Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 13.1 Příslovce První v řadě neohebných slovních druhů, patřící však stále ke slovům plnovýznamovým, jsou příslovce. Zkoumání historie názvu tohoto slova by nás dovedlo ke zjištění, že jsou to slova stojící při slovesech. Skutečně pak příslovce nejčastěji rozvíjejí slovesa, ale také přídavná jména a zřídka i jiná příslovce. Řítili se po dálnici velmi rychle. Tvářil se ironicky. Vrátili se pozdě večer. Tu vázu rozbil úmyslně. Místo na hřišti na nás čekali doma. Příslovce Na školním výletě se někteří z nás vlekli pomalu jako šnek. Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

2 13.2 Co již víme o příslovcích?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.2 Co již víme o příslovcích? slova plnovýznamová neohebný slovní druh příslovce neskloňují se, ani nečasují vyjadřují bližší okolnosti dějů (vlastností) nemohou měnit koncovku Podaří se ti rozvinout i následující přídavná jména? malý, spící, jedoucí, bláznivý, páchnoucí, uklizený Pokus se následující slovesa rozvinout vhodnými příslovci. jíst, skákat, křičet, malovat, spát, cestovat, smát se, utíkat, psát, volat, číst, vyrazit, běžet Dokážeš to i s těmito příslovci? rychle, potichu, snadno, nešťastně, vesele, dobře, málo

3 13.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Podle toho, jaké bližší okolnosti vyjadřují, rozlišujeme příslovce: Pozor! 1. místa ptáme se otázkou KDE? např. tady, vedle 2. času ptáme se otázkou KDY? (odkdy? dokdy?) např. dnes, někdy 3. způsobu ptáme se otázkou JAK? (jakým způsobem?) např. rychle, pomalu 4. míry ptáme se otázkou JAK? (do jaké míry?) např. dosti, velice, zcela, velmi 5. příčiny ptáme se otázkou PROČ? např. proto, naschvál, úmyslně přídavná jména příslovce ptáme se JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? JAK? KDE? KDY? PROČ? příklad dobrý dobře hezký hezky dnes Př. Venku bylo hezké počasí. X Venku bylo hezky. jízda pomalá X jízda rychlá včera zítra

4 13.4 Co si řekneme nového? Stupňování příslovcí
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.4 Co si řekneme nového? Stupňování příslovcí Jak se příslovce tvoří? Některá příslovce mohou vyjádřit trojí stupeň vlastnosti: 1. stupeň (blízko, rychle, zdravě) 2. stupeň se tvoří od 1. stupně přidáním přípon –e, -eji, -ěji (blíže, rychleji, zdravěji) 3. stupeň se tvoří od 2. stupně předponou nej- (nejblíže, nejrychleji, nejzdravěji) !!! někdy se 2. stupeň tvoří jinak (brzy – dříve, dobře – lépe, málo – méně) 1. od přídavných jmen příponami: -e (-ě) milý → mile -y hezký → hezky -o nízký → nízko 2. ustrnutím tvaru podstatného jména kolo → kolem slovesa stoje, kleče 3. příslovečné spřežky = spojení předložky a jiného slova např. zticha, zdaleka, přitom !!! píší se dohromady!!! POZOR! z ticha X zticha (předložková vazba = spojení předložky a jména X příslovečná spřežka) např. Z hlubokého ticha se ozvalo ostré zapísknutí! X Buď zticha!

5 13.5 Procvičení a příklady Procvičování
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.5 Procvičení a příklady Jak vznikly tyto příslovečné spřežky? zpravidla, nablízku, navždy, zleva, proto, zcela Rozliš, kdy se jedná o příslovce a kdy o zájmeno. ten, tam, tady, tu, tahle, toho, toto, tamtéž, tomtéž, tadyhle, tenhle, tuhle, tento, tudy, tehdy, tak Utvoř naznačené stupně příslovcí. Mohlo to dopadnout zle (2). Čínsky jsem se naučil snadno (2) a rychle (2) než korejsky. Kdo dosáhne vysoko (3)? Chovejte se prosím tiše (2). Vraťte se brzy (3) v šest hodin. Udělejte to, jak dobře (3) umíte. Řekl bych, že ti jde malování pomalu (2). Od přídavných jmen utvoř příslovce. stupňovitý, nebezpečný, divoký, široký, blízký, maďarský, hezký, dlouhý Jak vznikla tato příslovce? pohromadě, navždy, sbohem, zpaměti, pozvolna, tma, kolem, zatím, hravě, nahlas, srdečně, předloni Rozhodni, který tvar je správný. To myslíš o pravdu/opravdu vážně? Z části/zčásti si tu věc dovedu představit. Sešlo se nás do hromady/dohromady deset z obou skupin. V létě jezdíme z pravidla/zpravidla k moři. Posaďte se za tím/zatím do čekárny. Procvičování

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.6 Něco navíc pro šikovné Použij vhodně ve větách. na hoře X nahoře na štěstí X naštěstí v tom X vtom do konce X dokonce Vyhledej příslovce a urči druh. Karkulka brzy vstala a vyrazila k babičce. V lese se dnes příliš nezdržuje: necítí se tam nejlépe, včera tu totiž potkala lva. Ten sice obvykle holky nežere, ale člověk nikdy neví. Zabočila k jezeru – odtud je to nejblíž – a zčistajasna proti ní stojí vlk! „Kliď se odsud!“ houkla rázně. Vlk schválně neodmlouval a hned zmizel. Kam? Víte přece, co bylo dál … „Babičko, proč máš tak veliké uši?“ „Abych tě lépe viděla. Velmi ti to v těch nových šatech sluší.“ „Moc ti, babi, nevěřím. To jsi vloni také říkala, a pak ti museli vypumpovat žaludek.“ „Pravda, děvenko, bylo mi tehdy těžko. Ale vypadáš dobře a chutnat budeš určitě ještě líp!“ řekla ušatá babička a Karkulku už nikdo nespatřil … Je toto opravdu pohádka o Karkulce? 

7 13.7 CLIL (Adverbs) Příslovce v angličtině adverbs of time
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 13.7 CLIL (Adverbs) Příslovce v angličtině adverbs of time příslovce času adverbs of place příslovce místa modal adverbs příslovce způsobu WHEN? WHERE? HOW? YESTERDAY HERE SLOWLY adverbs of reason příslovce příčiny adverbs of measure příslovce míry grading 1. soon interestingly 2. sooner more interestingly 3. soonest most interestingly HOW? WHY? INTENTIONALLY ENOUGH

8 13.8 Test znalostí Co neplatí pro příslovce? Vhodně doplň větu:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 13.8 Test znalostí Správné odpovědi: Co neplatí pro příslovce? a/ Jsou to plnovýznamová slova. b/ Patří mezi neohebné slovní druhy. c/ Dají se skloňovat. d/ Vyjadřují bližší okolnosti dějů. Vhodně doplň větu: … se ozval výbuch. a/ Z části b/ Zčásti c/ Zticha d/ Z ticha Urči druh příslovce ve větě: Jsem Vám velice zavázán. a/ p. místa b/ p. příčiny c/ p. způsobu d/ p. míry Vyber správnou možnost. a/ brzy – dříve - nejdřívěji b/ špatně – hůře - nejhůře c/ blízko – blížeji - nejblížeji d/ hodně – méně - nejméně c d b Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.9 Použité zdroje, citace V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7.ročník (učebnice), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2005. V. Bičíková, Z. Topil, F. Šafránek: Český jazyk pro 7.ročník (pracovní sešit), Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001.

10 13.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 13.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 07 – 12/2011 Ročník 7. ročník Klíčová slova Příslovce Anotace Prezentace popisující příslovce, jaká druhy rozlišujeme, jak se tvoří.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google