Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2

3 SEZNAM PetanqueNohejbalKolováBadminton

4 Hráči: min. počet 2 Lokalita hry: travnatý, pískový nebo hliněný povrch Potřeby: koule na petanque, dřevěnou kuličku, provázek k měření Pravidla: Každý hráč má 3 koule a snaží je dohodit co nejblíže k dřevěné kuličce, která se před začátkem každé hry hodí do prostranství. Kdo hodí nejblíže má bod. Když hráč hodí všechny 3 koule blíž než soupeř má 3 body. Jestli jsou koule sporné a neví se, která je blíž použije se provázek na měření a určí se. Před každou hrou se hráči domluví do kolika bodů budou hrát. Před každou hrou se hráči domluví do kolika bodů budou hrát. Vznik: Francie

5 - Míčová hra družstev, při které se míč dopravuje přes nízkou síť na druhou stranu hřiště hlavou nebo nohou. Pravidla: Hřiště tvoří obdélník o rozměrech 9x18m rozdělený sítí na dva shodné čtverce. 6m od středové čáry jsou narýsovány čáry podání. Povrch hřiště je antukový, škvárový, asfaltový, palubový, tartanový apod. Síť je napjata uprostřed hřiště, sahá až k zemi, výška jejího horního okraje je 110 cm. Hraje se s klasickým fot. míčem. Nohejbal se hraje jako utkání dvojic, trojic nebo jeden na jednoho. V každém družstvu se může během zápasu vystřídat nejvýš dvojnásobný počet hráčů, než je zákl. sestava. V průběhu každého setu může družstvo střídat nejvýš 2x, a to libovolný počet hráčů. Nejčastěji se hraje na dva vítězné sety. Každý set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů při rozdílu nejméně dvou bodů, a je limitován dosažením patnácti bodů na jedné ze stran. Družstvo získává bod za každý úspěšně zahraný míč nebo za chybu soupeře ve hře. Podávající hráč musí stát při podání za základní čárou. Podání se provádí kopnutím do míče nadhozeného rukou. Míč musí po přeletu sítě dopadnout do soupeřova pole podání. Dotkne-li se míč před dopadem do pole podání sítě, podání se opakuje, ale jen jednou. Žádný z hráčů se nesmí při podání míče dotknout před jeho dopadem. Hráč může hrát kteroukoli částí těla kromě ruky. Hráči družstva mohou využít možnosti nejvýše tří doteků míče, ale hráč se nesmí dotknout 2x po sobě. Mezi jednotlivými doteky může míč dopadnout na zem( i mimo hřiště) pouze jednou. Správně zahraný míč se musí dostat na soupeřovu polovinu prostorem nad sítí a musí být zahrán přímým dotekem, nikoli odrazem od země. Nejčastěji se hraje na dva vítězné sety. Každý set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů při rozdílu nejméně dvou bodů, a je limitován dosažením patnácti bodů na jedné ze stran. Družstvo získává bod za každý úspěšně zahraný míč nebo za chybu soupeře ve hře. Podávající hráč musí stát při podání za základní čárou. Podání se provádí kopnutím do míče nadhozeného rukou. Míč musí po přeletu sítě dopadnout do soupeřova pole podání. Dotkne-li se míč před dopadem do pole podání sítě, podání se opakuje, ale jen jednou. Žádný z hráčů se nesmí při podání míče dotknout před jeho dopadem. Hráč může hrát kteroukoli částí těla kromě ruky. Hráči družstva mohou využít možnosti nejvýše tří doteků míče, ale hráč se nesmí dotknout 2x po sobě. Mezi jednotlivými doteky může míč dopadnout na zem( i mimo hřiště) pouze jednou. Správně zahraný míč se musí dostat na soupeřovu polovinu prostorem nad sítí a musí být zahrán přímým dotekem, nikoli odrazem od země. Vznik: Původní česká hra s počátky kolem roku 1922.

6 Pravidla: Hraje se na speciálně upravených kolech(nahoru otočená řídítka). Hřiště má rozměry 14x11m, je ohrazeno 30 cm vysokým mantinelem. Na Hřišti jsou vyznačeny kolem branky půlkruhy o poloměru 2 a 4m, dále středový kruh o poloměru 2m, středová značka a rohové značky. Branka pro kolovou má rozměry 2x2m. Míč má průměr 16-18cm a je naplněný korkem nebo srnčími chlupy.Hrací doba je 2x7min. čistého času. Hrají proti sobě dvě dvojice hráčů, z nichž všichni mají stejnou možnost hrát po celém hřišti; oba hráči tedy mohou útočit i bránit. Branka pro kolovou má rozměry 2x2m. Míč má průměr 16-18cm a je naplněný korkem nebo srnčími chlupy.Hrací doba je 2x7min. čistého času. Hrají proti sobě dvě dvojice hráčů, z nichž všichni mají stejnou možnost hrát po celém hřišti; oba hráči tedy mohou útočit i bránit. Na znamení rozhodčího hráči nasednou za svými brankovými čárami na kola a rozjedou se ke středu hřiště. Strana, která má právo zahájení, dojede až k míči, druhá strana smí dojet jen ke středovému kruhu. Při hře se hráč nesmí dotknout míče rukama nebo nohama(ale smí hlavou); jenom ten, který je při obraně branky celým kolem uvnitř dvoumetrového trestného území, smí míč odvracet i rukou. Odrazí-li se při střele míč od soupeřova kola nebo těla, hraje se dál. Zahraje-li hráč míč za vlastní branku, střílí soupeř z rohové značky. Zahraje-li míč za branku soupeř, hraje bránící strana, rovněž z rohové značky. Přeletí-li míč postranní hrazení, zahajuje hru strana, která aut nezavinila, míč se rozehrává asi 1m od hrazení v místě, kde opustil hrací plochu. Dotkne-li se hráč při hře země, musí se nejdřív vrátit za svou brankovou čáru, teprve pak smí ve hře pokračovat. Branka, která padne těsně předtím, než se střílející hráč dotkl země, neplatí. Při hře se nesmí najíždět do soupeře, strkat, chytat ho nebo držet. Za přestupky, ke kterým dojde mimo trestné území, se nařizuje volný úder, při kterém musí být protihráči vzdáleni od míče nejméně 4m. Za přestupky, ke kterým dojde uvnitř trestného území, se nařizuje tzv. čtyřmetrový pokutový úder. Na znamení rozhodčího hráči nasednou za svými brankovými čárami na kola a rozjedou se ke středu hřiště. Strana, která má právo zahájení, dojede až k míči, druhá strana smí dojet jen ke středovému kruhu. Při hře se hráč nesmí dotknout míče rukama nebo nohama(ale smí hlavou); jenom ten, který je při obraně branky celým kolem uvnitř dvoumetrového trestného území, smí míč odvracet i rukou. Odrazí-li se při střele míč od soupeřova kola nebo těla, hraje se dál. Zahraje-li hráč míč za vlastní branku, střílí soupeř z rohové značky. Zahraje-li míč za branku soupeř, hraje bránící strana, rovněž z rohové značky. Přeletí-li míč postranní hrazení, zahajuje hru strana, která aut nezavinila, míč se rozehrává asi 1m od hrazení v místě, kde opustil hrací plochu. Dotkne-li se hráč při hře země, musí se nejdřív vrátit za svou brankovou čáru, teprve pak smí ve hře pokračovat. Branka, která padne těsně předtím, než se střílející hráč dotkl země, neplatí. Při hře se nesmí najíždět do soupeře, strkat, chytat ho nebo držet. Za přestupky, ke kterým dojde mimo trestné území, se nařizuje volný úder, při kterém musí být protihráči vzdáleni od míče nejméně 4m. Za přestupky, ke kterým dojde uvnitř trestného území, se nařizuje tzv. čtyřmetrový pokutový úder. Legendy: bratři Pospíšilové, Jan a Jaroslav Novákové, Sedláček- Daneš, Beneš, Svoboda, Bíma- Špachman. Legendy: bratři Pospíšilové, Jan a Jaroslav Novákové, Sedláček- Daneš, Beneš, Svoboda, Bíma- Špachman.

7 -Hra podobná tenisu, hraje se však na menším hřišti, lehčími raketami, péřovými míčky a přes vyšší síť. Pravidla: V badmintonu se pořádají soutěže ve dvouhrách a čtyřhrách, soutěže ve smíšených čtyřhrách a soutěže družstev. Hraje se venku nebo v hale, všechny oficiální soutěže probíhají v hale(výška stropu minimálně 8m).Dvorec pro čtyřhru má rozměry 13,40x6,10m, pro dvouhru 13,40x5,18m. Na dvorci jsou vyznačena pole podání: pro dvouhru 2,59x3,96m, pro čtyřhru 3,05x4,72m. Síť je široká 76cm, její horní okraj je 152,5cm od země. Raketa nemá přesně určené rozměry, nejvyšší přípustná hmotnost je 175g. Péřový míček s 14-16 péry pevně zasazenými v korkové základně má hmotnost 4,73-5,50g a délku per 64-70mm. Hráč, který má zahájit hru podáním, hraje míček z vlastního pravého podacího pole úhlopříčně do pravého podacího pole soupeře. Při podání stojí podávající i přijímací hráč nohama uvnitř vlastního pole podání, podávající musí zasáhnout míček pod úrovní svého pasu a celá hlava rakety musí být pod úrovní ruky držící raketu. Za chybu je považováno, když: podání není správně provedeno, přijímací nebo podávající hráč nestojí oběma nohama v poli podání, padne-li míček při podání do nesprávného podacího pole, padne-li míček při podání nebo během hry mimo postranní nebo zadní čáry dvorce, udeří-li hráč míček více než jednou, udeří-li hráč míček dřív, než přelétne na jeho stranu sítě, dotkne-li se hráč čímkoli sítě atd. Zavadí-li však míček o síť(při podání i během hry) a přejde přes ni, platí tento míč jako správný. Dopustí-li se chyby strana zahajující hru podáním, ztrácí právo podání a získává je soupeř. Dopustí- li se chyby strana, která podání přijímala, získává podávající strana bod a pokračuje pak ve hře podáním. Utkání se hraje zpravidla na dvě vítězné sady. Strany se mění před zahájením každé sady, ve třetí sadě pak tehdy, když vedoucí strana dosáhne 6(8,11) bodů v sadě hrané na 11(15,21) bodů. Strana, která vyhraje sadu, začíná podávat v příští sadě. Ve čtyřhrách a dvouhrách mužů se hrají sady do 15 nebo 21 bodů. Ve dvouhře žen se hrají sady na 11 bodů. Je-li v sadě hrané na 11(15,21) bodů stav 9:9(13:13,19:19), má právo strana, která dosáhla jako první 9(13,19) bodů, požádat o tzv. nastavení na 5 bodů. Stav je potom 0:0 a vítězí strana, která dosáhne jako první 5 bodů. Je-li v sadě hrané na 11(15,21) bodů stav 10:10(14:14,20:20), má právo strana, která dosáhla jako první 10(14,20) bodů, požádat o nastavení na 3 body. V tomto případě je stav 0:0 a zvítězí strana, která dosáhne jako první 3 bodů. Turnaje v badmintonu se hrají vylučovacím způsobem. Vznik: Vznikl z indické hry poona. Do Anglie byl dovezen r.1860. Hrálo se především na panství vévody z Badmintonu. R. 1887 byl založen první badmintonový klub a vznikla pravidla. R. 1904 byl založen mezinárodní turnaj All England Championship, r. 1934 mezinárodni federace(IBF). R. 1939 vznikl Thomasův pohár, soutěž pro družstva, nejslavnější badmintonová soutěž, poprvé se však hrál až v roce1948. Do Československa se badminton dostal až v padesátých letech. Vznik: Vznikl z indické hry poona. Do Anglie byl dovezen r.1860. Hrálo se především na panství vévody z Badmintonu. R. 1887 byl založen první badmintonový klub a vznikla pravidla. R. 1904 byl založen mezinárodní turnaj All England Championship, r. 1934 mezinárodni federace(IBF). R. 1939 vznikl Thomasův pohár, soutěž pro družstva, nejslavnější badmintonová soutěž, poprvé se však hrál až v roce1948. Do Československa se badminton dostal až v padesátých letech.


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google