Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové týmy v neziskových organizacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové týmy v neziskových organizacích"— Transkript prezentace:

1 Projektové týmy v neziskových organizacích

2 Základní předpoklady úspěšného fungování týmu
jasně definovaná a obecně sdílená vize a cíle talent a dovednosti potřebné k dosažení těchto cílů jasné porozumění rolím a úkolům jednotlivých členů týmu jasné porozumění používaným procedurám a normám funkční a obratné mezilidské vztahy fungující systém podpory a oslav jasné porozumění vztahu týmu k větší organizaci

3 Specifika týmů v pomáhajících organizacích
jaká je struktura motivace složení týmů do týmu často patří dobrovolníci v týmu bývají pracovníci na částečný úvazek

4 Komunikace v pracovním týmu
vedení pracovní vs. vedení odborné přátelské vztahy – příležitost a nebezpečí potřeba otevřené komunikace: o motivaci o vztazích o pracovních problémech

5 Týmové role α β γ δ Belbinovy týmové role Realizátor (R)
Koordinátor (KR) Formovač (FO) Tvůrce (T) Odhalovač zdrojů (OZ) Pozorovatel – hodnotitel (PH) Týmový pracovník (TP) Dokončovač – finišér (DF) α β γ δ

6 Řízení podle cílů Poslání vs. cíle Jasné vytyčení cílů
Peter Drucker "Practice of Management" 1954 Poslání vs. cíle Jasné vytyčení cílů Všeobecné porozumění cílům Hierarchie cílů

7 SMART cíle Specifický Měřitelný Akční / akceptovatelný Termínovaný Realizovatelný

8 Vývojové fáze týmu Forming – fáze vytváření vize, idejí a následování ideálů. Vysoké pracovní nasazení, odhodlání, vysoká motivovanost, nízká kritičnost. Storming – po fázi euforie a nadšení přijde nespokojenost, někdy pocit vyčerpání. Období konfliktů a otevřeného sdílení různých potřeb. Tato fáze může být také spojena s jinými nároky prostředí, změny počátečních podmínek. Je často spojena s odchodem některých lidí, kteří stáli na počátku. Norming – stanovování pravidel a hranic. Jsou vymezeny kompetence a normy pro další fungování týmu. Performing - realističtější pohled na práci a vlastní roli. Snaha o vyvážení práce a soukromí.

9 Vedení týmů – styly vedení
Autokratický – důraz na výkon, rychlé výsledky, malý rozvoj pracovníků Byrokratický – důraz na procesy, stabilita Laissez-faire – podpora lidí, spoléhání se na jejich vnitřní moitivaci Demokratický – zapojení pracovníků do rozhodování, společný důraz na výkon, podpora, koučing

10 Vedení týmů - delegování
Způsob delegování: - podrobné instruování - delegování pomocí cílů Typy pro delegování: motivace podřízeného/kolegy (proč by to měl dělat zrovna on) jasný kontrakt (kdo, kdy, jak, s kým, proč) odsouhlasený oběma stranami jasný způsob komunikace v průběhu realizace úkolu (monitorování, pokud je třeba) nabídnout pomocnou ruku umožnit, aby de-briefing provedl sám podřízený/kolega v rámci realizace úkolu je dobré, aby podřízený/kolega mohl využít vlastní nápady&kreativitu

11 Vedení týmů – základy vedení porad
Cíl Agenda Timeframe - časový program Zápis – obsah, tvorba Vedení porady – kdo vede (manažer, facilitátor, …) Rozhodování – autoritativní, konzultativní, hlasování, konsenzus

12 Přijímání pracovníků Základní chyba v personalistice: Myslet si, že se vyznám v lidech. Naopak, je třeba rigorózní diagnostický proces. Výběrový proces definice úkolu (≠ popis práce) výběr z více lidí (minimálně několika uchazečů) získání informací o výkonnosti uchazeče - nejlépe prostř. referencí (osobnost je až na dalším místě) silné stránky kandidáta hodnocení ve zkušební době – pohovor, co vnímá jako předpoklad úspěchu

13 Zvyšování efektivity práce týmu
Zpětná vazba v týmu AAR Využití modelu GROW

14 Hodnocení pracovníků Hodnocení je práce s očekáváním – co hodnotíme, to měníme Hodnotící rozhovor: Cíle: Potvrdit silné stránky Identifikovat rezervy Nabídnout možnosti jejich rozvoje Motivovat pracovníka pro pracovní výkon Podpořit otevřenou komunikaci (ve firmě) Struktura: Přijetí Hodnocení úspěchů Oblasti zlepšení Budoucí cíle a rozvoj Shrnutí

15 Časté chyby při hodnocení
Haló efekt - tendence na utvořit si na základě dílčího projevu celkový dojem Efekt posledního čtvrtroku - tendence hodnotit na základě toho, co se událo v posledním období Černobílé myšlení - usuzování buď - anebo Nadměrný kontrast - přeceňování významu rozdílů mezi jednotlivými lidmi Projekce - tendence připisovat druhým vlastnosti, které jsou naše a kterých si nejsme vědomí Stereotyp - spojování určitých projevů (např. nošení, brýlí, výstřední oblečení) s vlastnostmi


Stáhnout ppt "Projektové týmy v neziskových organizacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google