Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ CHEMIE CHEMICKÁ REAKCE Ing. Alena Hejtmánková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ CHEMIE CHEMICKÁ REAKCE Ing. Alena Hejtmánková, CSc."— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ CHEMIE CHEMICKÁ REAKCE Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003

2 DEFINICE, ZÁKLADNÍ POJMY
Chemická reakce změna vnějších fyzikálních podmínek (tlak, teplota) zavedení další vhodné látky do systému proces, kdy zanikají staré chemické vazby a vznikají nové výchozí látky reakční produkt HI (g) 2 (g) I H C 400 + o Vazebné energie [kJ/mol] H2 I2 2 HI 435 150 299 585 598 Rozdíl 13 výhody energetické strukturní Obecná chemie. Chemická reakce.

3 KLASIFIKACE REAKCÍ /1 [ ] CO CaO CaCO Cu ZnSO Zn CuSO NaCl BaSO SO Na
Základní typy chemických reakcí skladné (syntéza) rozkladné (analýza) polymerace substituční podvojná záměna polykondenzace FeS S Fe + 2 3 CO CaO CaCO Cu ZnSO Zn CuSO 4 NaCl BaSO SO Na BaCl - [ ] n CH = OH N H O 1) (n NH Obecná chemie. Chemická reakce.

4 KLASIFIKACE REAKCÍ /2 (g) NH 2 H N + (g) H (aq) ZnCl Zn (s) HCl (aq) 2
Rozdělení chemických reakcí podle počtu fází homogenní (reaktanty a produkty ve stejné fázi) (g) NH 2 H N 3 + heterogenní (reakce na fázovém rozhraní) (g) H (aq) ZnCl Zn (s) HCl (aq) 2 + plyn gas g kapalina liquid l tuhá látka solid s ve vodném roztoku aqua aq Obecná chemie. Chemická reakce.

5 KLASIFIKACE REAKCÍ /3 · H 2 OH H O
Rozdělení chemických reakcí podle charakteru štěpení vazby homolytické (vznikají radikály) H 2 heterolytické (vznikají ionty) elektrofil nukleofil - + OH H O 2 Obecná chemie. Chemická reakce.

6 KLASIFIKACE REAKCÍ /4 CO NO + · Cl 2 · + H HCl Cl HCl Cl H · + + OH
Rozdělení chemických reakcí podle reagujících částic molekulové 2 CO NO + radikálové (řetězový mechanismus) iniciace Cl 2 + H HCl Cl 2 propagace HCl Cl H + 2 terminace iontové (většina anorganických reakcí v polárních rozpouštědlech) - + OH HCO O H CO 3 2 Obecná chemie. Chemická reakce.

7 KLASIFIKACE REAKCÍ /5 HCl NH Cl + O H N NO NH +
Rozdělení chemických reakcí podle průběhu vratné (reversibilní) T HCl NH Cl 3 4 + nevratné (irreversibilní) O H N NO NH 2 4 + Obecná chemie. Chemická reakce.

8 KLASIFIKACE REAKCÍ /6 ΔV p ΔU ΔH + = ΔH < ΔH >
Rozdělení chemických reakcí podle energetické bilance enthalpie H vyjadřuje energetické změny ΔV p ΔU ΔH + = U = vnitřní energie soustavy reakce exotermické (reakční teplo se uvolňuje) ΔH < reakce endotermické (reakční teplo je nutno dodat) ΔH > Obecná chemie. Chemická reakce.

9 KLASIFIKACE REAKCÍ /7 Cl O H HCl + O H 2 N 6 S HN ]SO ) [Cu(NH NH CuSO
Rozdělení chemických reakcí podle přenášených částic reakce protolytické (přenos protonu H+) - 3 2 Cl O H HCl + reakce kyseliny a zásady = acidobazická reakce reakce oxidačně-redukční (přenos elektronu e) O H 2 N 6 S HN IV 4 VI 3 V + změna oxidačních čísel reakce koordinační (komplexotvorné) 4 3 ]SO ) [Cu(NH NH CuSO + přenos atomů nebo skupin atomů Obecná chemie. Chemická reakce.

10 CHEMICKÁ ENERGETIKA  TERMODYNAMIKA
Termodynamika studuje energetické bilance uskutečnitelnost chemických reakcí  směr průběhu rovnovážné stavy stabilitu látek Základ tvoří 2 axiomatické věty 1. věta  zákon zachování energie 2. věta  přírodní děje nevratné Obecná chemie. Termodynamika.

11 TERMODYNAMICKÉ POJMY /1
Termodynamický systém energie hmota izolovaný energie hmota uzavřený energie hmota teplo adiabatický otevřený počáteční stav, např. objem V konečný stav Stav systému popisují stavové veličiny tlak p, objem V, teplota T, látkové množství n Standardní veličiny 101 kPa, 298 K = 25 ºC, např. 298 ΔH Obecná chemie. Termodynamika.

12 TERMODYNAMICKÉ POJMY /2
Vnitřní energie U + vnější energie  Ek, Ep translační rotační vibrační vzájemné silové působení energie elektronů molekuly atomy U nelze měřit absolutně  měřitelná je její změna DU A B U - ΔU = tepelná  Q Vnitřní energie U netepelná  práce W Obecná chemie. Termodynamika.

13 Vzrůst vnitřní energie systému znamená pokles energie okolí a naopak.
1. VĚTA TERMODYNAMICKÁ W) ( Q ΔU - + = Vzrůst vnitřní energie systému je při jakémkoliv ději roven součtu tepla a práce, které systém při tomto ději přijal. Vzrůst vnitřní energie systému znamená pokles energie okolí a naopak. Obecná chemie. Termodynamika.

14 PRÁCE Práce ΔV p W = V1 mechanická objemová (plyny)
elektrická (galvanické články, elektrolýza) Izochorický děj (V = konst.) Izobarický děj (p = konst.) DH = tepelné zabarvení reakce při konstantním tlaku (reakční teplo) exotermní reakce DH < DU < 0 endotermní reakce DH > DU > 0 Obecná chemie. Termodynamika.

15 2. VĚTA TERMODYNAMICKÁ Samovolné děje
zvýšení neuspořádanosti pokles pořádku rovnoměrné rozložení částic Přírůstek entropie Entropie S  míra neuspořádanosti systému velmi uspořádané systémy  živé organismy maximum pravděpodobnosti  entropie roste Obecná chemie. Termodynamika.

16 SPONTÁNNÍ PRŮBĚH DĚJŮ /1
Entropie roste tuhý stav  kapalný stav  plynný stav rozpouštění tuhé látky v kapalině děje, kdy se zvyšuje počet molekul mísení plynů Kritéria pro spontánní průběh dějů snížení energie zvýšení neuspořádanosti  růst entropie Nová funkce G  Gibbsova energie (volná enthalpie) člen enthalpický  rozhodující vliv člen entropický  vliv roste s teplotou T Obecná chemie. Termodynamika.

17 SPONTÁNNÍ PRŮBĚH DĚJŮ /2
Spřažení obou dějů  živé organismy XE B X A + ΔG1 < 2 1 ΔG > X D XE + C ΔG2 > Obecná chemie. Termodynamika.

18 SPONTÁNNÍ PRŮBĚH DĚJŮ /3
Gibbsova energie + T T DS DH DG < 0 Exotermní rozkladná reakce DH < 0 DS > 0 reakce probíhá samovolně při libovolné teplotě Obecná chemie. Termodynamika.

19 SPONTÁNNÍ PRŮBĚH DĚJŮ /4
T DS DH DG T* + Gibbsova energie Exotermní skladná reakce DH < 0 DS < 0 reakce probíhá samovolně jen při T < T* Obecná chemie. Termodynamika.

20 SPONTÁNNÍ PRŮBĚH DĚJŮ /5
T DS DH DG T* + Gibbsova energie Endotermní rozkladná reakce DH > 0 DS > 0 reakce probíhá za vysokých teplot T > T* Obecná chemie. Termodynamika.

21 SPONTÁNNÍ PRŮBĚH DĚJŮ /6
T DS DH DG + DH > 0 DS < 0 reakce neprobíhá spontánně DG > 0 vždy Gibbsova energie Obecná chemie. Termodynamika.

22 KONEC


Stáhnout ppt "OBECNÁ CHEMIE CHEMICKÁ REAKCE Ing. Alena Hejtmánková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google