Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alfred Adler ( ) Šárka Kašpárková Eliška Královec Černá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alfred Adler ( ) Šárka Kašpárková Eliška Královec Černá"— Transkript prezentace:

1 Alfred Adler (1870-1937) Šárka Kašpárková Eliška Královec Černá
Priessnitz

2 Alfred Adler narozen v roce 1870 na předměstí Vídně druhý ze 7 dětí
žid protestant jeho křivice a smrt mladšího bratra rozhodnutí stát se lékařem studoval ve Vídni

3 Alfred Adler 1895 začíná s praxí očního lékaře
později pracuje jako praktický lékař současně se stává psychiatrem 1897 – sňatek s Raissou Epsteinovou každý má různý ideologický přístup jeho žena je mnohem radikálnější

4 Alfred Adler 1902 – setkání s Freudem
9 let je členem Vídeňské psychoanalytické společnosti v r se stává jejím prezidentem rezignace na post prezidenta - opouští společnost

5 Alfred Adler Freudův nesmiřitelný protivník
kritizuje Freuda za přeceňování sexuality Freud odsuzuje Adlerův důraz na účelnost a finalitu mentálních dějů 1912 – zakládá vlastní Společnost individuální psychologie

6 Alfred Adler po válce ve 20. letech projevuje zájem o práci s dětmi
zakládá prvních 30 dětských poraden ve Vídni ve 30. letech poradny uzavřeny má 4 děti synové jsou psychiatry - spolupracují s Klinikou duševní hygieny AA v NY

7 Alfred Adler hodně píše, cestuje, pracuje
v r se usazuje v New Yorku stále intenzivně pracuje v r umírá ve věku 67 let ve Skotsku

8 Adlerova koncepce Označována jako: Řazena do: individuální psychologie
druhá škola vídeňské psychologie adlerovská terapie Řazena do: psychodynamické (hlubinné) psychologie

9 Alfred Adler Stěžejní dílo: Člověk, jaký jest: základy individuální psychologie“ (český překlad 1935) považován za předchůdce humanistické a fenomenologické psychologie

10 Adleriánské pojetí Individuální psychologie vnímá člověka jako nedělitelnou jednotu holistická psychologie důležité je vřazení jedince do společnosti způsob, jakým se vřazuje = životní styl

11 Teorie osobnosti Ústřední silou usilování o nadřazenost
snaha žít dokonalejší a plnější život Dokonalost = představa, kterou si lidé vytvoří v mysli a pak podle ní žijí stanovují si fiktivní životní cíle – smysl svého života fiktivní finalismus

12 Fiktivní finalismus události jsou určovány očekáváním
(za hříchy do pekla) každý si vytváří „ideální Já“ mnohé cíle jsou spíš fikcí

13 Pocity méněcennosti zdroj úsilí o nadřazenost
extrém komplex méněcennosti vycházejí-li z objektivní skutečnosti - orgánová méněcennost fyzická slabost těla => predispozice k určitému onemocnění psychická či sociální slabost

14 Pocity méněcennosti platí i rodově
mužská méněcennost = příliš mužské chování mohou ovlivnit i životní styl

15 Životní styl utvářen i na základě raných dětských zážitků
důležitá pozice dítěte v rodinné konstelaci primární činitel při utváření – tvořivé já tvořivé já = subjektivní síla umožňuje převádět objektivní skutečnosti na osobně smysluplné události

16 Životní styl každý je unikátní za každým stojí společnost
zdravý životní styl zahrnuje sociální cit

17 Sociální cit všichni lidé vrozený
je třeba rozvíjet ve zdravé rodinné atmosféře kooperace, respekt, důvěra, podpora, porozumění

18 Teorie psychopatologie
osobnosti z patologických rodin – pocit neschopnosti dosáhnout nadřazenosti děti bez sociálního citu – výběr 1 ze 4 sobeckých cílů : 1. vyhledávání pozornosti 2. usilování o moc 3. mstivost 4. deklarování

19 Patologické životní styly
ústí v ně výše uvedené sobecké cíle (dle Dreikurse) Rozmazlený životní styl rodiče řeší zvládnutelné úkoly za své děti komplex méněcennosti vyhýbání se základním životním úkolům (práce, normální partnerství, začlenění do společ.) a / nebo vyhledávání pozornosti okolí, aniž by se na něčem v dospělosti podíleli

20 Patologické životní styly
Usilující o dominanci děti dominantních rodičů cíl dosažení moci aktivně usilující => rebelové pasivnější => ovládání neústupným chováním

21 Patologické životní styly
Kompulzivní sekýrování, nadávání, hledání chyb… komplex méněcennosti děti v dospělosti úchylka k rituálům (dávají pocit bezčasovosti a slouží jako ochrana před ztrátou sebeocenění)

22 Patologické životní styly
Kompulzivní kompulze mohou být prostředkem kompenzace nejběžnější neurotický životní styl Agresivní byli zneužíváni, často bývají krutí (pasivně agresivní zase bezohlední)

23 Patologické životní styly
Separující se byli zanedbávaní a vychovaní ve lhostejnosti sklon k pocitům porážky izolují se a tak chtějí světu ukázat svoji nadřazenost („Já vás nepotřebuju.“) obviní z izolace ostatní

24 Patologické životní styly
Základní omyly patologických osobností zprostředkovávají maladaptivní cíle přílišná generalizace na základě poznání jediného malého vzorku závěry na základě pokřivené zpětné vazby od několika málo lidí.

25 Patologické životní styly
Neuróza = útěk do nemoci dává jedinci převahu nad ostatními vyžaduje ohleduplnost vyhnutí situacím při projevení nedostačivosti

26 Patologické životní styly
Odvaha rozhoduje o: neuróze kompenzaci - vnímaná nedostačivost je vyvážena výraznou snahou jinde překompenzaci - příliš zdůrazňuje opak toho, v čem se cítí být sláb (př. „malý generál“)

27 Teorie terapeutických procesů
Zvyšování vědomí klientova práce musí být ochoten mluvit (včetně snů, raných vzpomínek a rodinné konstelace) biblioterapie (čtení knih) = jeden z prostředků pomoci cíle v 6P (poučit se, povzbudit, posílit se, prozřít, propojit se, pozvednout se)

28 Teorie terapeutických procesů
terapeutova práce četné interpretace minulost spojována se současností => poukaz na kontinuitu klientova životního stylu analýza životního stylu interpretace základních omylů analýza snů

29 Interpretace základních omylů
přílišná generalizace – „nikdo se o mě nestará“ pokřivení životních nároků – „v životě nemůžeš vyhrát“ minimalizace sebehodnoty – „jsem pouze žena v domácnosti“ nerealistické cíle – „musím každého potěšit“

30 Teorie terapeutických procesů
Interpretace základních omylů nesprávné hodnoty – „neohlížej se na ostatní“ terapeutova práce souhrn pozitivních charakteristik klienta je součástí analýzy životního stylu na konec shrnutí životního stylu formou učitel-žák učí klienta nové životní filozofii

31 Manipulace s následky klientova práce přehodnotit budoucí cíle
možný experiment s chováním směřující k sociálnímu cítění

32 Manipulace s následky terapeutova práce vytváření představ
klient, neustále usilující o bytí v centru pozornosti, si představuje sám sebe v roli klauna či císaře dobyvatele je-li schopný se své roli smát možnost zmenšení touhy získat pozornost nebo ovládat

33 Manipulace s následky terapeutova práce
zadávání úkolů skrze které se klienti učí vyjádřit sociální cit (př. aby každý den někoho potěšil) Technika přistižení sebe sama povzbuzuje klienta v představě, že se přistihl s rukama v krabici plné zákusků (jde o to nachytat sám sebe při destruktivním chování)

34 Manipulace s následky terapeutova práce učení se předvídání
vyhýbání se automatickým reakcím

35 Vybírání klientova práce
vybral-li si pacient už jako dítě životní styl, může si i později zvolit jeho radikální změnu uvažování o změně může narušit pocit bezpečí strach klientů

36 Vybírání terapeutova práce
povzbudí klienty v experimentování s novými životními alternativami př. technika jako by – chová se „nanečisto“ (vyzkouší si to) možnost kroku na cestě k reálnému stavu

37 Vybírání terapeutova práce technika zamáčknutí knoflíku (push- button)
při zavřených očích představa okamžiků ze své minulosti, kdy se cítili velmi šťastní, přitom uvědomování pocitů, které tyto události doprovázejí ,pak představa události ponižující, frustrující, pak znovu příjemné

38 Vybírání terapeutova práce technika zamáčknutí knoflíku (push-button)
přepínáním se učí, že mohou dle libosti vytvořit jakékoliv pocity, stačí jen rozhodnutí vhodné zejména u klientů, tvrdících, že by se změnili, jen kdyby uměli ovládat své silné emoce

39 Terapeutický obsah Intrapersonální konflikty A/ úzkost a obrany
destruktivní životní styl přináší přinejmenším pocit bezpečí zpochybnění životního stylu zvyšuje úzkost primárně tak slouží k vyhýbání se akci a budoucnosti

40 Intrapersonální konflikty
A/ úzkost a obrany terapeut musí dávat pozor na tendence vyhnout se pocitové analýze nezdařeného živ. stylu kompenzace = nejběžnější OM obrana před pocity méněcennosti Úkol PT nahradit ji účinnějšími OM směrem ke společensky užitečným hodnotám

41 Intrapersonální konflikty
B/ sebeocenění problém se sebeoceněním paradoxně mizí v okamžiku, když klienty povzbudíme, aby zapomněli na sebe a žili pro druhé (je tedy nutný životní styl přínosný pro svět)

42 Intrapersonální konflikty
C/ zodpovědnost člověk musí přijmout zodpovědnost za dopad vlastního živ. stylu na společnost

43 Interpersonální konflikty
intimita a sexualita lidé by rádi předstírali, že v životě lze („neoddělovat“ domov a práci) X takto to nefunguje komunikace pokud je účinná snaha o spolupráci v terapii jde o přesměrování zájmů způsobů komunikace ke společným cílům

44 Interpersonální konflikty
hostilita agresivní instinkt je jeden z nejdůležitějších lidských pudů je to projev základní touhy po moci = 1 z nejhorších způsobů usilování o nadřazenost

45 Interpersonální konflikty
ovládání rozmazlený není ve svém despotismu tak nápadný (jako v dětství utlačovaný) používá neurotické symptomy (úzkost, „depky“, hypochondrie…), aby druzí uspokojili jeho vrtoch Úkol PT sdělit klientovi, že není ochoten podporovt jeho manévry

46 Individuo-sociální konflikty
přizpůsobení vs. transcendence neměla by stavět proti sobě jedince a společnost ovládání impulzů tlak rodičů má posilovat sociální cítění sexuální a agresivní pudy mohou dojít naplnění v rámci vyšších soc. zájmů

47 Od konfliktu k naplnění
Smysl života závisí na životním stylu tvořivé já se snaží podílet na uspokojování nejšlechetnějších potřeb a aspirací lidstva Ideální člověk sociální cit jako ideál a pragmatický cíl nepovyšuje se ani neponižuje (rovnostáři)

48 Hlavní zásady psychoterapie v rámci individuální psychologie
1. poznat klientův nerealistický životní plán terapeut si klade otázky: „Co by se změnilo, kdyby byl zdráv?“ „Umožňuje mu jeho stav vyhýbat se něčemu?“ PT zjišťuje životní styl - základ sebepojetí, životní cíl a pohled na svět

49 Hlavní zásady psychoterapie v rámci individuální psychologie
2. Vést klienta ke změně životního stylu má ke svému životu zaujmout realistický postoj vzdát se přání dosáhnout nebo znamenat víc, než je přiměřené jeho skutečným schopnostem vzdát se sekundárních zisků 3. Dodávat odvahu

50 Individuální terapie v oblasti moderní manželské terapie
destruktivní chování v manželství zpravidla sleduje 1 z následujících cílů: zastírání vlastních nedostatků připoutání pozornosti k sobě odplata

51 Terapeutická praxe velice flexibilní (individuálně, s rodinou,
spolupráce několika terapeutů, skupinová sezení) Dreikurs - návrh spolupráce několika terapeutů zabránění interferenci přenosových či protipřenosových problémů s terapeutickým pokrokem

52 Terapeutická praxe workshopy zaměřené na prevenci či řešení problémů oblíbená forma vzdělávání rodičů v oblasti výchovy dětí speciální zaměření na práci s delikventy

53 Kritika individuální psychoterapie
o skutečné účinnosti existuje minimum údajů psychoanalytické hledisko jde o jednorozměrnou teorii zdůrazňující Ego na úkor Id

54 Kritika individuální psychoterapie
behaviorismus váhání adleriánů teoretici sociálního učení hledající příčinu maladaptivního chování v rodinné konstelaci a jiných podmínkách prostředí X mystici přisuzující zodpovědnost za pokřivený životní styl kreativnímu Já?

55 Kritika individuální psychoterapie
vágní pojmy usilování o nadřazenost tvořivé Já nevhodné pro vědecké zkoumání

56 Kritika individuální psychoterapie
kontextuální pohled problémy přičítány jedincům, ne nemocné společnosti intrapsychické síly – nadřazenost a méněcennost stále ovládají duševní pochody psychoterapie zde pojímána spíše jako rozšíření procesu socializace

57

58 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Alfred Adler ( ) Šárka Kašpárková Eliška Královec Černá"

Podobné prezentace


Reklamy Google