Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARBONYLOVÉ SLOUČENINY"— Transkript prezentace:

1 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
Risk ALKOHOLY 1000 2000 3000 4000 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 1000 2000 3000 4000 ETHERY 1000 2000 3000 4000 KARBOXYLOVÉ KYSELINY 1000 2000 3000 4000

2 ALKOHOLY 1000 Otázka: Uveďte obecný vzorec alkoholů. Odpověď:
Obecným vzorcem alkoholů je vzorec: R - OH

3 ALKOHOLY 2000 Otázka: Jaké využití má ethanol? Uveďte aspoň dvě.
Odpověď: Ethanol se využívá pro výrobu léčiv a kosmetiky. Jeho další využití je v potravinářství (atmosféra pro zrání ovoce).

4 ALKOHOLY 3000 Otázka: Jak se dají alkoholy připravit? Odpověď:
Alkoholy se dají připravit adicí vody na dvojnou vazbu alkenů (katalyzované například H2SO4). Některé alkoholy se získávají z přírodních zdrojů, např. ethanol kvašením cukrů.

5 ALKOHOLY 4000 Otázka: Hydroxylová skupina v molekule alkoholu je schopna reagovat s alkalickým kovem. Nazvěte produkt, který touto reakcí vzniká. Odpověď: Danou reakcí vzniká ALKOHOLÁT.

6 ALKOHOLY PRÉMIE Otázka:
Alkoholy jsou v přírodě hojně zastoupeny ve formě esterů. Uveďte aspoň jeden příklad tohoto zástupce v přírodě. Odpověď: Příkladem mohou být tuky, vosky, pryskyřice, steroidy, sacharidy apod.

7 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 1000
Otázka: Uveďte obecný vzorec karbonylových sloučenin (aldehydů, ketonů). Odpověď: Obecné vzorce jsou: Aldehydy: Ketony:

8 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 2000
Otázka: Jak lze připravit aldehydy? Odpověď: Aldehydy se nejčastěji připravují oxidací primárních alkoholů. Další možností přípravy je oxidací alkynů.

9 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 3000
Otázka: Jak lze připravit ketony? Odpověď: Ketony se nejčastěji připravují oxidací sekundárních alkoholů.

10 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY 4000
Otázka: Jaké použití má methanal (formaldehyd)? Odpověď: Metanal se používá především k desinfekci prostor. Využívá se také při výrobě plastů, hlavně bakelitu. Jeho vodný roztok se používá na uchovávání biologických preparátů (formalín).

11 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY PRÉMIE
Otázka: Jak lze odlišit aldehydy od ketonů? (myslí se tím použité činidlo) Odpověď: Odlišit se dají Fehlingovým činidlem (roztok síranu měďnatého CuSO4 v prostředí vinanu sodnodraselného a hydroxidu draselného NaOH) nebo Tollensovým činidlem (dusičnan stříbrný AgNO3 v prostředí amoniaku).

12 ETHERY 1000 Otázka: Uveďte obecný vzorec etherů. Odpověď:
Obecným vzorcem etherů je vzorec: R 1 – O – R2

13 ETHERY 2000 Otázka: Pojmenujte danou sloučeninu Odpověď:
Ethyl(methyl)ether nebo ethoximethan

14 ETHERY 3000 Otázka: Jaké využití mají ethery? Odpověď:
Ethery jsou významnými rozpouštědly, vyšší ethery se používají například jako změkčovadla. Epoxid se používá jako dezinfekce nebo na výrobu epoxidových pryskyřic.

15 ETHERY 4000 Otázka: Jak lze ethery připravit? Odpověď:
Ethery se stejnými uhlovodíkovými zbytky se připravují reakcí alkoholu působením kyseliny sírové. Ethery s různými uhlovodíkovými zbytky se připravují reakcí alkoholátů a alkylhalogenidů.

16 ETHERY PRÉMIE Otázka: Která ze sloučenin etherů se používá jako anestetikum? Odpověď: diethylether

17 KARBOXYLOVÉ KYSELINY 1000 Otázka:
Uveďte obecný vzorec karboxylových kyselin. Odpověď: Obecný vzorec je R – COOH .

18 KARBOXYLOVÉ KYSELINY 2000 Otázka:
Jaké využití má kyselina ethanová (octová)? Uveďte aspoň jedno. Odpověď: Kyselina octová se běžně používá v kuchyni jako ocet (8% roztok). Dále slouží jako konzervační látka a pro výrobu léčiv (ACYLPYRIN) a acetátové hedvábí.

19 KARBOXYLOVÉ KYSELINY 3000 Otázka:
Jaké využití má kyselina methanová (mravenčí)? Uveďte aspoň jedno. Odpověď: Syntetická kyselina mravenčí se užívá k výrobě barviv, v gumárenském průmyslu a v koželužství při zpracování kůže, též jako přídatná látka do potravin pod označením E 236 (konzervační látka).

20 KARBOXYLOVÉ KYSELINY 4000 Otázka:
Jak lze připravit karboxylové kyseliny? Odpověď: Kyseliny se dají připravit oxidací aldehydů popřípadě oxidací primárních alkoholů. Další možností je oxidace parafinů (dlouhých řetězců alkanů) nebo alkenů či dekarboxylace dvousytných kyselin.

21 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRÉMIE
Otázka: Uveďte aspoň dva zástupce kyselin, které se běžně vyskytují v přírodě. Odpověď: V přírodě se běžně vyskytují: aminokyseliny (stavební kostra bílkovin), k. mravenčí (kopřivy, mravenci, vosy) , k. octová (vzniká při hynutí rostlin a živočichů), k. vinná, k. jablečná nebo k. šťavelová (v ovoci).


Stáhnout ppt "KARBONYLOVÉ SLOUČENINY"

Podobné prezentace


Reklamy Google