Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mateřská škola u Bílého králíka, s. r. o

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mateřská škola u Bílého králíka, s. r. o"— Transkript prezentace:

1 Mateřská škola u Bílého králíka, s. r. o
Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa Přínosy školky blízké přírodě MgA. Ivana Honsnejmanová

2 Zahrady a hřiště v přírodním stylu
Mají vliv jak na fyzickou, tak i na psychickou oblast vývoje dětí. Děti se pohybují v prostředí, které je nenásilnou formou motivuje k různým hrám a činnostem. Přírodní prvky vybízejí k prozkoumávání, pozorování, využívání. Dítě jen využije potenciál, který se nabízí.

3 Volná a tvořivá hra v přírodě
Volnou a tvořivou hrou se dítě učí, aniž by si to uvědomovalo, a o to lépe si nabyté vědomosti a dovednosti může uchovat v paměti. Děti ke svému vývoji potřebují volnost, pohyb, velké množství vjemů ve skutečném světě.

4 Život ve skutečném světě
Děti mohou lépe poznávat své možnosti, hranice svých schopností. Naučí se vnímat riziko a nebezpečí .

5 Celostní učení Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity. Činnostně orientované metody. Jako roviny vnímání lze označit smyslové, pocitové a rozumové uvědomění si vnitřních a vnějších podnětů.

6 Rozvoj fyzických schopností
K rozvoji fyzických schopností, stability a hrubé motoriky napomáhají terénní nerovnosti, přírodní překážky, stromy, kmeny, kameny, vodní překážky atd. Děti posilují svalstvo celého těla, rozvíjí se dýchací a oběhový systém. Otužují se.

7 Smyslové vnímání Podpora smyslového vnímání přímou zkušeností.

8 Rozvoj kreativity a fantazie
Využití rozmanitých přírodních prvků nám umožní rozvíjet kreativitu a fantazii.

9 Poznávání přírody Podpora poznávání rozmanitosti přírody a
sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou.

10 Rytmus v nás a okolo nás Společné prožívání rytmu změn ročních období a přírodních jevů.

11 Vytváření vztahu k přírodě
Seznamování se a vytváření vztahů s okolím a blízkým přírodním prostředím.

12 Pozorování přírody Poznávání rostlin a živočichů v jejich původním životním prostředí a vytváření pozitivního vztahu k nim. Seznamování s různými přírodními ekosystémy. Živly – základní přírodní síly.

13 Prožívání Prožívat ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu. Učit se naslouchat. Zkoušet být chvíli sám. Soukromí.

14 Zdravá výživa Pěstovat si vlastní potraviny. Poznávat „hodnotu“ jídla. Význam vody pro živé organismy. Příprava jednoduchých pokrmů. Hospodaření s potravinami. Rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny.

15 Třídění odpadu Kompostování. Třídění odpadu. „Chytré nakupování“

16 Příprava na školu Přirozená příprava na školní docházku. Vedení k samostatnosti, hygienickým návykům. Práce s chybou, experimentování atd. Dodržování pravidel. Rozvoj fyzických schopností. Vyhodnocování vlastní práce.

17 Estetické působení přírody.
Prožívání vzájemného působení jednotlivých prvků v přírodě. „Dramatičnost“ přírody. Artefiletika. Land Art.

18 Sociální aspekt školní zahrady
Zahrada jako místo setkávání dětí, rodičů, učitelů a přátel školy. Předávání zkušeností rodin. Zahrada jako komunitní centrum. Společné prožitky, společná práce, společné úkoly atd.

19 Tradice a zvyky Udržování místních tradic a zvyků. Slavnosti jako možnost pochopení přírodního cyklu. Rytmus roku, měsíců, týdnů, dní. Tradice středoevropské kultury.

20 Práce s veřejností Vzdělávací akce. Spolupráce s dalšími školami. Spolupráce s místními institucemi. Zapojení místních firem. Oslovení sponzorů. Komunikace s médii.

21 Propojení Propojení školního vzdělávacího programu s prostředím mateřské školy a s osobnostmi pedagogických a dalších pracovníků ve škole. Společná práce na vstřícném a podnětném klimatu školy. Radost z práce a přesvědčení o správném směřování naší práce.

22 Použitá literatura VOŠAHLÍKOVÁ, T. Ekoškolky a lesní mateřské školky. Praha, MŽP 2012 GRUNDLER,E.C., SCHAFER , N. Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu. Praha, MŽP 2010 VOŠAHLÍKOVÁ, T. ed., Školka blízká přírodě. Praha, Asociace lesních mateřských škol, 2012 JANČAŘÍKOVÁ, K. Environmentální činnosti v předškolním věku, Praha, RAABE 2010

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mateřská škola u Bílého králíka, s. r. o"

Podobné prezentace


Reklamy Google