Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stupnice Štěpánka Kubínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stupnice Štěpánka Kubínová."— Transkript prezentace:

1 Stupnice Štěpánka Kubínová

2 Stupnice Stupnice je množina tónů, mezi nimiž platí určité vztahy
Základem stupnice jsou tedy tóny

3 Základní dělení zvuků 1. tóny (hudební zvuky)
2. hluky (šumy, praskání, skřípání) Tóny se dále dělí na: a) tóny jednoduché b) tóny složené

4 Tóny jednoduché mají harmonický průběh

5 Tóny složené jejich průběh je periodický, ale už se nejedná o sinusoidu Zvuky obsahují kromě základní frekvence ještě i tzv. vyšší harmonické

6 Matematický popis tónu
y= ymsinωt , kde ω=2πf; f je přitom frekvence daného tónu Složený tón je složen z mnoha tónů jednoduchých f se nazývá základní (dominantní) frekvence a ta určuje výšku složeného tónu, frekvence f2, f3 se nazývají „vyšší“ harmonické

7 Složený tón Platí f1 < f2 < f3 ym1 > ym2 > ym3
Základní tón je nejdominantnější a určuje vlastnosti složeného tónu

8 Vlastnosti složeného tónu
1. spektrum není spojité 2. s rostoucí frekvencí klesá hlasitost příslušného tónu, který odpovídá dané frekvenci

9 Přepis frekvencí do notového záznamu
základ tón velké C (frekvence tohoto tónu je 64 Hz) dopočítáme harmonické frekvence a najdeme k nim odpovídající tóny v notové osnově:

10 Stupnice Takto vyjádřené tóny mohou tvořit jednotlivé stupnice
Stupnice je rostoucí nebo klesající řada po sobě jdoucích tónů v rozmezí jedné oktávy

11 Stupnice Vzdálenosti mezi tóny se nazývají intervaly
Interval neboli výšková vzdálenost mezi dvěma tóny

12 Intervaly Název intervalu se skládá ze dvou slov:
číslovky určující přibližnou velikost intervalu (prima-1, sekunda-2, oktáva-8...) přídavného jména, které určení upřesňuje (čistá (č.), velká (v.), malá (m.)…)

13 Intervaly Dle různých kritérií je možno intervaly rozlišujeme
harmonické a melodické svrchní a spodní doškálné a nedoškálné konsonantní a disonantní základní a odvozené

14 Stupnice Stupnice je rostoucí nebo klesající řada po sobě jdoucích tónů Základní tónová řada je tato : c d e f g a h c Jsou to jednak tóny celé, jednak půltóny Půltón je nejmenší vzdálenost mezi dvěma sousedními tóny Celý tón je vzdálenost dvou sousedních tónů, mezi něž lze vložit ještě jeden

15 Stupnice První tón stupnice nazýváme základní tón stupnice
každý tón stupnice nazýváme stupeň (první stupeň stupnice C dur (tón c), čtvrtý stupeň stupnice a moll (tón d) apod.)

16 Stupnice a tóniny Tónina je volné seskupení tónů určité stupnice v nějakou melodii Základní tón stupnice nazýváme tónika

17 Rozdělení stupnic Základní rozdělení:
diatonické - jednotlivé stupně jsou od sebe vzdáleny o celé tóny a půltóny. Ty se dělí na staré církevní a moderní (durové a mollové) chromatické - jednotlivé stupně jsou od sebe vzdáleny jen o půltóny exotické   - mají zvláštní intervalové uspořádání. Patří k nim stupnice cikánská, pentatonika a celotónová

18 Vznik církevních stupnic
Základem jsou řecké stupnice tzv. tetrachordy (posloupnosti čtyř tónů) Vznikly rozdělením tercií okolo 5. století př. Kr. Jsou složené pouze z celých tónů a půltónů Kombinací dvou tetrachordů byl položen základ středověkých stupnic - církevních modů

19 Diatonické – církevní stupnice
Vznikaly převážně ve středověku Základem těchto stupnic jsou mody (mody mají podle tercie charakter mollový, nebo durový) Všechny mody se skládají pouze z tónů c, d, e, f, g, a, h Pouhým posunem celé řady o jeden tón výše, vznikne vždy následující modus, který má ovšem již jiné vzájemné intervalové uspořádání vzhledem k nové tónice

20 Diatonické – církevní stupnice
Mody : jónský        c, d, e, f, g, a, h (durový charakter) dórský        d, e, f, g, a, h, c, d (mollový charakter) frygický      e, f, g, a, h, c, d, e (mollový charakter) lydický        f, g, a, h, c, d, e, f (durový charakter) mixolydický g, a, h, c, d, e, f, g (durový charakter) aiolský        a, h, c, d, e, f, g, a (mollový charakter) lokrický       h, c, d, e, f, g, a, h (mollový charakter)

21 Durové stupnice jednotlivé stupně se nazývají: I.    tónika II.   supertónika III. vrchní medianta IV.  dominanta V.   subdominanta VI.  spodní medianta VII. citlivý tón

22 Durové stupnice Intervaly těchto stupnic jsou: tón-tón-půltón-tón-tón-tón-půltón : 1 1 (1/2) (1/2) Toto intervalové uspořádání mají všechny durové stupnice

23 Druhy durových stupnic
1/ stupnice C dur 2/ stupnice s křížky (#) 3/ stupnice s béčky (béčka , označována jako "b" nebo "-")

24 Stupnice C dur je základní durová stupnice
Neobsahuje žádné křížky (#- zvýšené tóny) ani béčka (b- snížené tóny) Jejím charakteristickým tónem je III. stupeň, který tvoří s tónikou (I.stupněm) velkou tercii

25 Stupnice s křížky se tvoří zjednodušeně tak, že opíšeme stupnici od 5. tónu (kvinta) a přidáme křížek VII. stupni, takto pokračujeme dále Tomuto se říká, že stupnice s křížky postupují v kvintovém kruhu

26 Kvintový kruh

27 Příklad stupnic s křížky
c,d,e,f, g,a,h…..stupnice C dur ( nemá křížky ani béčka ) g,a,h,c,d,e,f# …..stupnice G dur ( má jeden křížek - fis ) d,e,f#, g,a,h,c# .....stupnice D dur (má dva křížky - fis, cis ) a,h,c#,d,e,f#,g# stupnice A dur (má tři křížky - fis, cis, gis ) e,f#,g#,a,h,c#,d# stupnice E dur (má čtyři křížky - fis, cis, gis, dis )

28 Stupnice s béčky se tvoří zjednodušeně tak, opište stupnici od 4. tónu (kvarta) a přidejte béčko IV. stupni. Takto pokračujte dále. Tomuto se říká, že stupnice s béčky postupují v kvartovém kruhu (pro snížení tónu o půltón (béčka), je použito znaménko "-" )

29 Kvartový kruh

30 Příklad stupnic s béčky
c,d,e,f, g,a,h stupnice Cdur ( nemá nic ) f,g,a,h-,c,d,e stupnice fdur ( má jedno béčko hes ) h-,c,d,e-,f,g,a stupnice Hes dur (má dvě béčka hes,es ) e-,f,g,a-,h-,c,d, stupnice Es dur (má tři béčka hes, es, as )

31 Z uvedených příkladů můžeme odvodit
1/ všechny durové stupnice 2/ pořadí křížků (fis,cis,gis,dis,ais,eis,his) 3/ pořadí béček (hes,es,as,des,ges,ces,fes)

32 Mollová stupnice Tato stupnice se v základu dělí na přirozenou (aiolskou), harmonickou a melodickou

33 Mollová stupnice přirozená (aiolská)
Charakteristickým tónem mollových stupnic je snížený III. stupeň (tercie) Každá durová stupnice má svoji souběžnou mollovou stupnici, která obsahuje stejné tóny (např. Cdur má stejné tóny jako Amoll).Tyto mollové stupnice se nazývají přirozené (aiolské) mollovou přirozenou stupnici (souběžnou) vytvoříme z durové stupnice opsáním jejích tónů od jejího VI. stupně, tím se nám intervaly posunou a tercie bude snížená (malá tercie)

34 Tvorba mollové stupnice
Ze stupnice C dur (c,d,e,f,g,a,h) vytvoříme novou mollovou opsáním původní stupnice od VI. stupně (a,h,c,d,e,f,g) Tato nová stupnice se jmenuje podle prvního tónu a s přídavkem moll - zde tedy stupnice A moll A moll přirozená = a,h,c,d,e,f,g

35 Mollová stupnice harmonická
Protože přirozená (aiolská) stupnice neobsahuje citlivý tón, vznikla harmonická stupnice, která má oproti mollové přirozené zvýšený VII. Stupeň A moll harm. = a,h,c,d,e,f,g#

36 Mollová stupnice melodická
Vychází z harmonické moll, v níž se kvůli zpěvnosti ještě zvyšuje šestý stupeň tedy a, h, c, d, e, fis, gis, a, (Schema 1, 1/2, 1, 1, 1, 1, 1/2) Takto se hraje pouze při vzestupu, při sestupu se hraje aiolská moll

37 Cikánská stupnice Tato stupnice má durovou i mollovou variantu
Charakteristické jsou skoky o délce 1,5 tónu

38 Durová cikánská stupnice
Má oproti klasické durové stupnici snížený II. a VI. stupeň   Intervaly : 1,2-,3,4,5,6-,7, ( Cdur cik. c,d-,e,f,g,a-,h )

39 Mollová cikánská stupnice
Vznikne z harmonické stupnice moll zvýšením jejího IV. stupně   Intervaly : 1,2,3-,4+,5,6-,7 C moll cik. c,d,e-,f+,g,a-,h

40 Pentatonická stupnice
Tato stupnic pochází z Číny zvláštností je, že nemá půltónové vzdálenosti mezi stupni a obsahuje pouze 5 tónů

41 Pentatonická stupnice
C pentatonická je tvořena z 1,2,3,5,6 stupně durové stupnice, např. v Cdur : c,d,e,g,a hojně bývá užívána v blues, rocku i country

42 Celotónová stupnice Tato stupnice postupuje po celých tónech : c,d,e,f+,g+,a+,h+

43 Stupnice Toto bylo jen pár příkladů nejčastěji používaných stupnic


Stáhnout ppt "Stupnice Štěpánka Kubínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google