Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383
PŘÍSLOVCE Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_755_7TR_CJ Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková

2 METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU
CZ.1.07/1.4.00/ – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU Název vzdělávacího materiálu Příslovce Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_755_7TR_CJ Číslo šablony III/2 Autor Květuše Zmrzlíková, Mgr. Ročník 7. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVP Český jazyk a literatura Téma Očekávaný výstup Žák určí druhy příslovcí, rozezná příslovečné spřežky a spojení předložky se slovem a doplňuje správně koncovky ně/ě Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k procvičení jednotlivých druhů příslovcí, k rozeznání příslovečné spřežky a spojení předložky se slovem a ke k správnému doplňování koncovek ně/ě v příslovcích Datum vytvoření Září 2012 Druh výukového materiálu Prezentace v PowerPointu Klíčová slova Příslovce, druhy příslovcí, příslovečné spřežky Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence komunikativní, k učení a k řešení problémů Použitá literatura a zdroje Vlastní

3 PŘÍSLOVCE Příslovce jsou slova neohebná, která vyjadřují různé okolnosti dějů či vlastností Druhy příslovcí: místa (na otázku kde? – tam, dole) času (na otázku kdy? – včera, zítra) způsobu (na otázku jak? – pošetile, hezky) míry (na otázku jak moc? – velmi, příliš) příčiny (na otázku proč? – proto)

4 Tvoření příslovcí Z přídavných jmen: rozumný – rozumně němý – němě
Z podstatného jména: celek – celkem právo – právem ráno (Přeji vám pěkné ráno.) – ráno (Ráno jsem se vykoupal.) Spojením předložky s jiným slovem (= příslovečné spřežky): na horu – nahoru do hromady – dohromady v tom - vtom

5 Procvičování 1. Podle základového přídavného jména doplň do příslovcí ně, nebo - ě: Zřejm_ se tam bavil, jel tam soukrom_, chovej se skrom_, vědom_ to zapřel, počínal si cílevědom_, zachoval se rozum_, pil jem_ mletou kávu, choval se sebevědom_, žádost podejte písem_ 2. Vytvoř věty s přísl. spřežkou a předložkovým tvarem Dohromady x do hromady Nahoru x na horu V tom x vtom O pravdu x opravdu

6 Řešení 1. Zřejmě se tam bavil, jel tam soukromě, chovej se skromně, vědomě to zapřel, počínal si cílevědomě, zachoval se rozumně, pil jemně mletou kávu, choval se sebevědomě, žádost podejte písemně 2. Tři a čtyři není dohromady devět! Dal to do hromady písku. Cesta vedla po schodech nahoru. Vystoupil na horu Říp. V tom divadle hrála Jiřina Jirásková. Vtom udeřil hrom. O pravdu musí každý bojovat. Opravdu jsme tam přišli.

7 Stupňování příslovcí 1. stupeň vyjadřuje základní míru vlastnosti
krásně, lehce, dobře 2. stupeň vyjadřuje větší míru vlastnosti, tvoří se z 1. stupně příponami – -eji, -ěji, -e krásněji, lehčeji, lépe (tvoří se z jiného kořene!) 3. stupeň vyjadřuje největší míru vlastnosti, tvoří se z 2. stupně předponou – nej- nejkrásněji, nejlehčeji, nejlépe

8 2. Doplňte naznačený stupeň příslovcí.
Procvičování Vytvoř tvar příslovce (ve stupni, který je v závorce). Slavně (3), lehce (2), blízko (2), pěkně (3), vysoko (2), úzko (2), skromně (2), špatně (2), málo (3), zajímavě (2), široko (2) 2. Doplňte naznačený stupeň příslovcí. Balón klesal (nízko 2) a (nízko 2). (Brzy 3) si přečtěte tento úvod. Už je mi mnohem (dobře 2). Plaval jsem se naučil (snadno 3) a (rychle 3) ze všech sourozenců. Letadlo stoupalo (vysoko 2) a (vysoko 2). Vypočítej ještě (málo 3) dva příklady.

9 Řešení 1. Nejslavněji, lehčeji, blíže, nejpěkněji, výše, úžeji, skromněji, hůře, nejméně, zajímavěji, šíře 2. Balón klesal níže a níže. Nejdříve si přečtěte tento úvod. Už je mi mnohem lépe. Plaval jsem se naučil nejsnadněji a nejrychleji ze všech sourozenců. Letadlo stoupalo výš a výš. Vypočítej ještě nejméně dva příklady.


Stáhnout ppt "Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383"

Podobné prezentace


Reklamy Google