Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstup Urana do znamení Berana Úvodní astrostředa České astrologické asociace Praha, 3. února 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstup Urana do znamení Berana Úvodní astrostředa České astrologické asociace Praha, 3. února 2010."— Transkript prezentace:

1 Vstup Urana do znamení Berana Úvodní astrostředa České astrologické asociace Praha, 3. února 2010

2 Vstup Urana do znamení Berana Mimořádně významná událost Astrologicky nejdůležitější událost roku 2010 Podobně silná jako vstup Pluta do znamení Kozoroha v roce 2008 (hospodářská krize) Souvisí s „transformačními konstelacemi“ let 2010 – 2012

3 Situace na nebi v době vstupu Vstup Urana do znamení Berana

4 Vyhraněnost konstelace Uran v Beranu je kombinací dvou nejvíce energií nabitých prvků v horoskopu To je jeho výhoda a nevýhoda – Za současné situace potřebujeme vzpruhu – Energie Urana a Berana jsou příliš přímočaré – Není prostor, kam expandovat, proto energie narazí Oba prvky jsou přitom tradičně škůdcovské – Uran i Mars jako vládce Berana

5 Vstup Urana do znamení Berana Srovnání s Plutem v Kozorohu Vstup Urana do Berana je přímým opakem vstupu Pluta do Kozoroha Pluto a Kozoroh ovládaný Saturnem jsou prvky s nejpomalejší dynamikou v horoskopu Vstupem Pluta do Kozoroha se tedy svět zpomalil, zastavil v expanzi

6 Vstup Urana do znamení Berana Pluto, Uran - porovnání významů Oba prvky, Uran v Beranu i Pluto v Kozorohu souvisí s prací, pracovními procesy Pluto v Kozorohu souvisí s hloubkovou transformací světových ekonomických systémů, uspořádání Způsobilo zabrzdění, zpomalení procesů. Kola ekonomiky se neotáčejí, systémové změny potřebují čas, nelze je urychlit Uran v Beranu přinese nové pracovní postupy, novou chuť něco dokázat, podnikavost dravost Procesy se urychlí, směrem k jednoduchosti, přímočarosti, netrpělivosti

7 Vstup Urana do znamení Berana Nástin nových témat V nejobecnějším smyslu hodně energie, která momentálně chybí Urychlení, zjednodušení procesů, novátorství Iniciativa, chuť ihned vyrazit vpřed Soutěživost, dravost, rozhodnost Podnikavost, pracovitost, s co nejrychlejším výsledkem Agresivita, bojovnost, militantnost, konflikty Neuváženost, zbrklost, horké hlavy

8 Vstup Urana do znamení Berana Jaká témata budou minulostí Vždy je dobré si uvědomit nejen to nové, co přijde, ale i to staré, co nás opustí Vstupem Urana do Berana opustí Uran znamení Ryb Tím zruší recepci Uran - Neptun, která byla na nebi od roku 2003 dosud

9 Recepce Uran - Neptun Vstup Urana do znamení Berana

10 Významy recepce Uran - Neptun Nejsou to témata, co plní první stránky novin Může si je dovolit bohatá, prosperující společnost – Posílení osobní svobody – Zrovnoprávnění menšin – Začlenění slabších členů společnosti – Rovný přístup k informacím – Rozkvět duchovnosti Viz článek Marka Švehly v Respektu č. 52 - 53/2009

11 Vstup Urana do znamení Berana Témata se časem vrátí Duchovní témata a témata pomoci slabším se brzy vrátí na pořad dne: – Pluto sextil Jupiter v Rybách 02/2010 – Vstupem Neptuna do Ryb mezi lety 2011 - 2012

12 Vstup Urana do znamení Berana Kontext – související dění V průběhu let 2008 – 2011 se pomalé planety přesunou do základních znamení: Pluto do Kozoroha 01/2008, 06/2008, 11/2008 (do 2023-4) Uran do Berana 05/2010, 08/2010, 03/2011 (do 2018-19) Saturn do Vah 10/2009, 04/2010, 07/2010 (do 2012) Jupiter do Berana 06/2010, 09/2010, 01/2011 (do 2011) Neptun zůstane v tomto ohledu mimo dění Tedy otevřou se nová, výrazná témata

13 Vstup Urana do znamení Berana Kontext – související dění V letech 2010 – 2011 mezi sebou pomalé planety vytvoří T-kvadrát v základních znameních: – Saturn opozice Uran 2008 - 2010 – Saturn kvadrát Pluto 2009 - 2010 – Uran kvadrát Pluto 2012 - 2015 Tedy nová témata nepůjdou navzájem dohromady, budou způsobovat pnutí a tlak na změnu

14 T-kvadrát v základních znameních Vstup Urana do znamení Berana

15 Jaká témata se střetnou Pluto v Kozorohu – Svět se nachází v hospodářské krizi, ukazují se slabiny globálního světa (nadnárodní korporace), ekonomické uspořádání žádá proměnu Saturn ve Váhách – Spolupráce mezi státy bude obtížná, subjekty budou raději sledovat své vlastní zájmy, okolnostmi mohou být vedeny k budování partnerství a loajality Uran v Beranu – Touha uvést věci rychle v pohyb, dravost, nové pracovní postupy

16 Vstup Urana do znamení Berana Trocha historie Vývoj je vždy jedinečný, historie se nikdy neopakuje, nicméně inspiraci hledat lze Uran pobýval v Beranu naposledy v letech 1927/28 až 1934/35 V roce 1931 vytvořil T-kvadrát v podobných znameních jako nyní: – Uran v Beranu – kvadrát Pluto v Raku – kvadrát Saturn v Kozorohu

17 Trocha historie Vstup Urana do znamení Berana

18 Význam Urana v Beranu 1927/28 až 1934/35 Světová hospodářská krize – 1929 – polovina 30. let 20. století – Propad akcií na americké burze a následný hospodářský kolaps – Zhroucení ekonomik po celém světě mimo SSSR Pokles produkce, krachy společností Vysoká míra nezaměstnanosti – Přesvědčení, že na vině je demokratický systém a že kapitalismus skončil – V důsledku toho fašisté a komunisté nastolují pevné režimy

19 Vstup Urana do znamení Berana Význam Urana v Beranu 1927/28 až 1934/35 Radikalizace obyvatelstva – Nacismus v Německu 1925 vychází Mein Kampf Ale nacismus je v Německu totalitní ideologií až v letech 1933 – 1945 (Třetí říše) – Fašismus v Itálii 1926 vyhlašuje Mussolini Fašistickou diktaturu s vládou jedné strany

20 Vstup Urana do znamení Berana Význam Urana v Beranu 1927/28 až 1934/35 Postřeh s poučením pro současnost: Ani pobyt Urana v Beranu, ani T-kvadrát v základních znameních ve 30. letech nesouvisel přímo s oběma světovými válkami Ale dopady I. světové války na světovou ekonomiku napomohly krizi a naopak krize uspíšila nástup II. světové války

21 Vstup Urana do znamení Berana Kdy přesně Uran vstoupí do Berana Díky retrográdnímu pohybu vstoupí Uran do Berana natřikrát: – 28. května 2010 – 14. srpna 2010 – 12. března 2011 Z Berana vystoupí Uran: – Mezi lety 2018 a 2019

22 Vstup Urana do znamení Berana Fáze vstupu Jak vyložit postupný přesun ze znamení do znamení: – Lze očekávat, že se letos objeví nové téma, které se projeví ve finální podobě až v roce 2011 – Takto fungovalo Pluto při svém vstupu do Kozoroha v obdobích 26/1/2008, 14/6/2008 a 27/11/2008 – Mezitím však bude Uran přes Jupitera zatažen do T- kvadrátu, to by mohlo jeho projev uspíšit

23 Vstup Urana do znamení Berana Doprovodné dění Vstup Urana do Berana na přelomu května/června bude doprovázet ještě Jupiter: Jupiter vstoupí do Berana v těchto termínech: – 6. června 2010, 9. září 2010 a 22. ledna 2011 Jupiter má sice na světové dění jen umírněný vliv, ale významově je Uranu a Beranu nejbližší – Ve smyslu spontaneity a chybějících zábran – Ve smyslu svobodomyslnosti a liberality

24 Vstup Urana do znamení Berana Doprovodné dění – srovnání s minulostí Zdá se, že pokud je vstup planety do znamení podpořen dalším prvkem, jeho účinek se zesiluje Srovnejme se vstupem Pluta do Kozoroha – 26/1/2008, 14/6/2008 a 27/11/2008 – Podpořeného opozicí Saturn v Panně – Uran v Rybách – 4/11/2008, 5/2/2009, 15/9/2009, 27/4/2010, 26/7/2010 Případně se vstupem Jupitera do Berana ve 30. letech – Uran do Berana: 31/3/1927, 4/11/27, 13/1/1928 – Jupiter do Berana: 6/6/1927, 11/9/27, 23/1/28

25 Vstup Urana do znamení Berana Vládcovské souvislosti Uran vstoupí do Berana Ve Vodnáři se nachází Neptun V Rybách je dočasně Jupiter Nové procesy ve výrobě nebo radikalizace obyvatelstva Protože informační technologie se hojně rozšířily A protože šíření jde dočasně hladce

26 Vládcovské souvislosti Vstup Urana do znamení Berana

27 Konkrétní význam č. 1 Změny ve výrobě, v podnikatelské sféře, v zaměstnanosti – Obecně: Výroba dozná radikálních změn, v příštích letech to bude oblast prudkého vývoje – Optimistická varianta: Individualizace v podnikové sféře, one-man show, podnikaví jednotlivci Inovace ve výrobních procesech, zjednodušení, úspornost, zeštíhlení Dravé konkurenční prostředí – Pesimistická varianta: S ohledem na světovou recesi nestálá situace firem, hrozí bankroty, „prořídnutí“ podnikové sféry To se projeví na zaměstnanosti

28 Vstup Urana do znamení Berana Konkrétní význam č. 2 Radikalizace obyvatelstva – Obecně: Velké přívaly energie v lidech povzbudí bojovnost, hraničící se sobeckostí a agresivitou, je zde velká chuť na rychlé dosahování výsledků – Optimistická varianta: Energie bude směřována do výroby a vytvoření dravého konkurenčního prostředí Trochu loktařského, trochu agresivního, bez sociálních výhod a ohledů na slabé – Pesimistická varianta: Militantní hnutí, terorismus, dobyvačné tendence

29 Vstup Urana do znamení Berana Geografický dopad Kefer ke znamení Berana přiřazuje tyto země: – Staré průmyslové mocnosti: Anglie, Německo, Dánsko, Burgundsko, Horní Slezsko, Japonsko – Země, kde ke konfliktu není nikdy daleko: Palestina, Syrie Zde dojde buď k radikálním změnám ve výrobní sféře nebo k vyostření konfliktu Samozřejmě je třeba přihlédnout k horoskopům daných států Poznámka: osa Berlín – Řím – Tokyo

30 Vstup Urana do znamení Berana Geografický dopad Srovnání s Plutem v Kozorohu: Ke Kozorohu přiřazuje Kefer tyto země: Afganistan, Albanie, Bosna, Brandenburg, Bulharsko, Hesensko, Britská Indie, Island, Litva, Macedonie, Mexiko, Pandžáb, Řecko, Sasko, západní Štýrsko, Thracie Island byl první zemí, která vyhlásila státní bankrot, Řecko má finanční problémy nyní (Pluto v Kozorohu)

31 Vstup Urana do znamení Berana Aspekty na Urana v Beranu Uran v Beranu v rámci T-kvadrátu narazí těmito aspekty: – Uran opozice Saturn 2008 – 2010 mezi Rybami a Pannou, později Beranem a Váhami – Uran kvadrát Pluto 2012 – 2015 mezi Beranem a Kozorohem Rozmach daný vstupem Urana do Berana tedy v současném, recesí zpomaleném světě narazí na překážky v podobě planet těžkých kalibrů

32 Vstup Urana do znamení Berana Aspekty na Urana v Beranu První nastane Uran opozice Saturn, až se přesune do Berana a Vah – Například expanzi podnikové sféry budou bránit dohody, protekcionistická opatření států, útlum ve sféře služeb – Tlak na porušování mezinárodních úmluv, rozbíjení tradičních partnerství – Radikalismus a terorismus nedbá mezinárodních úmluv a paktů

33 Vstup Urana do znamení Berana Aspekty na Urana v Beranu Následně se připojí Uran v kvadrátu na Pluto v Kozorohu – Pro expanzi v době recese není prostor. Tlak na urychlení transformace ekonomických systémů – Drobní podnikatelé si musí vydobýt prostor na velkých mezinárodních korporacích. Střet modernity a podnikavosti s mocí a rigiditou.

34 Vstup Urana do znamení Berana Na závěr Alan Meece v Horoscope For The New Millenium píše, že roky 2010 a 2011 budou nejtěžší roky v nejbližších 50 letech Znamená to, že budou pravděpodobně to nejtěžší, co naše generace zažije Na druhou stranu: obdobný T-kvadrát ve 30. letech ukazoval na hospodářskou krizi, ne války Navíc na to, aby něco vzniklo, jsou třeba i harmonické tranzity, těch zde mnoho není Proto můžeme v nejbližších letech očekávat spíš patovou situaci než otevřený konflikt


Stáhnout ppt "Vstup Urana do znamení Berana Úvodní astrostředa České astrologické asociace Praha, 3. února 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google