Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejdůležitější produkty organické chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejdůležitější produkty organické chemie"— Transkript prezentace:

1 Nejdůležitější produkty organické chemie
Velmi stručný výčet látek, se kterými můžete přijít do styku, a jejich významné vlastnosti, hlavně rozpouštědla

2 Organická rozpouštědla
Uhlovodíky alifatické – benzin, nafta vysoce hořlavé, středně nebezpečné při nadýchání, rozpouštějí nepolární látky, nemísitelné s vodou Uhlovodíky aromatické - benzen, toluen, xylen vysoce hořlavé, velmi nebezpečné při nadýchání (zvláště benzen), rozpouštějí nepolární látky, nemísitelné s vodou

3 Organická rozpouštědla
Chlorovaná rozpouštědla – chloroform, tetrachlorethylen (perchlorethylen), tetrachlormethan (tetrachlor), dichlormethan (methylenchlorid) nehořlavá, ale zdraví škodlivá, zvláště tetrachlormethan, silně odmašťují kůži, mají narkotizační účinek

4 Freony Fluor- a chlorderiváty uhlovodíků
Freon 12 – dichlordifluormethan CCl2F2 (chladničky, spreje) Freony jsou vynikající a netoxická rozpouštědla a hnací plyny, ale silně narušují ozonovou vrstvu v atmosféře a jejich používání se silně omezuje

5 Alkoholy Ethanol – C2H5OH (líh)
vyrábí se kvasným nebo syntetickým postupem, kvasný se používá pro výrobu lihovin, syntetický je znečištěný jedovatými příměsemi Rozpouštědlo středně polárních látek, mísitelné jak s vodou, tak s benzinem

6 Alkoholy Methanol – CH3OH (methylalkohol)
vlastnosti podobné ethanolu, velmi jedovatý (smrtelná dávka 20 g, při menší dávce slepota) Ethandiol – HOCH2CH2OH (ethylenglykol) olejovitá kapalina mísitelná s vodou v každém poměru, složka nemrznoucích směsí a hydraulických kapalin

7 Aldehydy a ketony Formaldehyd CH2O
štiplavě zapáchající plyn, vodný roztok formalín, používá se jako desinfekční prostředek a ve výrobě pryskyřic a laků, je velmi nebezpečný (karcinogenní) Aceton CH3COCH3 výborné polární rozpouštědlo, mísitelné s vodou i nepolárními rozpouštědly, běžná složka lepidel, ale velmi hořlavý

8 Kyselina octová CH3COOH syntetická nebo kvasný ocet
použití v potravinářství, ale hlavně k výrobě plastů, lepidel, rozpouštědel a léčiv kvasný ocet je 8% roztok kyseliny octové ve vodě, koncentrovaná kyselina octová silně leptá kůži a ostře páchne

9 Zásady práce s organickými látkami, hlavně rozpouštědly
Pro práci používat odpovídající rukavice (rozpouštědla silně napadají většinu běžných plastických hmot a pronikají kůží) Pracovat v dobře větraném prostoru (jedovaté páry, narkotizační účinky) V blízkosti nesmí být otevřený oheň (mimo freonů a chlorovaných rozpouštědel jsou všechna ostatní rozpouštědla vysoce hořlavá)

10 Neoxidová žárovzdorná keramika
Neoxidová keramika je chemicky velmi stálá za vysokých teplot. Výjimkou je špatná odolnost proti oxidační atmosféře, v ostatních směrech je jejich chemická odolnost vynikající. Pro technické použití jsou zvláště důležité jejich mechanické vlastnosti, vysoká pevnost a tvrdost, ve kterých převyšují vlastnosti oxidové keramiky, zejména při teplotách nad °C.


Stáhnout ppt "Nejdůležitější produkty organické chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google