Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní síť pro venkov. Obsah  Cíle, nástroje a zásady Sítě  Organizační zajištění Sítě  Tématické pracovní skupiny  Kontaktní místa Sítě  Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní síť pro venkov. Obsah  Cíle, nástroje a zásady Sítě  Organizační zajištění Sítě  Tématické pracovní skupiny  Kontaktní místa Sítě  Informační."— Transkript prezentace:

1 Celostátní síť pro venkov

2 Obsah  Cíle, nástroje a zásady Sítě  Organizační zajištění Sítě  Tématické pracovní skupiny  Kontaktní místa Sítě  Informační portál Sítě  Aktivity Sítě, rozpočet na rok 2009  Krajská a okresní setkání Sítě 2009

3 Celostátní síť pro venkov  Činnost Sítě zahájena 11.11.2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV  Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství ČR  Síť je „komunikačním mostem“ mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby  Síť je podřízena společné Evropské Síti pro rozvoj venkova  Síť bude hrát klíčovou roli při formování přístupu k venkovu a zemědělství po roce 2013  Síť propaguje nejen aktivity Ministerstva zemědělství ČR, ale i subjektů činných ve venkovském prostoru a zemědělství, jak u nás, tak i v zahraničí

4 Cíle Sítě  Seskupení organizací a státní správy zapojených do podpory rozvoje venkova a zemědělství.  Tvorba vhodných podmínek pro spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.  Sběr informací a dat o nejlepších poznatcích a osvědčených postupech, vyhodnocení zkušenosti dobré a špatné praxe.  Organizace seminářů, jednání k problematice rozvoje venkova a zemědělství.  Vytvoření informačního systému Sítě – aktivity k propagaci MZe a PRV, informace o projektech, interní informace pro členy Sítě webový portál Sítě.

5 Nástroje Sítě  Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání  Informační systém  Poskytování informací  Databáze expertů a poradců, certifikace poradců pro osu III a IV PRV

6 Zásady Sítě  Členové Sítě a organizace veřejného i soukromého sektoru společně konfrontují názory  Síť je tedy vhodná platforma top down, bottom up  Vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, kdy spoluúčast na Síti musí vycházet z přesvědčení a transparentnosti

7 Organizační zajištění Sítě MZe Řídící orgán rozhodovací funkce Koordinační Výbor Regionální a Krajské sítě Sekretariát výkonná funkce Tématické pracovní skupiny Členové Sítě na národní úrovni poradní funkce Členové Sítě na regionální a krajské úrovni

8 Tématická PS Leader  Cíl: poskytnutí aktuálních informací k problematice osy Leader konzultace MAS k realizaci místní rozvojové spolupráce a k realizaci projektů spolupráce zajištění technické podpory MAS v rámci osy Leader

9 Tématická PS Best practice  Cíl: příprava metodiky o výběru projektů „Best practice“ připravit metodický postup za účelem výběru projektů o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech

10 Kontaktní místa Sítě Ministerstvo zemědělství ČR Krajská pracoviště agentur pro zemědělství a venkov Regionální pracoviště agentur pro zemědělství a venkov

11 Informační portál Sítě  Zřízení informačního portálu Sítě – říjen 2009  Databáze členů Sítě  Databáze projektů nejlepší praxe a databáze mezinárodních projektů nejlepší praxe  Databáze expertů a poradců  Nástroj na vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci  Databáze a přehled o socio-ekonomických charakteristikách venkova  Dočasný provoz na www.mze.cz

12 Aktivity Sítě  Akční plán Sítě – podepsán ministrem 19.8.2008  Oficiální zahájení činnosti dne 11.11.2008  Jednací řád – podepsán ministrem 22.12.2008  Statut Sítě – podepsán ministrem 22.12.2008  Příprava ročních prováděcích plánů – RPP RPP – Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání RPP – Informační systém

13 Rozpočet na rok 2009 Rozpočet celkem 2007 - 2013173 mil. Kč Rozpočet plán 200928 962 tis. Kč Nástroj 3.1 rok 2009 (Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání) 21 482 tis. Kč Nástroj 3.2 rok 2009 (Informační systém) 5 480 tis. Kč Nástroj 3.3 rok 2009 (Poskytování informací) 2 mil. Kč

14 Aktivity Sítě  Jednání Evropské sítě pro rozvoj venkova  Školení Agentur pro zemědělství a venkov  Jednání koordinačního výboru Sítě  Krajská a okresní setkání Sítě  Konference k pozemkovým úpravám  Spoluúčast na setkání LeaderFest  Podpora prezentace MAS na Zemi živitelce  Konference k rozvoji venkova – podzim 2009  Semináře, školení, workshopy pro partnery Sítě

15 Krajská a okresní setkání Sítě 2009  Krajská a okresní setkání probíhala od konce března do května 2009  Další okresní setkání byla realizována v červnu a červenci 2009  V září a říjnu budou probíhat semináře a jednání k přípravě aktivit Sítě pro rok 2010

16 Děkuji za pozornost Ing. Zuzana Dvořáková zuzana.dvorakova@mze.cz Odbor venkovských podpor PRV Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Celostátní síť pro venkov. Obsah  Cíle, nástroje a zásady Sítě  Organizační zajištění Sítě  Tématické pracovní skupiny  Kontaktní místa Sítě  Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google