Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině)"— Transkript prezentace:

1 (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině)
INTEGRAČNÍ TENDENCE V OBLASTI TVOŘENÍ SLOV V SOUČASNÝCH SLOVANSKÝCH JAZYCÍCH (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině)

2

3 přelom tisíciletí: společenské změny  změny v jazyce
jazyková globalizace (integrace, internacionalizace): 1. používání konkrétního jazyka jako dorozumívacího prostředku v mezinárodní komunikaci 2. pronikání prvků jednoho jazyka do jiných jazyků (globalizační vliv angličtiny)

4 příklady „globálních“ (internacionálních) nominací:
Č: byznysplán, dekomunizace, ekokatastrofa, euroskeptik, workholik, teletext; R: бизнес-план, декомунизация, экокатастрофа, евроскептик, воркоголик/трудоголик, телетекст; P: biznesplan, dekomunizacja, ekokatastrofa, eurosceptyk, pracoholik, teletekst; B: бизнес-план, декомунизация, екокатастрофа, евроскептик, трудохолик, телетекст

5 slovanské jazyky: růst podílu složenin na celkovém počtu nových nominací:
sílící aktivita existujících typů složenin pod vlivem nových výpůjček rozšiřování repertoáru mezinárodních slovotvorných prvků: auto-, bio-, eko-, euro-, foto-, mega-, mikro-, mini-, narko-, porno-, pseudo-, sex-, super-, tele-, video- aj.:

6 Č.: autochladnička, biozelenina, ekovýrobek, euroskeptik, fotoromán, megahit, mikrohra, minivěž, narkopeníze, pornoherec, pseudorovnostář, sexturistika, superzážitek, telenovela, videoamatér; R.: автоприцеп, биопроизводство, экобедствие, евродепутат, фотосессия, мегазвезда, микромассаж, мини-компьютер, наркоделец, порножурнал, псевдорынок, секс-услуги, суперкомпания, телепокупки, видеопиратство;

7 P: autohandel, biokosmetyka, ekopodatek, eurokalendarz, fotokomentarz, megakino, mikrorynek, minikonkurs, narkoprzemyt, pornogwiazda, pseudoaktywista, seksscena, superklej, telepracownik, wideoreportaż; S: autobazár, biokozmetika, ekofilm, europeniaze, fotopríslušenstvo, megavýkon, mikrodisciplína, ministranička, narkodoláre, pornohviezda, pseudonárodniar, sexioblečenie, supervýsledok, telemost, videodokumentácia; B: автокражба, биолечител, екозакон, евронаблюдател, фотороман, мегакултура, микрореклама, минисериал, наркотърговец, порносписание, псевдокултура, сексробиня, суперконцерт, телеартист, видеозапознанство

8 tendence k internacionalizaci slovní zásoby
slovotvorná adaptace výpůjček slovotvorná aktivita prvků cizího původu

9 dynamika slovotvorných systémů v jednotlivých národních jazycích:
rostoucí užívání termínů a profesionalizmů v HSP (determinologizace) vzrůstající expresivita vyjadřování, tvoření neuzuálních (okazionálních) pojmenování módní dobová pojmenování (pop-kultura)

10 narůstání rysů analytičnosti a aglutinativnosti v oblasti tvarosloví a slovotvorby
expanze kondenzačních slovotvor-ných modelů aglutinačního typu

11 kondenzační slovotvorné modely aglutinačního typu
Č: demoverze, europoslanec, pornoherec, retromóda, ekopotraviny; topmodelka, teen-komedie; etno hudba, gay klub, krimi film, profi nářadí, sexy galerie, trendy oblečení;

12 P: biokosmetyk, ekoturystyka, eurointegracja, sekswydawnictwo, pornogwiazda, narkohandlarz, wideokonferencja; film porno, usługi wideo, system eko, muzyka techno; B: био-лечител, евро-обединение, инфо-бизнес, нарко-търговец, еко-сладкарница, ретро-любител; кримиавтор, профилига; блиц-издание; артскандал, баскетлига; кънтри-напев, рап-текст, рок-музикант; соцдържава, спецефект; бизнесписмо, гейактриса, допингпроба, сексуслуга.

13 diskuse: formování, morfémový status a rozšiřování repertoáru analytických slovotvorných elementů (A. A. Reformatskij - аналитические прилагательные) M. V. Panov (1968): analytická adjektiva - lexikální či sublexikální prvky (různé provenience) vícekomponentových pojmenování, které v nich vystupují jako formálně neměnné a sémanticky vyhraněné adjektivní komponenty s atributivní funkcí. anteponovaná a.a. (авто-, видео- био-, радио-, теле-, кино-, макси-, макро-, мини-, микро-) postponovaná a.a. (язык хинди, платье беж, цвет кардинал)

14 V. Borisensko-Svinarská (2009): 2 zákl. způsoby popisu slov:
1. slovo jako syntagma morfémů (syntagmatické/analytické jaz.) 2. slovo jako paradigma slovoforem (paradigmatické/syntetické jaz.) v souč. slovan. jaz. - nastupující produktivní slovotvorný model: slovo jako syntagma morfémů ( tendence k analytismu)

15 vznik slov cestou mechanického spojování (aglutinace) jednotlivých autonomních fragmentů (nulová morfémová fúze): радиопередача, киносценарий, электроприборы, фотоматериалы, ale také: экс-президент, супер-кризис, ультра-правые, псевдо-открытие, лжеучение diskuse: nová slova (jednoslovné lexikální jednotky) × systémové (jazykové, perspektivní) či textové (řečové, individuální) kolokace?

16 J. A. Zemská (1992): prepozitivní elementy typu теле-, кино-, радио-: analytická adjektiva архи-, сверх-, супер-, ультра-: prefixy M. V. Panov (1999) – analytická adjektiva: volná nefrazeologická spojovatelnost se substantivy spojovatelnost s částicemi autonomní přízvuk

17 polyfunkční lexémy s různou slovnědruhovou platností (podle postavení ve větě):
atributivní adjektiva (ультра-правые) substantivní funkce (итальянские ультра) hodnotící adverbia (сделано супер)

18 syntagmatická pojmenování typu: шоу-бизнес, шоп-тур, чай-клуб, фиш-пикник, нарко-бизнес (aglutinační typ spojení) status slov  konstituování nového slovotvorného typu syntagmatických slov snadnost tvoření i následné segmentace (typické pro jaz. analytické a aglutinační: význam je dán sumou sémů jednotlivých morfémů - neidiomatičnost)

19 volná spojovatelnost  různá pozice v různých pojmenováních: шоу-бизнес – ток-шоу, шоп-тур – секс-шоп sekundární segmentace značkových přejatých pojmenování → následná slovotvorná aktivita autonomizovaných morfémů (спортсмен → спорт-вумен, бизнес-вумен, бизнес-леди apod.). domácí nebo zdomácnělé lexikální jednotky a jejich konstituující elementy (пресс-центр, плазмоцентр, центро-банк, спец-наз, пресс-служба, спецслужбы, самиздат, тамиздат apod.).

20 PJ s internacionálními postpozitivními sublexikálními elementy (sufixoidy):
-мен/мэн (сексмэн/сексмен, мускул-мен), -ман/-мания (вещеман/ия/, киноман/ия/, смс-ман/ия/), -тека (винотека, кинотека, запахотека), -дром (сачкодром, сексодром), -навт (алконавт, геонавт).

21 sekundární segmentacе strukturně příbuzných pojmenování:
гамбургер, чисбургер, копбургер; йогурт, фругурт, апигурт, эмигурт; клипмейкер, имиджмейкер, ньюсмейкер, хитмейкер, плеймейкер  morfemizace autonomizovaných cizojazyčných elementů

22 invariantní slovotvorné elementy v souč. slovan. jaz.:
Č.: afixoidy (prefixoidy, sufixoidy), poloprefixy, kvaziprefixy, přechodné morfémy aj.

23 hybridní kompozita afixoidního typu:
Č.: autodílna, bioplyn, fotopapír, elektrospotřebič, radioopravář, videozáznam; minikopaná, mikropočítač, superden; R.: автопилка, кинозритель, телезритель, радиослушатель) morfémový status afixoidů – různé metodolgické přístupy

24 Srovnání stavu v R a Č: větší míra analytičnosti ruštiny
v češtině omezená produktivnost modelu: R: бизнес-туризм, шопинг-туризм, секс-группа, топ-десятка, пресс-служба, рок-тусовка, траст-операция, факс-бумага, экспресс-опрос Č: top týmy, top hráči, top desítka, top kvalita, top výdělky, top produkty R: abreviatury typu: демруководство, иноформа, спецзадание ( Č)

25 Č: neadaptovaná nesklonná „kvazislova“ ve funkci přívlastku (crazy, free, light, live, open-air, cool , sexy, trendy): crazy komedie, crazy otázka, crazy žena; free bazar, free inzerát, free vypalování; light majonéza, ligt potraviny, light verze; live album, live účet, live výsledky; open-air akce, open-air bohoslužba, open-air festival; cool grafika, cool názor, cool oblečení; sexy prádlo, sexy modelka, sexy zpěvačka; trendy bydlení, trendy oblečení, trendy účes

26 Polyfunkční slova užití původních analytických adjektiv v jiné slovnědruhové platnosti – adverbiální: R: Банк работает онлайн; Отдoхнули супер; Радиостанция музыку передает нон-стоп; Č: Hru můžete hrát on-line po celém světě; Při osobním převzetí lze zaplatit cash; Chcete vypadat sexy? Přechod je otevřen non-stop.

27 Polyfunkční slova substantiva:
R: Музыкальный нон-стоп; Спа и другие косметические средства – только в нашем салоне; Оплата сделана в онлайне; Č: O tom, co se dělo v ložnici, si můžete přečíst v dnešním onlinu; Retro se vyznačuje velkými slunečními brýlemi; Platit cashem se nevyplatí.

28 schopnost tzv. polyfunkčních slov vystupovat v různé slovnědruhové platnosti:
slovo tuto vlastnost získává v procesu jeho fungování v přejímajícím jazyce (následná konverze) slovnědruhová polyfunkčnost je přejímána společně se slovem (u anglicizmů – konverze je v angličtině nedílnou součástí mnoha slov) třída polyfunkčních gramaticky neadaptova- ných slov se rozrůstá ve všech současných slovanských jazycích

29 Hlavní příčiny zvyšujícího se výskytu uvedených typů PJ:
sémantika móda jazykového přejímání snadnost a průzračnost tvoření

30 Šapošnikov (1998): odklon od syntetizmu a flektivnosti - otázka realizace, stylu a žánru, konkrétních oblastí užití slov řečové sféry a sociální kontext slovotvorných procesů oblasti vzniku a užití nominací se sníženou flektivností - často mimo oblast přirozené řečové komunikace: mluvená i psaná reklama některé žánry současné žurnalistiky (primárně apelativní a získávací funkce)

31 obecnější otázky interpretace teoretických postulátů lingvistické typologie:
tendence k polysyntetizmu? (V. Skalička)

32 Děkuji Vám za pozornost!
Jiří Gazda Ústav slavistiky FF MU


Stáhnout ppt "(se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině)"

Podobné prezentace


Reklamy Google