partnerství), nároky na finanční pokrytí realizace projektu, strategická role soukromého sektoru ve smyslu očekávaného zajištění realizace různých projektových fází – návrhu, vyhotovení, implementace

7 Zelená kniha -Hledání souladu se smlouvou EU – zejména principy zajištění svobody poskytování služeb a zakládání firem a podnikatelských aktivit; -Specifikuje dva hlavní formáty PPP: -Smluvní formát (koncesní) -Institucionální formát (joint-venture)

8 Smluvní formát Založen výlučně na bázi smlouvy, kontraktu o partnerství; Zahrnuje různé styčné plochy spolupráce, které určují cíle a zodpovědnost soukromého partnera (Private Finance Iniciative)

9 Institucionální formát Zahrnuje vytvoření entity sdílené společně veřejným i soukromým partnerem. Entita jako celek (právnická osoba) je pak zodpovědná za dodání práce či služby, mající veřejný prospěch. Přímá vazba partnerů umožňuje veřejnému partnerovi přímější přístup k ovlivnění a prosazení svých zájmů i kontinuálně v průběhu řešení projektu

10 Zelená kniha – deklarované efekty -Vytvářet účinnější preventivní nástroj proti korupci; -Vytvoření efektivní evaluační a monitorovací procedury; -Sdílení vzájemných priorit obou sektorů; -Úspora veřejných výdajů a věcná oprávněnost projektů a aktivit; soukromý sektor přebírá (ale nevlastní) veřejný úkol a zodpovědnost za něj

11 Výběr pozitivních příkladů -Belgie: digitální město Antverpy: společná IT společnost mezi městem a cca 50 soukromými investory, s opcí vstoupit či vystoupit po každém dokončeném projektu; -Rakousko: inovace: založení kompetenčních a inovačních center (Vídeň, univerzita, soukromé subjekty; veřejné internetové kiosky; -Německo: inovace, IT: sdílená EU databáze s interaktivními a komunikativními prvky; -Slovensko + Nizozemsko: e-Tax

12 Výběr zatím neúspěšných příkladů, či krachů -Dálnice v Maďarsku (příliš vysoké poplatky) -Rakousko – Adonis -Galileo -D 47 -Důležité respektovat časový faktor; pozitivní efekty mohou být dosaženy až ve „druhé vlně“

13 Děkuji Vám za Vaši pozornost Petr Zahradník pzahradnik@csas.cz


Stáhnout ppt "K otázce aplikace PPP v politikách a příkladech Evropské unie Petr Zahradník EU Office, Česká spořitelna Praha, 19. září 2007 Připraveno pro konferenci."

Podobné prezentace


Reklamy Google