Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla fotbalu-OFSAJD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla fotbalu-OFSAJD"— Transkript prezentace:

1 Pravidla fotbalu-OFSAJD
Michal Rajtoral TV-TVT

2 VYSVĚTLENÍ SLOVA OFFSIDE (OFSAJD)
Ofsajd se vztahuje k anglickému termínu pro tým- STRANU- takže pokud je hráč „v ofsajdu“, je „mimo svůj tým“ a nemůže se účastnit hry. O - F - F - S - I - D - E

3 OFSAJDOVÁ POZICE Ofsajdová pozice hráče není sama o sobě
porušením pravidla. Hráč je v ofsajdové pozici, je-li blíže k soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře. Hráč není v ofsajdové pozici, jestliže je na vlastní polovině hrací plochy, nebo je ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako předposlední hráč soupeře, nebo je ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako poslední dva hráči soupeře

4 DIAGRAMY HRÁČ JE NA VLASTNÍ POLOVINĚ HRACÍ PLOCHY
HRÁČ JE VE STEJNÉ VZDÁLENOSTI OD SOUPEŘOVY BRANKOVÉ ČÁRY JAKO PŘEDPOSLEDNÍ HRÁČ SOUPEŘE HRÁČ JE VE STEJNÉ VZDÁLENOSTI OD SOUPEŘOVY BRANKOVÉ ČÁRY JAKO POSLEDNÍ DVA HRÁČI SOUPEŘE

5 OFSAJD zasahuje do hry, nebo ovlivňuje soupeře, nebo
Hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd jen tehdy, jestliže v okamžiku, kdy míčem zahraje nebo se míče dotkne některý z jeho spolu- hráčů, je podle názoru rozhodčího aktivně zapojen do hry tím, že: zasahuje do hry, nebo ovlivňuje soupeře, nebo získává ze svého postavení výhodu

6 NENÍ OFSAJD Hráč nebude potrestán za ofsajd, dostane-li míč přímo
z kopu od branky, nebo z autového vhazování, nebo z kopu z rohu

7 DIAGRAMY AUTOVÉ VHAZOVÁNÍ KOP ROHU
Útočník A vhodí míč z vhazování přímo svému spoluhráči B a ten dosáhne branky: rozhodčí branku uzná Útočník A přihraje míč z kopu z rohu přímo svému spoluhráči B a ten dosáhne branky: rozhodčí branku uzná

8 TRESTNÍ USTANOVENÍ Jestliže rozhodčí potrestá hráče za ofsajd, nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa, kde bylo pravidlo porušeno, ne však z místa, odkud zazněla píšťalka.

9 VÝKLAD K PRAVIDLU V pravidle ofsajd jsou používány dva pojmy, které rozhodčí musí důsledně rozlišovat: ofsajdová pozice ofsajd

10 OFSAJDOVÁ POZICE Ofsajdová pozice popisuje určité rozestavení hráčů na hrací ploše, které znovu vzniká pokaždé, když se hráč útočícího družstva dotkne míče. Toto postavení samo o sobě není důvodem pro přerušení hry, ale je podmiňující podmínkou pro to, aby hráč mohl být v ofsajdu.

11 OFSAJD Ofsajd vznikne, jestliže se hráč, který je v ofsajdové pozici, podle názoru rozhodčího aktivně zapojí do hry.

12 OFSAJDOVÁ POZICE HRÁČE
Hráč je v ofsajdové pozici, je-li současně: a) na soupeřově polovině hrací plochy a b) blíže k soupeřově brankové čáře než míč a c) blíže k soupeřově brankové čáře než předposlední hráč soupeřova družstva, nebo d) je blíže k soupeřově brankové čáře než poslední dva hráči soupeřova družstva, jsou-li tito dva hráči stejně vzdáleni od své brankové čáry

13 DIAGRAMY OFSAJDOVÁ POZICE - OFSAJD
Útočník A přihrává míč spoluhráči B. Útočník B je v ofsajdu, protože již v okamžiku, kdy mu spoluhráč A míč přihrál, byl v ofsajdové pozici (byl k soupeřově brankové čáře blíž než míč a než předposlední hráč soupeřova družstva).

14 OFSAJDOVÁ POZICE HRÁČE
Hráč není v ofsajdové pozici, jestliže: a) je na vlastní polovině hrací plochy b) je na středové čáře (středová čára je součástí obou polovin hrací plochy) c) je na soupeřově polovině hrací plochy, ale ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako předposlední hráč bránícího družstva nebo jako poslední dva hráči bránícího družstva d) je na soupeřově polovině hrací plochy, ale ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako míč e) je mimo hrací plochu (třeba i v prostoru branky) f ) míčem naposledy zahraje některý ze soupeře

15 DIAGRAMY HRÁČ NENÍ V OFSAJDOVÉ POZICI
Útočník A přihrává míč spoluhráči B, který běží z postavení B1 do postavení B2 a tam se míče zmocní. Hráč B není v ofsajdu, protože v okamžiku, kdy mu jeho spoluhráč A míč přihrával, nebyl v ofsajdové pozici (nebyl k soupeřově brankové čáře blíž než míč a než předposlední hráč soupeřova družstva).

16 VÝKLAD K PRAVIDLU Vystavení soupeře do ofsajdové pozice je v souladu s pravidlem, ale je úspěšné pouze tehdy, když hráči bránícího družstva změní své postavení dříve, než se míče dotkne některý ze spoluhráčů hráče, který je vystavován do ofsajdové pozice.

17 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč, který byl v ofsajdové pozici v okamžiku, kdy se jeho spoluhráč dotkl míče, je v ní stále, a to i tehdy, když se míč odrazí od brankové tyče nebo od břevna, od rohového praporku, od rozhodčího nebo od asistenta rozhodčího, který stojí na hrací ploše.

18 DIAGRAMY STŘELA NA BRANKU ODRAŽENÁ OD TYČE
Útočník A vystřelí na branku, míč se odrazí od tyče k jeho spoluhráči B, který dosáhne branky. Hráč B je v ofsajdu, protože v okamžiku, kdy jeho spoluhráč A vystřelil na branku, byl v ofsajdové pozici (byl k soupeřově brankové čáře blíž než míč a než předposlední hráč soupeřova družstva) a poté, co se míč odrazil od tyče, využil svého postavení k dosažení branky (získal ze svého postavení výhodu). Proto rozhodčí branku neuzná.

19 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč se nemusí dostat do ofsajdové pozice, pokud dříve, než se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, změní své postavení tak, aby nebyl blíže k soupeřově brankové čáře než nejméně dva hráči soupeřova družstva, nebo jestliže se vrátí na vlastní polovinu hrací plochy. Zahraje-li však míčem některý z jeho spoluhráčů dříve, než hráč své postavení stačil změnit, je v ofsajdové pozici.

20 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč, který je v ofsajdové pozici, se smí
do hry znovu zapojit: a) až potom, když míčem zahraje soupeř b) až soupeři změní své postavení tak, že při novém zahrání míče jeho spoluhráčem není již tento hráč blíže soupeřově brankové čáře, než nejméně dva hráči soupeřova družstva c) když se míč octne blíže k soupeřově brankové čáře, než je tento hráč, a tam znovu zahraje míčem jeho spoluhráč

21 VÝKLAD K PRAVIDLU V praxi se ofsajdová pozice hráče ve vztahu k předposlednímu hráči bránícího družstva posuzuje podle polohy těla hráče, nikoli pouze podle postavení jeho nohou. Proto se na středové čáře může stát, že rozhodčí bude hráče, který je v rychlém pohybu směrem na soupeřovu polovinu hrací plochy, považovat za hráče v ofsajdové pozici přesto, že hráč je ještě jednou nohou na středové čáře.

22 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč, který je v ofsajdové pozici, může dát rozhodčímu najevo, že se nehodlá do hry zapojit. V takovém případě buď zůstane na hrací ploše klidně stát, nebo opustí hrací plochu a zůstane klidně stát za brankovou nebo za pomezní čárou. Vlastní úmysl hráče však není rozhodující; teprve rozhodčí posoudí, zda hráč je či není aktivně zapojen do hry a podle toho buď hru přeruší nebo nepřeruší.

23 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč, který není v ofsajdové pozici nebo v ofsajdu jenom proto, že opustil hrací plochu, se smí znovu vrátit na hrací plochu i bez souhlasu rozhodčího, ale teprve až po ukončení útočné akce svého družstva. Nevyčká-li hráč na ukončení útočné akce svého družstva a vstupem na hrací plochu ovlivní hru, potrestá jej rozhodčí za ofsajd, protože získal výhodu ze svého postavení.

24 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč, který je v ofsajdové pozici, může dosáhnout regulérní branky. Tato situace nastane např. tehdy, když hráč, který je v ofsajdové pozici, zachytí zpětnou přihrávku soupeře.

25 DIAGRAMY HRÁČ ZACHYTIL ZPĚTNOU PŘIHRÁVKU SOUPEŘE
Obránce X přihrává malou domů brankáři, kterou zachytí soupeř A, který stál v ofsajdové pozici a dosáhne branky. Rozhodčí branku uzná.

26 VÝKLAD K PRAVIDLU OFSAJD Hráč se může v průběhu útočné akce svého
družstva kdykoli ocitnout v ofsajdové pozici, ale posouzení, zda aktivně ovlivňuje hru, a zda tedy porušuje pravidlo, vyžaduje od rozhodčího dokonalou znalost pravidla a cit pro hru. Skutečnost, že hráč je v ofsajdové pozici a současně míčem zahraje nebo se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, sama o sobě tedy ještě není důvodem k přerušení hry.

27 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč aktivně ovlivňuje hru, jestliže:
a) zapojí se do hry (nabíhá na přihrávku spoluhráče) b) hraje míčem či kryje si míč tak, aby nemohl hrát soupeř c) získává ze svého postavení výhodu d) atakuje soupeře e) aktivně či pasivně překáží soupeři ve volném pohybu f ) překáží soupeři v rozhledu

28 DIAGRAMY PŘEKÁŽENÍ SOUPEŘI V ROZHLEDU
Útočník A vystřelí přímo na branku a míč skončí v síti. Přitom útočník B stojí před brankářem. Hráč B je v ofsajdu, protože v okamžiku, kdy jeho spoluhráč A vystřelil na branku byl v ofsajdové pozici (byl k soupeřově brankové čáře blíž než míč a než předposlední hráč soupeřova družstva) a přitom se aktivně zapojil do hry tím, že překážel brankáři v rozhledu. Proto rozhodčí branku neuzná.

29 VÝKLAD K PRAVIDLU Hráč je v ofsajdu i v případě, jestliže míč přebírá na vlastní polovině hrací plochy, ale v okamžiku, kdy míčem zahrál jeho spoluhráč, byl v ofsajdové pozici.

30 VÝKLAD K PRAVIDLU Posouzení, zda je hráč v ofsajdu, vyžaduje též dokonalou spolupráci rozhodčího s asistenty rozhodčího. Asistent nesmí signalizovat ofsajdovou pozici hráče. Signalizuje až v okamžiku, když je přesvědčen, že hráč je v ofsajdu.


Stáhnout ppt "Pravidla fotbalu-OFSAJD"

Podobné prezentace


Reklamy Google