Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova učitelek/ů (fyziky) na Jižní Moravě aneb Problémy didaktiky a fyziky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova učitelek/ů (fyziky) na Jižní Moravě aneb Problémy didaktiky a fyziky."— Transkript prezentace:

1 Výchova učitelek/ů (fyziky) na Jižní Moravě aneb Problémy didaktiky a fyziky

2 „Učitelské“ studijní obory v rámci fyzikálních programů – PřF MU Bakalářský: Fyzika se zaměřením za vzdělávání Druhý obor se zaměřením na vzdělávání Magisterský: Učitelství fyziky pro střední školy Učitelství druhého oboru pro střední školy Druhé obory: M, Ch, VT, APA, další nejsou rozvrhově zajišťovány

3 Bakalářské studium – 180 kreditů kredity Fyzika + volitelné předměty 79 Bakalářská práce z fyziky 10 Druhý obor + volitelné předměty 79 Bakalářská práce z druhého oboru 10 Pedagogicko-psychologický základ 12 Jazyky – akademická A, N, F, R, Š 0 0 Tělesná výchova – 4 zápočty a kurs 0 0

4 Povinný kurs fyziky – kredity (Bc) Semestr / kredity 1 2 3 4 5 6 Obecná fyzika 8 8 8 8 Fyzikální praktikum 3 3 3 Matematické metody 4 4 „Pomocná“ matematika 8 6 Teoretická fyzika 4 6 9 6

5 Povinný kurs fyziky – hodiny (Bc) Semestr / hodiny 1 2 3 4 5 6 Obecná fyzika4/2 Fyzikální praktikum 0/3 Matematické metody2/1 „Pomocná“ matematika3/32/2 Teoretická fyzika 2/13/24/23/2 Celkem 15 16 12 14 6 5

6 Magisterské studium – 120 kreditů kredity Fyzika + volitelné předměty 42 Diplomová práce z fyziky + seminář 30 Pedagogická praxe z fyziky 3 3 Druhý obor + volitelné předměty 42 Dipl. práce z druhého oboru+seminář 30 Pedagogická praxe z druhého oboru 3 3

7 Profilové fyzikální předměty (Mgr) Semestr / kredity 1 2 3 4 Didaktika fyziky+semináře 7 4 Praktikum školních pokusů 4 4 Pedagogická praxe z fyziky 3 Co se z fyziky nevešlo 3 3 2 Celkem 14 11 5

8 Profilové fyzikální předměty (Mgr) Semestr / hodiny 1 2 3 4 Didaktika fyziky+semináře 2/4 1/3 Praktikum školních pokusů 0/3 Pedagogická praxe z fyziky 3T Co se z fyziky nevešlo 2/1 2/0 Celkem 12 10

9 Pedagogická praxe Klinické školy – projekt FRVŠ Požadavky: 10 vzorových hodin v každém aprobačním předmětu 10 hodin náslechů v každém aprobačním předmětu Rozbory, písemky, experimenty, úlohy Souvislá praxe – 3 týdny Průběžná praxe během semestru Asistentská praxe (i bakalářské studium)

10 Didaktické pověsti aneb Tradice fyzikálně-didaktických omylů

11 Tradiční matoucí klišé - 1 Kostka na nakloněné rovině: „Tíhovou sílu rozložíme na dvě vzájemně kolmé složky. Složka F 1 je rovnoběžná s nakloněnou rovinou, složka F n je k nakloněné rovině kolmá a vytváří kolmou tlakovou sílu.“ (M219) Jak složka síly popisující určitý typ interakce (gravitační) může „vytvářet“ sílu odpovídající jinému typu interakce (elektromagnetické) ??

12 Tradiční matoucí klišé - 2 Kostky m 1 ≠ m 2 visící přes nehmotnou kladku: „Vlákno je napnuté po celé délce stejně, síly F a F´mají tedy stejnou velikost.“ (M220) Co to je „napnuté stejně“? Souvislost s nehmotnou kladkou je podstatná, ale není komentována. F F´ F g1 F g2 -F-F´ T

13 Tradiční matoucí klišé - 3 Průchod tělíska smyčkou: „V nejvyšším bodě válcové plochy musí mít těleso takovou rychlost, aby se setrvačná odstředivá síla alespoň rovnala síle tíhové.“ (M231) Co to je „alespoň“ rov - nala? Jsou opačné. Chybí tlaková síla, která se při ztrátě kontaktu anuluje.. FgFg N. F odstř

14 Tradiční matoucí klišé - 4 Rovnoměrný přímočarý pohyb kuličky ve vlaku: „Kulička má nulové zrychlení, a tedy na ni nepůsobí žádná síla.“ (M93) Nulová výslednice sil a žádná síla není totéž. Tíha tělesa: Tíha tělesa se projevuje jako tlaková síla, kterou působí těleso na podložku nebo tahová síla napínající závěs. (M129) Za jakých podmínek?

15 Tradiční chybné obrázky - 1 Jak velkou silou působí tyč s břemenem na každého z mužů, kteří ji nesou? „Na břemeno působí tíhová síla F g. Tuto sílu přeneseme do bodu O, v němž je upevněn závěs břemena, a rozložíme na dvě rovnoběžné složky, z nichž F 1 působí na prvního muže v bodě A, F 2 působí na druhého muže v bodě B.“ (M161) F1F1 FgFg F2F2 FgFg -F 1 -F 2 AOB A O B

16 Tradiční chybné obrázky - 2 Chybějící síly: „Pokus k zjištění vlastností třecí síly“ (M85) Valivý odpor: „Vznik valivého odporu“ (M87) FnFn FtFt F´ v FnFn FtFt v

17 Tradiční chybné obrázky - 3 Chybějící síly: Auto v zatáčce (M244) Chybějící síly: Rovnováha žebříku (M244) O T F FgFg F1F1 F2F2 T O FgFg FsFs N FtFt.

18 Tradiční koruna všeho - kyvadlo Obvyklý obrázek - 1 K výkladu kmitání kyvadla (MKV 34). FgFg g F T. α FgFg FtFt F g

19 Závěr ?? Co může didaktika fyziky udělat pro fyziku ??


Stáhnout ppt "Výchova učitelek/ů (fyziky) na Jižní Moravě aneb Problémy didaktiky a fyziky."

Podobné prezentace


Reklamy Google