Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světové hospodářství • propojení národních ekonomik prostřednictvím mezinárodních integrací • předpoklady rozvoje: světové ekonomické integrace světové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světové hospodářství • propojení národních ekonomik prostřednictvím mezinárodních integrací • předpoklady rozvoje: světové ekonomické integrace světové."— Transkript prezentace:

1 Světové hospodářství • propojení národních ekonomik prostřednictvím mezinárodních integrací • předpoklady rozvoje: světové ekonomické integrace světové trhy a finance mezinárodní dělba práce • hospodářská činnost lidí (zaměstnanost 2007) - 3-4 části (sektory → hospodářská odvětví) I. sektor (primér, prvovýroba; 40,5 %; ↓) - lov, rybolov, lesní a vodní hospodářství, zemědělství, těžba surovin II. sektor (sekundér, druhovýroba; 20,5 %; ↓ x RZ ↑) - průmysl, stavebnictví, nákladní doprava)

2 III. sektor (terciér, služby; 39 %; ↑)
- osobní doprava, rekreace a cestovní ruch, školství, zdravotnictví u nejvyspělejších států světa vyčleňován: IV. sektor (kvartér - služby placené z veřejných rozpočtů) - věda, výzkum, vysoké školství • VS x RZ 2 hlediska: I. zaměstnanost v sektorech NH VS = převaha zaměstnanosti ve službách (vysoká mechanizace a automatizace v Z a P) x RZ = v Z II. hrubý domácí produkt (HDP) = celková hodnota vyrobeného zboží a služeb ve státě za rok (v USD / 1 obyvatele)

3 1. Lichtenštejnsko 118 000 1. Zimbabwe 200
(2008) 1. Lichtenštejnsko Zimbabwe 2. Katar ropa 2. DR Kongo 3. Lucembursko Burundi 4. Bermudy cest. ruch 4. Libérie 5. Kuvajt Somálsko 6. Norsko Guinea-Bissau 600 • jádrové oblasti = hospodářsky nejrozvinutější území (vysoká koncentrace P., O., služeb a dopravy), hospodářská a politická moc 3 centra: západní Evropa USA Japonsko + Izrael, RJA, Australský svaz = 70 % HDP (52 % průmyslu) x 38 % rozlohy souše, 20 % obyvatel - většinou na severní polokouli → „bohatý Sever“

4 • periferní oblasti = oblasti s nízkou hospodářskou vyspělostí území s nepříznivými přírodními podmínkami Střední Amerika, Balkánský poloostrov, subsaharská Afrika = „chudý Jih“ → 4. svět (nejchudší státy na jih od Sahary) → NIZ Asie, LA ČR → Praha a okolí, Ostravsko → Podkrkonoší, kraj Vysočina

5 • 3 typy ekonomiky I. zemědělská (agrární) → prvovýroba (samozásobitelské Z. - naturální) II. průmyslová (industriální) → průmyslová revoluce ( stol.) → vědecko-technická revoluce (druhá polovina 20. stol.) III. informační postindustriální → služby, věda, výzkum, vzdělání Současné světové hospodářství má průmyslově-zemědělský charakter.

6 • národní bohatství přírodní zdroje - přírodní složky krajiny, využívané pro potřeby lidí → obnovitelné (voda, sluneční záření, půda, rostlinstvo, geotermální a větrná energie) → neobnovitelné (uhlí, ropa, rudy) společenské zdroje - vytvořené prací lidí → hmotné (obydlí, vesnice a města, továrny, silnice, železnice) → nehmotné (vzdělání, kulturní služby, zdravotnictví, věda a výzkum, státní správa a samospráva)


Stáhnout ppt "Světové hospodářství • propojení národních ekonomik prostřednictvím mezinárodních integrací • předpoklady rozvoje: světové ekonomické integrace světové."

Podobné prezentace


Reklamy Google