Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Akvizice a evidence elektronických zdrojů 210 mm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Akvizice a evidence elektronických zdrojů 210 mm."— Transkript prezentace:

1 1 Akvizice a evidence elektronických zdrojů stepanka.zizkova@techlib.cz 210 mm

2 2 Elektronické informační zdroje (EIZ) Primární Typy: -e-books -e-journals Sekundární Typy: -databáze (bibliografické, faktografické, plnotextové…)

3 3 210 mm Způsob akvizice a evidence se řídí typem EIZ a nosičem/způsobem přístupu: 1.On-line (přístup do databáze) – vždy licenční smlouva: evidováno v rámci finančních operací 2. Nákup (dar, PV, členství…) nosiče – (někdy licenční smlouva): evidováno v přírůstkovém seznamu, přidělena signatura…

4 4 210 mm Varianty forem/vydání EIZ e-verze tištěných (e-verze nikdy není přesným zrcadlem tištěného) v ceně tištěného předplatného kombinované předplatné (příplatek) čistě elektronické tituly (e-only) Elektronické zdroje a DPH podle (nejen) českého právního řádu jsou e-verze časopisů služba – tj. základní sazba DPH 20% DPH x 10 % za tištěné

5 5 210 mm Příklady konstrukce ceny EIZ (1/1) modely pro e-books: zejména boj s „výhodnými“ balíčky modely pro e-journals: Varianta 1: základ = objem tištěného předplatného + 5 –10 % katalogové ceny za e-fee jako příplatek Varianta 2: základ = intelektuální obsah časopisu, tzv. content-fee content-fee = 75 – 90% objemu tištěného předplatného e-fee - + 5 –10% katalogové ceny tištěné časopisy za příplatek 10 – 25% katalogové ceny

6 6 210 mm Příklady konstrukce ceny EIZ (1/2) Varianta 3: základ = objem elektronického předplatného + doplatek za nízký objem předplatného (podle FTE předem stanovené objemy malá, střední, velká instituce) + poplatek za přístup do dalších titulů kolekce (např. ES Freedom Coll., hrazen z dotace projektu)  faktické znevýhodnění budování fondu elektronických titulů (znevýhodnění všech výhod, např. ušetření skladovacích prostor….)

7 7 210 mm „Konsorcia“ pro přístup k EIZ (1) pojem „konsorcium“ – bez zakotvení v české legislativě, ačkoliv používán v zákoně č 130/2002 Sb. o VaV, „konsorcium“ - volné sdružení institucí, které nemá právní subjektivitu a za které vystupuje nositel resp. řešitel projektu, většinou za účelem umožnit přístup k drahým informačním zdrojům za lepších podmínek než jaké jsou k dispozici jednotlivým organizacím, výběr členů konsorcia podpořeného dotacemi na VVI omezen na neziskové subjekty,

8 8 210 mm „Konsorcia“ pro přístup k EIZ (2) licence – definice v autorském zákoně č.121/2000 Sb. § 46, odst. 1: „oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití.“ česky - vlastník něčeho odsouhlasí s jinou osobou, že věc je využívána specifickým způsobem nebo za specifických podmínek a za cenu finanční kompenzace.

9 9 210 mm Druhy konsorcií celostátní v rámci administrativní jednotky regionální místní v rámci určitého typu knihoven (např. vědeckých, VŠ…) Konsorcia v ČR 1. období - od 80. let 20. stol. do r. 1995 2. období - 1996 – 2011 3. období – 2012 - ?

10 10 210 mm 1. období uzavírání individuálních institucionálních licencí zejména na elektronické informační zdroje zpřístupňované na hmotných nosičích – sekundární databáze na nosičích typu CD-R (disketách), sekundární a referenční databáze, encyklopedie, příručky…, licence “on-site“, tj. omezená na jeden (příp. několik) počítačů v rámci jedné instituce,

11 11 210 mm AiP a ITS – firmy zastupující producenty v ČR – role: zprostředkování nákupu, uzavírání licenční smlouvy jménem koncového uživatele, použití standardních licenčních smluv bez participace koncového uživatele na dohodnutí podmínek, neexistovala možnost kontroly dodržování uzavřených licenčních smluv ze strany producenta.

12 12 210 mm 2. období nabídky síťového přístupu k elektronickým informačním zdrojům v rámci intranetu – instituce, školy, campusu, prostřednictvím internetu: „klient-server“ architektura využívající vzdálených serverů, nárůst finančního objemu uzavíraných smluv, obratu konsorcií, v období od roku 1991 probíhal nákup těchto zdrojů nekoordinovaně, často multiplicitně, podle momentálních možností a potřeb jednotlivých institucí. 1997 – grantové programy MŠMT na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje (a inovací), slepá ulička grantové soutěže na pokrytí informační infrastruktury. LB, LI, 1N, INFOZ

13 13 210 mm První licence v rámci programu LB (1997 – 2000) Current Contents (MU Brno) a CrossFire (VŠCHT) konsorciální licence, umožňující on-line přístup členům konsorcia, realizované projekty posloužily jako model pro další konsorcia. NTK a licence: Projekt LI200028, LI01018; 2000 - 2003 Elsevier Springer ACS Academic Press Wiley

14 14 210 mm NTK a licence: Projekt 1N04124; 2004 - 2008 Elsevier Springer Kluwer Wiley Rok 2009 NTK získává přímý příspěvek do rozpočtu na pokrytí EIZ projektů NTK, NK ČR, AV ČR: 61 mil. Kč 21. 9 2009: vyhlášení a vyhodnocení programu INFOZ

15 15 210 mm Projekt VZ09003; 2009 - 2011 Elsevier (+ Scopus) Springer (tj. včetně Kluwer + Computer Science Library: LNCS a LNM) Wiley (tj. včetně Blackwell) Přehled EIZ na vysokých školách ČR v rámci 1N: http://www.akvs.cz/pdf/katolicka-1n.pdf Stránka programu INFOZ MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-granty Stránka projektů NTK: http://www.techlib.cz/cs/o-nas/odborne-aktivity-ntk/elektronicke-zdroje- konsorcia-ntk/

16 16 210 mm Vývoj vydavatelské politiky v programu 1N, INFOZ (rozdíl mezi LI a 1N): - nereálná finanční očekávání, - komplikované finanční modely (Elsevier), - návrat k objemu předplatného jako základu pro výpočet cen (nárůst administrativy), - slevy na e-only tak malé (10%), že se při 19% DPH nevyplácejí, + nízké price capy (5 – 6,5%), + elektronická MVS, + Remote Access, + statistiky – ICOLC/COUNTER kompatibilní formáty + slevy na tištěnou formu

17 17 210 mm Statistiky Pro tištěné verze periodik je získávání údajů o jejich využívání obtížné a nepřesné (evidence ošupu obálek došlých čísel ). EIZ poskytují podrobné informace o využívání. Údaje jsou spolehlivé a v rámci standardů porovnatelné. Možnost porovnávat náklady a využívání (cena článku v konsorciu).

18 18 210 mm 3. období 4 základní faktory ovlivňující zásadně současné knihovnicko-informační prostředí: nárůst počtu publikovaných informací, rozmach zpřístupnění k informacím s rozvojem ICT, rostoucí poptávka po přístupu k dokumentům (fyzickém: způsobeno zveřejněním OPACs), snižování kupní síly knihoven – následkem je výdaj více prostředků za méně dokumentů a informací. roste důležitost ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ role knihoven.

19 19 210 mm 3. období novela zákona 130/2002 Sb. o VaV a Národního programu VaV – 31.12.2011 končí plošná grantová podpora informační infrastruktury VaV. Zůstávají otázky: zrezignuje MŠMT na vytvořený systém informačního pokrytí VaV a vliv na jeho rovnoměrnost, neduplicitnost…? podpoří jen „jádro“ EIZ? Co jím je? Citační databáze, které se využívají pro evaluaci vědy? Nutná analýza! co se zbytkem, který byl v rámci INFOZ podpořen cca 150 mil. Kč/rok? Přejdeme zpět na komerční bázi, tj. bez peněz do hospody nelez??? není to náhodou vůči např. humanitním a lékařským oborům likvidační???

20 20 210 mm Klady a zápory konsorcií + Zpřístupnění obrovského množství titulů s okamžitým nebo zprostředkovaným (DDS = VPK) přístupem + Mizí konkrétní výsledek finančních vkladů, za vložené „předplatné“ a přidaná fee se v rámci konsorcia otevírá více zdrojů, než bylo předplaceno (+ bonusy nakladatelství) - Obrovské finanční náklady, bez podpory státu nákup pro instituci nemožný… ? Kde je budovaný fond? Kdo se postará o archivy po ukončení konsorcií ???

21 21 210 mm Současné finanční modely = platba za využívání již vydaných titulů X OPEN ACCESS = úhrada na vydávání vědeckých článků předem Vznik: Budapest Open Access Initiative (2001)Budapest Open Access Initiative Předchůdci: program Scholarly Publishing and Resource CoalitionScholarly Publishing and Resource Coalition (SPARC, 1998), Create Change Potřeba svobodného přístupu k výsledkům VaV Zlepšení šíření vědeckých informací Zlepšení efektivity využívání prostředků vložených do vědecké práce

22 22 210 mm Bethesda Statement on Open Access Publishing Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) První iniciativa v oblasti OA v USA Jak co nejrychleji prosadit zásady OA Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities (2003) Evropská variace na prohlášení z Bethesdy Vyhlášení IFLA Vyhlášení IFLA o otevřeném přístupu k vědecké literatuře a dokumentaci výzkumu Odstranění informační nerovnosti ve světě…

23 23 210 mm Co na to legislativa USA a EU: Americký kongres připravil zákon zavazující příjemce grantů z federálních fondů zveřejnit výsledky výzkumu jako OA x Brussels Declaration on STM Publishing Brussels Declaration on STM Publishing (11. 5. 2007) = faktický pokus o zamezení OA http://www.stm-assoc.org/2007_11_01_Brussels_Declaration.pdf

24 24 210 mm 2 hlavní způsoby zpřístupnění v rámci OA (1): OA Self-archiving („green road“): autor se svolením nakladatele autoarchivuje vlastní kopii publikovaných dokumentů. uložení redakčně neupraveného rukopisu do otevřeného, veřejně přístupného archívu, příspěvek je okamžitě k dispozici, není hodnocena kvalita (není peer rewied), uložení již jinde hodnoceného článku. V současné době některá nakladatelství dávají autorům k autoarchivaci svolení. seznam institucionálních repozitářů http://roar.eprints.org/http://roar.eprints.org/, http://arxiv.org/http://arxiv.org/

25 25 210 mm 2 hlavní způsoby zpřístupnění v rámci OA (2): OA publishing („gold road“) autor nabídne titul OA časopisu, zde projde recenzí a je zveřejněn Hybridní přístup: Nakladatel požaduje po autorovi poplatek za umožnění článek publikovat přímo v open acces zdroji. Např.: Directory of Open Access journals, http://www.doaj.org/http://www.doaj.org/ -nyní 5 595titulů, možnost přístupu za roční poplatek 100 – 5 000 EUR; 2 378 přístupných zcela volně. 92 % peer-reviewed (redigovaných) vědeckých časopisů (celkem 10 000 titulů) povoluje nějakou formu self-archiving, 5 % peer-reviewed časopisů jsou OA časopisy…

26 26 210 mm Další systémy otevřeného přístupu Gratis open access zahrnuje odstranění cenové bariéry s publikováním v systému otevřeného přístupu (prostřednictvím repozitářů, přímým publikováním v časopisech s OA). Libre open access bez bariéry cenové i omezení přístupu. Pro vědce je stejně důležitá rychlá výměna informací i míra citovanosti článků. Publikování přináší autorovi prestiž, otevřený přístup vyšší množství čtenářů, tj. vyšší citovanost…

27 27 210 mm Novinky v oblasti OA (1) 14. 9. 2009 podpis Compact for Open-Access Publishing EquityCompact for Open-Access Publishing Equity Signatáři: Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of California at Berkeley Vyhlášení podpory, vydávání a poskytování otevřeného přístupu k odborné vědecké literatuře zprostředkováním přístupu k obsahům časopiseckých kolekcí. + stanovení finančních záruk vydavatelům, aby mohli pokračovat v dalším rozvoji systémů OA.

28 28 210 mm Novinky v oblasti OA (2) Research Gate http://www.researchgate.net/ - Vědecký „FaceBook“ – nezávislá komunikační platformy - 600 tis. uživatelů ze 196 zemí světa NTK Podpis Scoap3 deklarace (CERN) http://www.techlib.cz/cs/1155-open-access-v-ntk Šťastný vědec

29 29 210 mm Zdroje odborných informací s OA (1) : 1.Předmětově profilované archivy, např.: arXiv.org: http://arxiv.org/, založený komunitou fyziků 1991, Cornell Universityhttp://arxiv.org/ PubMed Central: http://www.pubmedcentral.nih.gov/, zveřejnění postprintů z oblasti biomedicíny a biologie, Národní lékařská knihovna v Bethesděhttp://www.pubmedcentral.nih.gov/ CogPrints: http://cogprints.org/, kognitivní vědy (tj. psychologie, lingvistika, neurofyziologie, filosofie aj.), University of Southampton UK, 1994http://cogprints.org/ PhilSci Archive: http://philsci-archive.pitt.edu/, filozofie, Pittsburgh University, 2000http://philsci-archive.pitt.edu/

30 30 210 mm Zdroje odborných informací s OA (2) : 2.Institucionální repozitáře, např.: ROAR: http://roar.eprints.org/, světový registr repozitářů s OAhttp://roar.eprints.org/ OpenDOAR: http://www.opendoar.org/, dttohttp://www.opendoar.org/ CERN Document Server: http://cdsweb.cern.ch/, archiv Evropského sdružení pro jaderný výzkum…http://cdsweb.cern.ch/ ECS EPrints Repository: http://eprints.ecs.soton.ac.uk/http://eprints.ecs.soton.ac.uk/ 3.Kolaborativní systémy na konceptu wiki, např.: OpenWetWare: http://openwetware.org/wiki/Main_Page, sdílení informací a zkušeností mezi vědci v oblasti biologie a biologického inženýrstvíhttp://openwetware.org/wiki/Main_Page

31 31 210 mm Zdroje odborných informací s OA (3) : Otevřené archivy pro informační vědu a knihovnictví: @SIC: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ dLIST: http://dlist.sir.arizona.edu/http://dlist.sir.arizona.edu/ E-LIS: http://eprints.rclis.org/http://eprints.rclis.org/

32 32 210 mm E-book, E-kniha, elektronická kniha termín používán ve dvou významech: zařízení, které je speciálně upravené pro čtení souborů s obsahem odpovídajícím pojmu „kniha“, tj. tzv. READER, označení digitálního souboru se specifickým obsahem. Formáty e-books: ASCII (text je bez navigačních funkcí), *.EXE (tj. samospouštěcí soubor), HTML, PDF (jazyk webových stránek)

33 33 210 mm E-book = virtuální kniha, tj. soubor virtuálních stránek, jejichž spojení je zajištěno symbolicky, = označení i pro způsob práce s obsahem. E-book je vhodná forma pro sdělování především odborných informací: –interaktivita kniha – čtenář (poznámky, záložky…), –potřeba práce s více knihami najednou, –aktuálnost vydání. E-books zatím stále jako doplněk klasické knihy – ne její náhrada…

34 34 210 mm Reader speciální zařízení: Rocket ebook reader, Softbook, Everybook, goReader, eBookMAN…. zavedení souboru přes PC nebo přímo přes modem… http://www.amazon.com/RCA-REB1100-eBook- Reader/dp/B00005T3UH PC, Notebook, PDA… + MS Reader, Acrobat Reader, eBook Reader… http://www.nextag.com/handheld-ebook-reader/search- html?nxtg=259d00a1c0501-184EA246202EAEB0 Co na to český trh…?

35 35 210 mm Problematické oblasti: Nekompatibilita formátů a readerů vedla k rozvoji používání souborů PDF, EXE, TXT a HTML -jsou univerzálně čitelné Standardizace formátu – vývoj Open E-Book (OEB), resp. IDPF: http://www.idpf.org E-books a legislativa: autorský zákon, copyright act -autorské licence E-books a vstupní náklady na HW a SW.

36 36 210 mm E-publishing souvisí s pojmem e-book = nižší náklady na tvorbu a distribuci, = titul není nikdy vyprodaný, = vyšší rychlost cesty textu od autora ke čtenáři, = autor sám může být vydavatelem.

37 37 210 mm Přednosti e-books – shrnutí aneb co tištěná kniha neumí: snadná aktualizace obsahu, cena (zpravidla nižší), ekonomicky dostupné malé náklady, nezáleží KDE si e-book stáhnete, přístup 7*24 nikdy nejsou vyprodány, autor jako samovydavatel, možnost přípravy unikátních účelových (výukových) textů, ochrana ©, (nastavení omezení čtení/tisku), animace, multimedia, připojení slovníků, poznámek čtenáře, zvýraznění textu, fultextové prohledávání textu, volitelná velikost písma, tvorba soukromé virtuální knihovny, práce s více texty najednou, ….…

38 38 210 mm Projekty digitalizace (vznik e-textů) (1) Projekt Guttenberg Project Gutenberg Mission Statement: To encourage the creation and distribution of eBooks. digitalizace maximálního počtu knih, na které se nevztahuje AZ (©) od roku 1971, Michael Hart http://www.gutenberg.org/ ČR – Kramerius http://visk.nkp.cz/VISK7.htmhttp://visk.nkp.cz/VISK7.htm, http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp

39 39 210 mm Projekty digitalizace (vznik e-textů) (2) Google Print, Google Book Search http://books.google.com/ start v roce 2004, nyní naskenováno více, než 7 mil. knih projekt byl v roce 2005 pozastaven – žaloby US autorů - opatření, v roce 2008 spory vyřešeny tzv. vyrovnáním, tj. dohodou, za jakých podmínek je možné naskenované knihy zveřejnit, nyní se čeká na schválení US soudem. partneři – knihovny: Harvard University University of Michigan NY Public Library Oxford University Stanford University

40 40 210 mm České portály e-knih – příklady: Palm knihy, http://www.palmknihy.cz, největší český poskytovatelhttp://www.palmknihy.cz e-knih k 29. 10. 10: nabídka 3 438 knih, staženo 5 874 605 souborů. Písmák, http://pismak.czhttp://pismak.cz ošetření autorských práv – licence, reciproční přístup pro autory + volně dostupné texty. http://www.neknihy.cz http://eknihy.eu/ …….. Např. Google Directory uvádí: http://www.google.com/Top/World/%C4%8Cesky/Kultura/Literatura/Elektronick %C3%A9_texty/ http://www.google.com/Top/World/%C4%8Cesky/Kultura/Literatura/Elektronick %C3%A9_texty/


Stáhnout ppt "1 Akvizice a evidence elektronických zdrojů 210 mm."

Podobné prezentace


Reklamy Google