Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Libor Sovadina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Libor Sovadina"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Libor Sovadina
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jaderná reakce FY_072_Jaderná energie_Jaderná reakce Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky v oblasti jaderných reakcí a jejich využití v životě člověka Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 výroba elektrické energie v jaderné elektrárně.
Jaderná reakce Jaderná reakce je přeměna atomových jader, která může probíhat samovolně nebo být vyvolaná působením jiného jádra nebo částice (včetně fotonu). Dochází při ní jak ke změně struktury zúčastněných jader, tak ke změně jejich pohybového stavu. Pro jaderné reakce platí : Zákon zachování elektrického náboje Zákon zachování počtu nukleonů Zákon zachování energie Jaderné reakce probíhají nejčastěji v jaderném reaktoru a hlavní využití je výroba elektrické energie v jaderné elektrárně.

4 Princip štěpné jaderné reakce
Štěpení uranu U235 probíhá tak, že po průniku pomalého neutronu do jádra se toto složené jádro s velkou pravděpodobností rozpadne na 2 přibližně stejně těžké části, při tom dojde k uvolnění 2 až 3 volných neutronů. Tyto neutrony mohou vyvolat štěpení dalšího jádra uranu U235. Štěpnou reakci lze znázornit rovnicí : Poprvé bylo štěpení pozorováno roku 1938 něm. chemiky Otto Hahnem a Fritz Strassmannem u izotopu uranu 235.

5 Využití v praxi 1. Neřízená řetězová reakce, tedy že se nechají reagovat všechny vzniklé neutrony, reakce končí výbuchem tzv. atomové bomby. k tomu se používají izotopy 235U, 233U, 239Pu.

6 2. Řízená řetězová reakce, tehdy se nechá reagovat pouze 1 neutron
2. Řízená řetězová reakce, tehdy se nechá reagovat pouze 1 neutron. To je využito v jaderných elektrárnách. První řízenou řetězovou reakci s použitím moderátoru provedl italský fyzik Enrico Fermi 2. prosince 1942 pod stadionem Chicagské univerzity Enrico Fermi

7 Štěpná reakce: neutron rozštěpí jádro Uranu, z něho se uvolní další tři neutrony, které štěpí další jádra uranu; zároveň se uvolní energie

8 Schéma tlakovodního reaktoru

9 Jaderný reaktor Schéma jaderného reaktoru
Ocelová nástavba horního bloku jaderného reaktoru

10 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Nagasakibomb.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Enrico Fermi jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Kernzerfall.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: PressurizedWaterReactor.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z:

11 Použité zdroje: Atomovy reaktor.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Wwer-1000-scheme.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Libor Sovadina"

Podobné prezentace


Reklamy Google