Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo světa a jeho početní růst

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo světa a jeho početní růst"— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo světa a jeho početní růst
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková

2 Anotace: Materiál obsahuje základní pojmy z geografie obyvatelstva, stručnou historii vývoje počtu obyvatel a kontrolní otázky pro žáky. Autor: Bc. Jana Kloučková Datum vytvoření: duben 2013 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor: Zeměpis Tematický okruh: Společenské a hospodářské prostředí Učivo: Obyvatelstvo světa a jeho početní růst Očekávaný výstup: Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace a její strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák II. stupně – 9. ročník Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 VÝVOJ POČTU OBYVATEL NA ZEMI
Do počátku 19. století – vysoká porodnost, vysoká úmrtnost. Prudké zvyšování počtu obyvatel nastalo v druhé polovině 20. století. Přírůstek obyvatelstva je velmi nerovnoměrný. Státy s největším přirozeným přírůstkem: SAE, Niger, Etiopie Státy s nejnižším přirozeným přírůstkem: Bulharsko, Ukrajina, Rusko

4 POHYBY OBYVATELSTVA Pohyb přirozený: Pohyb mechanický:
Spojený s porodností a úmrtností. Vyjádřen rozdílem mezi počtem narozených a počtem zemřelých (na obyvatel/rok). Pohyb mechanický: Spojený s přemisťováním lidí, se stěhováním.

5 POKUSTE SE VYSVĚTLIT NÁSLEDUJÍCÍ POJMY:
Přirozený přírůstek rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých během určitého období (+)

6 POKUSTE SE VYSVĚTLIT NÁSLEDUJÍCÍ POJMY:
Přirozený úbytek rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých během určitého období (-)

7 POKUSTE SE VYSVĚTLIT NÁSLEDUJÍCÍ POJMY:
Porodnost (natalita) počet narozených na obyvatel/rok

8 POKUSTE SE VYSVĚTLIT NÁSLEDUJÍCÍ POJMY:
Úmrtnost (mortalita) počet zemřelých na obyvatel/rok

9 POKUSTE SE VYSVĚTLIT NÁSLEDUJÍCÍ POJMY:
Kojenecká úmrtnost podíl počtu zemřelých dětí do jednoho roku ku počtu živě narozených, za určité období

10 OTÁZKY A ÚKOLY 1. Pokuste se vysvětlit, proč je Rusko jedním ze států s nejnižším přirozeným přírůstkem. 2. Čím bylo způsobeno prudké zvyšování počtu obyvatelstva od druhé poloviny 20. století? 3. Zkuste vysvětlit pojem očekávaní délka života.

11 Použité zdroje: Vypracovala, pokud není uvedeno jinak, Bc. Jana Kloučková V Obříství, duben 2013


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo světa a jeho početní růst"

Podobné prezentace


Reklamy Google