Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLUŽBY Nevýrobní složka hospodářství. Nejdynamičtěji se rozvíjející sektor hospodářství (za 10 let vzrostl o 15% podíl na HDP na 55%). Maloobchod, peněžnictví,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLUŽBY Nevýrobní složka hospodářství. Nejdynamičtěji se rozvíjející sektor hospodářství (za 10 let vzrostl o 15% podíl na HDP na 55%). Maloobchod, peněžnictví,"— Transkript prezentace:

1 SLUŽBY Nevýrobní složka hospodářství. Nejdynamičtěji se rozvíjející sektor hospodářství (za 10 let vzrostl o 15% podíl na HDP na 55%). Maloobchod, peněžnictví, školství, věda a výzkum, zdravotní a sociální péče, stravovací a ubytovací zařízení, státní správa a samospráva, kultura, tělovýchova, sport, rekreace...

2 Charakteristická je stupňovitost - čím větší sídlo, tím větší nabídka druhů služeb a vyšší počet zařízení a větší rozsah zázemí (spádové oblasti). Školství, věda a výzkum se někdy vyčleňují jako kvarterní sektor. Slabé dotace do kvartéru jeho rozvoji neprospívají a zaostáváme za ostatními vyspělými i rozvojovými zeměmi Evropy i světa.

3 Cestovní ruch a rekreace
Forma lidských činností spojená s cestováním do oblastí KS, které jsou schopny tento pohyb vyvolat. Je spojena především s využívání volného času. Např. krátkodobá rekreace, pobytové zájezdy, horská turistika, návštěvy kulturních a sportovních událostí, cestování za obchodem, vzděláním, pracovní výjezdy (kongresy)…

4 Předpoklady pro rozvoj CR
Selektivní (kdo a v jaké míře se účastní CR) Lokalizační Přírodní (geomorfologické, klimatické, hydrologické, vegetační poměry…) Kulturněhistorické (cenné stavby a památky, hodnotná architektura, kulturní tradice a zvyky, duchovní bohatství…. 3) Realizační (dopravní dostupnost a materiálnětechnická základna)

5 Ad 1) - aktivní CR ( příjezd zahranič
Ad 1) - aktivní CR ( příjezd zahranič.turistů) Od roku 96 mírná klesající tendence, stále více se jich však ubytovává, ale zůstávají kratší dobu - pasivní CR (výjezdy našich občanů do zahraničí) od roku 93 prudký nárůst s maximem v r.2000 (nejčastěji přes Německé a Slovenské hranice)

6 Domácí CR (realizovaný našimi občany v ČR) - většinou za odpočinkem, poznáváním a vzděláním - světově ojedinělé chalupaření a chataření (tzv.druhé bydlení)

7 Ad 2) Nejvýznamější oblasti CR jsou: - Horské a podhorské oblasti Krkonoš, Šumavy a Jeseníků a Beskyd - lázeňský trojúhelník (KV-ML-FL) - Praha (kulturněhistorické památky) Památky v seznamu UNESCO: Praha, Brno, Olomouc, Kroměříž, Litomyšl, Telč, Třebíč, Ždár n.S., Kutná Hora, Český Krumlov, Holašovice, Lednicko-Valtický areál, Slovácký verbuňk

8

9

10 Ad 3) Kvalita dopravy, ubytovacích zařízení a doprovodných služeb se zlepšuje, ale stále zaostáváme za nejvyspělejšími zeměmi Evropy

11

12

13

14 Kontrolní otázky: Co se rozumí pod pojmem služby?
Vyjmenuj několik příkladů služeb, které se poskytují v místě tvého bydliště. Kdo je financuje? Na konkrétním příkladu uveď hierarchii služeb. Proč je kvartérní sektor důležitý pro rozvoj země. Podle mapy ve šk.atlase ČR lokalizuj všechny města, kde sídlí vysoké školy. Co je to cestovní ruch? Jaké jsou předpoklady rozvoje cest.ruchu u nás? Převažuje u nás pasivní nebo aktivní cest.ruch?

15 Co rozumíme pojmem chalupaření a chataření a proč se u nás významně rozvinul.
Které oblasti jsou u nás nejvíce navštěvovány zahraničními turisty a proč? Lokalizuj všechny památky vyhlášení UNESCO v ČR? Ve kterém ročním období přijíždí nejvíce turistů? Odkud k nám cestuje nejvíc turistů? Co brání rychlejšímu rozvoji cest.ruchu u nás?


Stáhnout ppt "SLUŽBY Nevýrobní složka hospodářství. Nejdynamičtěji se rozvíjející sektor hospodářství (za 10 let vzrostl o 15% podíl na HDP na 55%). Maloobchod, peněžnictví,"

Podobné prezentace


Reklamy Google