Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROCVIČOVÁNÍ NOTOVÉHO PÍSMA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROCVIČOVÁNÍ NOTOVÉHO PÍSMA"— Transkript prezentace:

1 PROCVIČOVÁNÍ NOTOVÉHO PÍSMA
Změny, které provedete při procvičování, neukládejte.

2 ! POZOR ! úkoly, které jsou shromážděny v této kapitole na procvičování notového písma, jsou ve dvojím provedení některé se plní při základním nastavení PowerPointu, jiné v režimu „ Prezentace “ proto je nutné číst poznámky na spodní liště pod obrázky PROVEDENÉ ZMĚNY NEUKLÁDEJTE

3 poznej dané typy not - přiřazuj
V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Přiřaď správně názvy na lístcích k daným typům not.

4 urči, jak dlouhé tóny dané noty představují
V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Přiřaď správně názvy na lístcích k daným typům not. Přiřaď délku trvání tónu zapsanou na lístku ke správnému typu noty.

5 přiřaď noty podle délky trvání
na 2 doby na ½ doby na 4 doby na 1 dobu na ¼ doby V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Uchop správný typ noty a přiřaď ho k odpovídající délce tónu.

6 zapiš dané typy not a napiš, jak dlouho trvají
půlová osminová celá čtvrťová šestnáctinová Využít psaní v interaktivní tabuli při režimu „ Prezentace “. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní na normální tabuli a otázky zodpoví.

7 podle délky trvání a doplň názvy
zapiš správné typy not podle délky trvání a doplň názvy na 4 doby na 2 doby na 1 dobu na 1/2 doby na 1/4 doby Využít psaní v interaktivní tabuli v režimu „ Prezentace “. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní na normální tabuli a otázky zodpoví.

8 přiřaď k taktovacím schématům označení taktů
V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Přemísti označení taktu ke správnému schématu taktování.

9 nakresli schémata taktování pro dané typy taktů
Využít psaní v interaktivní tabuli v režimu „ Prezentace “. Teprve po splnění úkolu dalším kliknutím předvede učitel žákům správné řešení.

10 Zkrácené hudební ukázky s mírně zhoršenou kvalitou zvuku.
poznej, na kolik dob jsou následující hudební ukázky, doplň označení taktu, nakresli taktovací schémata a taktuj k hudbě 1. 2. Tento úkol plnit v režimu „ Prezentace “ s využitím možnosti psaní v interaktivní tabuli, nebo ho splnit vedle na obyčejnou tabuli. Učitel může před vlastní prací hudební ukázky v základním nastavení PowerPointu různě přeskupit. Změny však neukládejte! /4 takt /4 takt /4 takt 3. Zkrácené hudební ukázky s mírně zhoršenou kvalitou zvuku.

11 zařaď známé písně do skupin, podle toho v jakém jsou taktu
Využít psaní v interaktivní tabuli v režimu „ Prezentace “. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní na normální tabuli a otázky zodpoví.

12 procvičuj stupnici a moll
označ půltóny V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace“. Uchop lístek s názvem noty, přemísti ho pod správnou notu a umísti označení půltónů.

13 procvičuj stupnici a moll ( 1 )
V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Uspořádej noty do notové osnovy, přiřaď k nim názvy a umísti označení půltónů.

14 procvičuj stupnici a moll ( 2 )
Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní na normální tabuli.

15 doplň správně podstatná jména
U L . T O T I R Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “. Místo teček doplňujte názvy not. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, můžete tento úkol splnit ústně. 1. HAD, 2. CEDULE, 3. DEHET, 4. FAGOT, 5. HADICE, 6. CAR, 7. HAFAN, 8. DELEGACE, 9. FIALA N L . I L .

16 posuvná znaménka - přiřazuj
křížek béčko odrážka V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Přemísti posuvná znaménka ke správným názvům.

17 napiš názvy not, když před nimi budou následující znaménka
g h e f a c d Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní ústně. tóny se dají zvyšovat i snižovat dokonce o dva půltóny 2x zvýšený tón c se bude jmenovat cisis, užije se znaménko 2x snížený tón c se bude jmenovat ceses, užije se znaménko

18 napiš jména not Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “. Vyučující má možnost před spuštěním prezentace daný soubor not pozměnit. Změny však neukládejte. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní ústně.

19 doplň správně podstatná jména
. T . K . . T . R N . R Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “. Místo teček doplňujte názvy not. Pokud ještě nevlastníte interaktivní tabuli, žáci dané úkoly splní ústně. 1. CESTA, 2. ABECEDA, 3. BASA, 4. DESKA, 5. CISTERNA, 6. ADRESA, 7. DISKETA, 8. BEDNA, 9. KRESBA K R . K T . N .

20 enharmonická záměna tónů
jeden a ten samý tón můžeme v hudbě pojmenovat různými názvy tak například tón c zvýšený na cis můžeme rovněž chápat jako tón d snížený na des, nebo dokonce jako tón h zvýšený na hisis ais = hes = ceses cis = hisis = des dis = es = feses fis = eisis = ges gis = as S tímto obrázkem pracovat v režimu „ Prezentace “. Slouží pro výklad a objasnění. a = gisis = heses c = his = deses d = cisis = eses f = eis = geses g = fisis = asas h = aisis = ces e = disis = fes

21 procvičování nejrůznějších stupnic
V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace“. Názvy not je možno doplnit po splnění úkolu přepnutím do režimu „ Prezentace “ a využít možnosti psaní v interaktivní tabuli, nebo jenom noty prostě pojmenovat.

22 tvoříme typy kvintakordů a dominantní septakord
dur moll zmenšený zvětšený dominantní septakord V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “.

23 označ hlavní stupně tóniny a pojmenuj je
V tomto případě je třeba plnit úkol v základním nastavení PowerPointu, nikoliv v režimu „ Prezentace “. Označ křížkem základní stupně ve stupnici a přiřaď k nim lístky s jejich názvy.

24 zapiš tři hlavní akordy pro harmonizaci v tónině C dur
Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “.

25 zapiš tři hlavní akordy pro harmonizaci v jakékoli tónině
Využít psaní v interaktivní tabuli při spuštěném režimu „ Prezentace “.

26 PROCVIČOVÁNÍ NOTOVÉHO PÍSMA
konec prezentace PROCVIČOVÁNÍ NOTOVÉHO PÍSMA


Stáhnout ppt "PROCVIČOVÁNÍ NOTOVÉHO PÍSMA"

Podobné prezentace


Reklamy Google