Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH_104_Prvky_Křemík, Dusík, Fosfor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH_104_Prvky_Křemík, Dusík, Fosfor"— Transkript prezentace:

1 CH_104_Prvky_Křemík, Dusík, Fosfor
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Křemík, Dusík, Fosfor CH_104_Prvky_Křemík, Dusík, Fosfor Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 8. ročníku. Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo - Prvky. Je určen pro předmět chemie a ročník osmý. Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Autoři: Karger, I., Pečová, D., Peč, P., Chemie I. pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Kollárovo nám. 7, Olomouc: PRODOS, ISBN X.

3 Křemík Si – Silicium Křemík je polokovový prvek, který se hojně vyskytuje v zemské kůře, kde tvoří 26 – 28 %. V přírodě nalezneme pouze jeho sloučeniny, v čistém stavu se nevyskytuje. Z biologického hlediska patří křemík mezi biogenní prvky, kdy je v těle dospělého člověka přítomen v množství menším než 1 g.

4 Základní vlastnosti křemíku
Křemík je tvrdý polokov s vysokou afinitou ke kyslíku. Vůči většině minerálních kyselin je křemík odolný, výjimkou však je směs kyseliny fluorovodíkové (HF) a kyseliny dusičné (HNO3). Snadno se rozpouští v zásaditých roztocích za vzniku křemičitanového aniontu [SiO3]-2.

5 Výroba křemíku Výroba křemíku ve velkých množstvích spočívá v redukci taveniny oxidu křemičitého v obloukové elektrické peci na grafitové elektrodě: SiO2 + C → Si + CO2 Výroba vysoce čistého křemíku pro potřeby průmyslu je však prováděna jiným, složitějším způsobem (při tvz. Siemensově postupu).

6 Využití křemíku Křemík je základní složkou materiálů pro výrobu polovodičových součástek. Dále je významnou surovinou pro výrobu skla, porcelánu a využívá se také jako součást keramických a stavebních materiálů (cement). 

7 Dusík N - Nitrogenium Dusík patří mezi plynné chemické prvky a je jednou ze základních složek zemské atmosféry, kterou vytváří ze 78%. Patří mezi makrobiogenní prvky, které se podílejí z 99% na stavbě lidského těla. Lidské tělo jej přijímá ve formě bílkovin a vylučuje ve formě močoviny (CO(NH2)2) nebo amoniaku (NH3).

8 Vlastnosti dusíku Dusík je bezbarvý plyn, který postrádá chuť i zápach. Nejčastěji se vyskytuje ve dvouatomové molekule, kdy jsou jednotlivé atomy dusíku vázány pevnou trojnou vazbou ( je málo reaktivní). Atomární dusík je ale velmi reaktivní! Patří mezi silně elektronegativní prvky.

9 Využití dusíku Plynný dusík: v prostředích ohrožených výbuchem, kterému zamezuje. Používá se také k plnění obalů výrobků, aby nedošlo k jejich zmačkání a zvlhčení – například sáčky s brambůrky. Kapalný dusík: udržuje prostředí na velmi nízké teplotě (< -210,01°C) a slouží tak k uchování tkání, chlazení. Používá se také k místnímu umrtvení určité tkáně (např. bradavic).

10 Fosfor P -  Phosphorus Je nekovový chemický prvek, který se hojně vyskytuje v lidském těle a v zemské kůře. Patří mezi makrobiogenní prvky. V lidském těle je zodpovědný za metabolismus kostí a zubů. Je regulován hormony.

11 Vlastnosti fosforu Elementární fosfor se vyskytuje ve třech alotropních modifikacích: Bílý Červený Černý fosfor.

12 Bílý fosfor Molekula bílého fosforu je tvořena ze čtyř atomů P. Ty jsou příčinou jeho vysoké reaktivity. Jedná se o látku jedovatou a na vzduchu samo vznětlivou, proto se uchovává ve vodě, ve které je nerozpustný. Ve tmě jeho páry fosforeskují (světélkují), protože dochází k jejich oxidaci vzdušným kyslíkem. Je to měkká látka nažloutlé barvy.

13 Červený fosfor Červený fosfor vzniká, pokud se bílý fosfor zahřeje na 250 °C v nereaktivním prostředí a v uzavřené nádobě. Na vzduchu je neomezeně stálý, není rozpustný v polárních ani nepolárních rozpouštědlech. S většinou prvků se slučuje až při vyšších teplotách.

14 Černý fosfor Vzniká zahříváním červeného fosforu pod zvýšeným tlakem a za teploty přes 400 °C. Další možností je zahřívání bílého fosforu, ale už při podstatně vyšším tlaku, nebo za přítomnosti rtuti. Svými fyzikálními vlastnostmi se černý fosfor podobá spíše kovům. Má kovový lesk a je tepelně i elektricky dobře vodivý.

15 Využití fosforu Bílý fosfor: pro výrobu jedovatých nástrah na krysy a jiné hlodavce, ve farmaceutickém průmyslu Červený fosfor: základní surovina pro výrobu běžných zápalek, v pyrotechnice, výchozí sloučenina pro přípravu většiny sloučenin obsahujících fosfor! Černý fosfor:  v elektrotechnice při výrobě polovodičů, které mají elektronovou vodivost

16 Úkoly I Jakou značku má křemík? Jaké jsou základní vlastnosti křemíku?

17 Odpovědi I Křemík má značku Si. Křemík:
je tvrdý polokov s vysokou afinitou ke kyslíku je odolný vůči většině minerálních kyselin snadno se rozpouští v zásaditých roztocích za vzniku křemičitanového aniontu

18 Úkoly II Jakou značku má dusík? Jaké jsou vlastnosti dusíku?
Jaké využíváme druhy dusíku?

19 Odpovědi II Dusík má značku K. Dusík:
je bezbarvý plyn, který postrádá chuť i zápach nejčastěji se vyskytuje ve dvouatomové molekule atomární dusík je ale velmi reaktivní patří mezi silně elektronegativní prvky Využíváme plynný a kapalný dusík.

20 Úkoly III Jakou značku má fosfor? Jaké jsou vlastnosti fosforu?

21 Odpovědi III Fosfor má značku F.
Elementární fosfor se vyskytuje ve třech alotropních modifikacích: Bílý Červený Černý fosfor.

22 Použité zdroje Cement bags.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Křemík. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Bílý fosfor.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Červený fosfor2.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Černý fosfor.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Stock.XCHNG: the leading FREE stock photo site! [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "CH_104_Prvky_Křemík, Dusík, Fosfor"

Podobné prezentace


Reklamy Google